Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.05.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 2.178 din 30 noiembrie 2004privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 9 Ciofrângeni, DEE V - 10 Cudalbi, DEE V - 19 Iecea Mare, DEE V - 21 Mălini, DEE V - 22 Manasia, DEE V - 25 Orţişoara, DEE V - 33 Socu, DEE V - 34 Sânmartin Sud şi DEE V - 35 Tomnatec, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Amromco Energy L.L.C.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.201 din 15 decembrie 2004Data intrării în vigoare 15-12-2004


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 din Legea petrolului nr. 238/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 9 Ciofrângeni, DEE V - 10 Cudalbi, DEE V - 19 Iecea Mare, DEE V - 21 Mălini, DEE V - 22 Manasia, DEE V - 25 Orţişoara, DEE V - 33 Socu, DEE V - 34 Sânmartin Sud şi DEE V - 35 Tomnatec, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Amromco Energy L.L.C., în calitate de concesionar, prevăzute în anexele*) nr. 1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Articolul 2Acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, aprobate potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------- *) Anexele nr. 1-9 se comunică Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:------------p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,Gavril Baican,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Preşedintele Agenţiei Naţionale
    pentru Resurse Minerale,Gicu BoroşiBucureşti, 30 noiembrie 2004.Nr. 2.178.---------


    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!