Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÎRE Nr. 468 din 30 iunie 1995privind constituirea şi componenta Comandamentului antiepizootic central
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 17 iulie 1995Data intrării în vigoare 17-07-1995

  În temeiul art. 15 alin. 3 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată,Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Se aprobă constituirea şi componenta Comandamentului antiepizootic central prevăzută în anexa.
  Articolul 2Atribuţiile şi răspunderile Comandamentului antiepizootic central sunt cele prevăzute în Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată.Articolul 3La data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri se abroga H.C.M. nr. 37 din 31 martie 1981 privind constituirea Comandamentului antiepizootic central şi H.C.M. nr. 23 din 6 februarie 1986 pentru modificarea şi completarea anexei la H.C.M. nr. 37 din 31 martie 1981 privind constituirea Comandamentului antiepizootic central.Articolul 4Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM - MINISTRUNICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Valeriu Tabarap. Ministrul sănătăţii,Dan Georgescu,secretar de stat
  Anexa 1 COMPONENTAComandamentului antiepizootic centralPreşedinte: - Ministrul agriculturii şi alimentaţieiSecretar: - Directorul general al Direcţiei generale a producţieianimale din Ministerul Agriculturii şi AlimentaţieiSecretar tehnic: - Directorul general al Agenţiei naţionale sanitareveterinare din Ministerul Agriculturii şi AlimentaţieiMembrii: - Reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale:
  - Ministerul de Interne- Ministerul Apărării Naţionale- Ministerul Justiţiei- Ministerul Sănătăţii- Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale- Ministerul Transporturilor- Ministerul Finanţelor- Ministerul Comerţului- Ministerul Turismului- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului- Ministerul Afacerilor Externe- Ministerul Industriilor- Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.---------------------