Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (08.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 10 din 3 martie 2005privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • ADUNAREA (CAMERA) DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 8 martie 2005Data intrării în vigoare 08-03-2005

    În temeiul prevederilor art. 38 şi 41 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.Articolul UNICHotărârea Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică, după cum urmează:- domnul deputat Gheorghe Albu, aparţinând Grupului parlamentar al P.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;
    - domnul deputat Alexandru Mocanu, aparţinând Grupului parlamentar al P.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci;- domnul deputat Petre Străchinaru, aparţinând Grupului parlamentar al P.D., trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă;- domnul deputat Radu Lambrino, aparţinând Grupului parlamentar al P.D., trece de la Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 martie 2005.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREABucureşti, 3 martie 2005.Nr. 10.-----------


    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!