Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004Data intrării în vigoare 01-07-2004
    Formă consolidată valabilă la data 26-06-2005Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-06-2005 până la data de 19-07-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a Legii nr. 269/2004, publicate în Monitorul Oficial nr. 566 din 28 iunie 2004, la data de 26 Iunie 2005 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 16 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005; LEGEA nr. 187 din 15 iunie 2005.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea achiziţionării de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competenţe în utilizarea tehnicii de calcul.Articolul 2(1) Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi şi/sau studenţi ai învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei*) pe membru de familie.(2) Plafonul de 150 lei*) se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum.