Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.540 din 23 septembrie 2004privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Pecica şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Pecica, judeţul Arad
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 4 octombrie 2004Data intrării în vigoare 04-10-2004

  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Pecica şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Pecica, judeţul Arad.
  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează: -------------- p. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat
  Bucureşti, 23 septembrie 2004.Nr. 1.540.
  Anexa
    DATELE DE IDENTIFICARE  a imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale  în domeniul public al oraşului Pecica şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Pecica, judeţul Arad
    Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCodul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care alcătuiesc domeniul public al statuluiCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Oraşul Pecica, judeţul AradStatul român, Ministerul Apărării NaţionaleOraşul Pecica, Consiliul Local al Oraşului Pecica, judeţul Arad- cod 8.29.09- imobil 760
    - nr. M.F. 103.547- suprafaţa construită = 1.829 m2
        - suprafaţa desfăşurată = 1.829 m2
        - suprafaţa totală a terenului = 46.555 m2
  --------