Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.817 din 26 octombrie 2005pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 23 noiembrie 2005Data intrării în vigoare 22-05-2006În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniuţă din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., gestionarilor de infrastructură feroviară, operatorilor de transport feroviar licenţiaţi, operatorilor de manevră feroviară autorizaţi şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului feroviar.Articolul 3Autoritatea Feroviară Română - AFER, Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., gestionarii de infrastructură feroviară, operatorii de transport feroviar licenţiaţi, operatorii de manevră autorizaţi şi operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului feroviar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică şi operatorilor economici care deţin în proprietate sau cu chirie linii ferate industriale şi/sau vehicule feroviare, care au acces pe infrastructura feroviară din România.
  Articolul 5Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Articolul 6(1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 180 de zile de la data publicării.(2) Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. va edita Instrucţiunile privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250.(3) Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conducerea persoanelor juridice prevăzute la art. 2 şi 4 va asigura instruirea şi examinarea personalului în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250.
  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin Instrucţia revizorului tehnic de vagoane nr. 250, ediţia 1997, precum şi orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Bucureşti, 26 octombrie 2005.Nr. 1.817.ANEXĂ Deschideți INSTRUCȚIUNIprivind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250