Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 2.298 din 14 decembrie 2004privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.279 din 30 decembrie 2004Data intrării în vigoare 30-12-2004

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11^1 alin. (5) şi al art. 11^2 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Produsele cu ciclu lung de fabricaţie sunt acele produse care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)
  perioada de fabricaţie, conform normelor tehnologice, este de minimum 3 luni;
  b) valoarea contractului extern este de minimum 200.000 euro.
  Articolul 2Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 2.298.
  Anexa LISTAmărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
         
    Nr. crt.Poziţia tarifarăDenumirea produsului
    012
    1.26.19.00Zgură, zgura de furnal (altele decât zgura granulată), coji, tunder şi alte deşeuri rezultate de la fabricarea fontei, fierului sau a oţelului.
    2.26.20Cenuşă şi reziduuri (altele decât cele rezultate de la fabricarea fontei, fierului sau oţelului) care conţin metale sau compuşi ai metalelor neferoase.
    3.26.21.00.00Alte zguri şi cenuşi, inclusiv cenuşa de vareh.
    4.41.01Piei brute de bovine sau de cabaline (proaspete sau sărate, uscate, cenuşerite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate) chiar epilate sau şpăltuite.
    5.41.02Piei brute de ovine (proaspete sau sărate, uscate, cenuşerite, piclate sau altfel conservate dar netăbăcite, nepergamentate nici altfel preparate) chiar epilate sau şpăltuite, altele decât cele excluse prin Nota 1c) a acestui capitol.
    6.41.03Alte piei brute (proaspete sau sărate, uscate, cenuşerite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate nici altfel preparate) chiar epilate sau şpăltuite, altele decât cele excluse prin Nota 1b) sau 1c) a acestui capitol.
    7.44.01Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, buşteni, ramuri, sau sub forme similare, lemn sub formă de aşchii sau particule; rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, aglomerate sau nu sub formă de butuci, brichete, pelete sau sub forme similare.
    8.44.03Lemn brut, chiar cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat.
    9.44.04Lemn pentru cercuri de dogărie; prăjini despicate; ţăruşi şi pari de lemn, ascuţiţi, netăiaţi longitudinal; lemn simplu degroşat sau rotunjit, dar nestrunjit, necurbat, nici altfel prelucrat, pentru bastoane, umbrele, mânere de scule; eclise, benzi de lemn şi produse similare.
    10.44.06Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare.
    11.44.07Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, chiar geluit, şlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care depăşeşte 6 mm.
    12.71.12Deşeuri şi resturi de metale preţioase sau de metale placate sau dublate cu metale preţioase; sau compuşi ai metalelor preţioase, de tipul celor utilizate în principal pentru recuperarea metalelor preţioase.
    13.72.04Deşeuri şi resturi de fontă, de fier sau de oţel (fier vechi); deşeuri lingotate din fier sau oţel.
    14.73.02.10.90Şine uzate.
    15.74.04.00Deşeuri şi resturi de cupru.
    16.75.03.00Deşeuri şi resturi din nichel.
    17.76.01Aluminiu sub formă brută.
    18.76.02.00Deşeuri şi resturi din aluminiu.
    19.78.02.00.00Deşeuri şi resturi din plumb.
    20.79.02.00.00Deşeuri şi resturi din zinc.
    21.80.02.00.00Deşeuri şi resturi de staniu.
    22.81.01.97.00Deşeuri şi resturi din tungsten.
    23.81.02.97.00Deşeuri şi resturi din molibden.
    24.81.03.30.00Deşeuri şi resturi din tantal.
    25.81.04.20.00Deşeuri şi resturi din magneziu.
    26.81.04.30.00Şpan şi granule, calibrate; pulberi.
    27.81.05.30.00Deşeuri şi resturi din cobalt.
    28.81.06.00.10Bismut sub formă brută; deşeuri şi resturi; pulberi.
    29.81.07.30.00Deşeuri şi resturi din cadmiu.
    30.81.08.30.00Deşeuri şi resturi din titan.
    31.81.09.30.00Deşeuri şi resturi din zirconiu.
    32.81.10.20.00Deşeuri şi resturi din antimoniu (stibiu).
    33.81.11.00.19Deşeuri şi resturi din mangan.
    34.81.12.13.00Deşeuri şi resturi din beriliu.
    35.81.12.22.00Deşeuri şi resturi din crom.
    36.81.12.30.40Deşeuri şi resturi din vanadiu.
    37.81.13.00.90Deşeuri şi resturi metaloceramice.
    38.85.48.10Deşeuri şi resturi de pile, de baterii de pile şi de acumulatoare electrice; pile şi baterii electrice scoase din uz şi acumulatoare electrice scoase din uz.
  _______________