Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 2.365 din 21 decembrie 2004privind aprobarea finanţării unor cheltuieli aferente proiectului "Reprezentantul special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare şi dezvoltare durabilă"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.257 din 27 decembrie 2004Data intrării în vigoare 27-12-2004

    Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă finanţarea cheltuielilor de administrare şi întreţinere aferente spaţiului pus la dispoziţie reprezentantului special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare şi dezvoltare durabilă, efectuate în perioada noiembrie 2002-august 2003 de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".
    Articolul 2Finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 se asigură în cadrul proiectului "Reprezentantul special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare şi dezvoltare durabilă", prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 373.548 mii lei şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri".Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 2 în bugetele Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu,secretar de statMinistrul pentru coordonarea
    Secretariatului General al Guvernului,Eugen BejinariuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 21 decembrie 2004.Nr. 2.365.---------