Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.973 din 27 aprilie 2005cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare şi aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului pentru învăţământul postliceal şi a Reperelor metodologice pentru proiectarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului pentru învăţământul postliceal
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 7 iunie 2005Data intrării în vigoare 07-06-2005

    În temeiul Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia de elaborare, avizare şi aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului pentru învăţământul postliceal, cuprinsă în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    Articolul 2Se aprobă Reperele metodologice pentru proiectarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului pentru învăţământul postliceal, cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Până la începutul anului şcolar 2007-2008, toate calificările care se şcolarizează prin învăţământul postliceal vor fi revizuite, avizate şi aprobate conform prevederilor prezentului ordin.Articolul 4Secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaBucureşti, 27 aprilie 2005.Nr. 3.973.Anexa 1 Deschideți METODOLOGIEde elaborare, avizare şi aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a curriculumuluipentru învăţământul postlicealAnexa 2 Deschideți REPERE METODOLOGICEpentru proiectarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului pentru învăţământulpostliceal