Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ din 25 mai 2004cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul conservelor de ciuperci comestibile şi al produselor derivate din ciuperci
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 1 octombrie 2004Data intrării în vigoare 01-10-2005

  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, calitate şi identificare a produsului, care trebuie respectate la fabricarea şi/sau comercializarea conservelor şi a produselor derivate din ciuperci comestibile pe teritoriul României pentru a putea garanta că acestea nu prezintă nici un risc pentru consumul uman şi sunt prezentate corect, conform principiilor de bază privind protecţia consumatorului.
  Articolul 2Cerinţe specifice, suplimentare celor prevăzute prin prezenta normă, vor putea fi stipulate în norme elaborate pentru produse sau grupe de produse dintre cele care fac obiectul prezentei norme.Articolul 3Reglementările prezentei norme nu se aplică conservelor şi produselor derivate din ciuperci comestibile preparate în gospodării individuale pentru consumul propriu şi nici produselor care sunt în tranzit sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană ori pentru mediu.Articolul 4Prezenta normă nu se aplică produselor fabricate şi/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Republica Turcia ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.
  Capitolul II Natură. ConţinutArticolul 5Conservele şi produsele derivate din ciuperci, definite şi descrise în anexa nr. 1 la prezenta normă, sunt produse finite, fabricate în scopul vânzării, din ciuperci comestibile de cultură sau din flora spontană, întregi ori divizate, care prezintă caracteristicile familiei, genului şi speciei în care se încadrează, prelucrate prin procedeele de conservare descrise în anexa nr. 1 la prezenta normă, pentru a împiedica alterarea lor.Articolul 6Denumirea fiecărui produs trebuie să indice corect natura alimentului şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:a) denumirea ştiinţifică şi/sau populară a genului ori speciei de ciuperci, de exemplu "Pleurotus", şi menţiunea "amestec", dacă produsul a fost realizat din mai multe specii de ciuperci;b) denumirea procedeului de prelucrare, de exemplu "deshidratate", "congelate", "sterilizate" etc., conform specificaţiilor din anexa nr. 2 la prezenta normă;c) denumirea formei de prezentare a ciupercilor, de exemplu "întregi", "tăiate" etc.
  d) denumirea oricărui ingredient care conferă produsului un gust caracteristic, de exemplu "cu X" sau "în X", după caz. În cazul în care în denumirea produsului se specifică "Cu (sau "în") sos de unt", atunci singura materie grasă utilizată trebuie să fie untul.
  Capitolul III FabricareArticolul 7Conservele şi produsele derivate din ciuperci comestibile, definite şi descrise prin prezenta normă, trebuie să fie sănătoase, salubre, corespunzătoare pentru consumul uman, preparate din materii prime şi auxiliare sănătoase, fabricate şi ambalate în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.Articolul 8Materia primă folosită la fabricarea conservelor şi produselor derivate din ciuperci comestibile, descrisă în anexa nr. 2 la prezenta normă, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară pentru legume şi fructe proaspete prevăzute de reglementările în vigoare.Articolul 9Mediile lichide în care sunt conservate ciupercile, descrise în anexa nr. 3 la prezenta normă, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară prevăzute de reglementările în vigoare.Articolul 10Ingredientele utilizate la fabricarea conservelor şi produselor derivate din ciuperci comestibile, definite şi descrise în anexa nr. 4 la prezenta normă, trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare şi să nu depăşească limitele maxime admise.Articolul 11Spaţiile în care se fabrică conservele şi produsele derivate din ciuperci comestibile, incluzând instalaţiile şi echipamentele aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească cerinţele de sănătate şi calificare stabilite prin reglementările în vigoare.
  Capitolul IV Calitate. Siguranţă alimentarăArticolul 12Conservele şi produsele derivate din ciuperci comestibile trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate, organoleptice şi fizico-chimice prevăzute în anexa nr. 5, respectiv în anexa nr. 6 la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerinţe nu pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.Articolul 13Prezenţa în produsul finit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate de microorganisme nu trebuie să depăşească limitele maxime admise prevăzute de reglementările în vigoare.Articolul 14Se interzic fabricarea şi comercializarea conservelor şi a produselor derivate din ciuperci comestibile care conţin cantităţi de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevăzute prin reglementările în vigoare.Capitolul V Ambalare, etichetare, marcare, depozitare şi transportArticolul 15Ambalajele care intră în contact cu alimentele definite în prezenta normă trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările în vigoare.Articolul 16Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fie curate, uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi confecţionate din lemn, carton, folie termocontractilă sau din alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.
  Articolul 17Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, astfel încât consumatorul să fie informat corect la momentul cumpărării, şi trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:1. denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 din prezenta normă;2. o menţiune care să informeze consumatorul asupra naturii materiei prime, dacă ciupercile folosite la prepararea produsului nu au fost proaspete, de exemplu "Preparat din ciuperci congelate", "Preparat din ciuperci murate" etc.;3. cantitatea netă;4. cantitatea netă fără lichid, după caz;5. lista completă a ingredientelor, enumerate în ordinea descrescătoare a ponderii lor în produs; în cazul produselor "Ciuperci suprasărate", "Ciuperci murate", "Concentrat de ciuperci", "Extract de ciuperci", "Pudră din concentrate de ciuperci" se menţionează concentraţia de clorură de sodiu;6. condiţiile de depozitare, conform art. 19 din prezenta normă;7. data durabilităţii minimale se înscrie sub forma "a se consuma, de preferinţă, înainte de ...", cu menţionarea lunii şi anului;8. o menţiune care să permită identificarea lotului (această menţiune nu este obligatorie în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);9. numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;10. ţara de origine a produsului.Articolul 18Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe etichete trebuie să fie înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude însă prezentarea lor în alte limbi.
  Articolul 19Depozitarea produsului definit în prezenta normă se face în încăperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau de îngheţ, la o temperatură de maximum 20°C şi umiditate relativă a aerului de maximum 80%.Articolul 20Transportul produselor definite şi descrise în prezenta normă trebuie să se facă cu vehicule curate, acoperite, în condiţii care să asigure integritatea ambalajelor şi menţinerea calităţii produselor, precum şi protecţia contra razelor solare sau a îngheţului.Articolul 21Fiecare transport de produse trebuie să fie însoţit de documente care să ateste originea, provenienţa şi securitatea alimentară.
  Capitolul VI Dispoziţii finaleArticolul 22Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă.Anexa nr. 1la normăDEFINIREA PRODUSELOR1. Ciuperci de cultură în conservă - produse preparate din ciuperci de cultură proaspete, aparţinând familiei Agaricaceae, genului Agaricus (Psalliota), speciei A. bisporus, conservate în apă, în suc propriu sau în alt mediu lichid în care se pot adăuga diferite ingrediente, introduse în ambalaje care se închid ermetic, supuse unui tratament termic, înainte sau după introducerea lor în ambalaj, pentru a împiedica alterarea lor.2. Ciuperci deshidratate - produse obţinute prin deshidratarea sau liofilizarea ciupercilor comestibile, întregi ori divizate, din acelaşi soi.
  3. Granule şi pudră din ciuperci - produse obţinute prin măcinare grosieră sau fină (care trec prin sita cu ochiuri de 200 microni) a ciupercilor comestibile deshidratate, din acelaşi soi.4. Ciuperci în oţet (marinate) - produse preparate din ciuperci comestibile proaspete sau conservate anterior, din una sau mai multe specii, conservate într-o soluţie de oţet cu sau fără adaos de sare, condimente, zaharuri, uleiuri vegetale, acizi (acetic, lactic, citric sau ascorbic), pasteurizate în recipiente închise ermetic.5. Ciuperci murate - produse obţinute prin lactofermentare din ciuperci proaspete provenite din aceeaşi specie, conservate în soluţie de sare.6. Ciuperci în ulei de măsline sau în alte uleiuri vegetale produse preparate din ciuperci comestibile aparţinând aceleiaşi specii, proaspete sau în prealabil sărate, întregi ori divizate, conservate în ulei de măsline sau în orice alt ulei vegetal comestibil, ambalate în recipiente care se închid ermetic şi supuse unui tratament termic care să împiedice alterarea lor.7. Ciuperci congelate - produse obţinute din ciuperci comestibile aparţinând aceleiaşi specii, care, după spălare şi opărire, sunt supuse unui proces de congelare rapidă, utilizându-se echipamente adecvate. Procesul de congelare rapidă se consideră finalizat în momentul în care temperatura în centrul termic al produsului a atins valoarea de -18°C după stabilizarea termică.8. Ciuperci sterilizate - produse preparate din ciuperci comestibile provenite din una sau mai multe specii, proaspete, sărate sau congelate, conservate într-o soluţie de apă cu sare în recipiente care se închid ermetic, supuse unui tratament termic care să împiedice alterarea lor.9.
  Extract de ciuperci - produsul obţinut prin concentrarea până la 7% s.u. (exclusiv sarea) a sucului de ciuperci comestibile proaspete sau a extractului apos din ciuperci comestibile deshidratate, provenite din una sau mai multe specii, în care se adaugă sare.
  10. Concentrat de ciuperci - produsul obţinut prin concentrarea până la 24% s.u. (exclusiv sarea) a sucului de ciuperci comestibile proaspete sau a extractului apos din ciuperci comestibile deshidratate, provenite din una sau mai multe specii, în care se adaugă sare.11. Concentrat deshidratat de ciuperci - produsul obţinut prin deshidratarea extractului sau a concentratului de ciuperci.12. Ciuperci în saramură - produsul preparat din ciuperci comestibile provenite din aceeaşi specie, întregi sau divizate, conservate în saramură.
  Anexa nr. 2la normăMATERIA PRIMĂ1. Cerinţe generalea) Sunt admise la prelucrare toate soiurile de ciuperci comestibile admise prin reglementările în vigoare pentru comercializare în stare proaspătă.
  b) Materia primă constituită din ciuperci proaspete trebuie să fie curată, sănătoasă, fără pete şi leziuni cauzate de boli, insecte sau alţi dăunători şi să prezinte caracteristicile specifice familiei, genului şi speciei în care se încadrează. La fel ca materia primă, ciupercile conservate anterior, utilizate la prepararea produselor descrise în prezenta normă, trebuie să fie curate, sănătoase, în perfectă stare, cu cât mai puţine leziuni cauzate de larve şi să îşi păstreze mirosul şi gustul proprii speciei din care provin.c) Asemănarea ciupercilor comestibile cu ciupercile necomestibile sau otrăvitoare impune acordarea unei atenţii deosebite la recoltarea, colectarea şi sortarea ciupercilor din flora spontană.Aceste activităţi trebuie efectuate de experţi în domeniu.d) Ciupercile pot fi prelucrate preliminar într-o largă varietate de forme: întregi cu picior, pălării, butoni, felii, sferturi etc., dar orice alte forme de divizare sunt admise, cu condiţia ca produsele respective să fie distincte de cele standardizate, să se deosebească între ele, să îndeplinească criteriile de calitate şi siguranţă alimentară cuprinse în prezenta normă.e) Exceptând cazul produselor care sunt fabricate exclusiv din pălării sau în care raportul pălării-picioruşe este impus, în celelalte produse numărul de picioruşe nu trebuie să depăşească numărul de pălării.
  2. Cerinţe specificea) Ciupercile de cultură în conservă pot fi prezentate în următoarele forme:a1) butoni - ciuperci tinere întregi, având lungimea piciorului de maximum 5 mm (lungimea piciorului se măsoară de la baza pălăriei); se admite ca 10% din numărul ciupercilor să aibă lungimea piciorului mai mare de 5 mm;
  a2) butoni felii - ciuperci tinere tăiate în felii, având grosimea variabilă în intervalul 2 mm-6 mm; cel puţin 50% din felii sunt tăiate paralel cu axa ciupercilor;a3) întregi - ciuperci întregi, având piciorul ataşat (partea inferioară a piciorului este tăiată astfel încât lungimea acestuia să nu depăşească diametrul pălăriei); se admite ca 10% din numărul ciupercilor să aibă lungimea piciorului mai mare decât diametrul pălăriei;a4) tăiate - ciuperci tăiate în felii, având grosimea variabilă în intervalul 2 mm-8 mm; cel puţin 50% din felii sunt tăiate paralel cu axa ciupercilor;a5) tăiate vrac - ciuperci tăiate în felii de grosimi diferite şi după direcţii diferite;a6) sferturi - ciuperci tăiate în 4 părţi aproximativ egale;a7) bucăţi - bucăţi de pălării şi picioare având dimensiuni şi forme neregulate;a8)
  griller - ciuperci selecţionate, cu pălăria deschisă şi cu piciorul ataşat (diametrul pălăriei trebuie să fie de maximum 40 mm, iar lungimea piciorului nu trebuie să depăşească diametrul pălăriei);
  a9) orice alte forme de divizare, cu condiţia ca produsele respective să fie distincte de cele de mai sus, să se deosebească între ele, să îndeplinească criteriile de calitate şi siguranţă alimentară cuprinse în prezenta normă.
  Anexa nr. 3la normăMEDIUL DE CONSERVARE
  Nr. crt.ProdusulMediul de conservare
  1.Ciuperci de cultură în conservăa)în varianta de conservare "tradiţional": apă, saramură şi/sau lichidul în care au fiert ciupercile;
  b)în alte variante de conservare: sos de unt; sos de smântână; alte sosuri decât sosul de unt sau de smântână; soluţii de oţet, ulei, vin
  2.Ciuperci deshidratate-
  3.Granule şi pudră din ciuperci-
  4.Ciuperci în oţet (marinate)Oţet maximum 2% m/m, exprimat în acid acetic
  5.Ciuperci murateSoluţie de apă cu sare, minimum 3% m/m, maximum 6% m/m
  6.Ciuperci în ulei de măsline sau în alte uleiuri vegetaleUlei de măsline sau ulei vegetal
  7.Ciuperci congelate-
  8.Ciuperci sterilizateSoluţie de sare 2% m/m
  9.Extract de ciuperci-
  10.Concentrat de ciuperci-
  11.Concentrat deshidratat de ciuperci-
  12.Ciuperci în saramurăSaramură - concentraţie 15-18% m/m
  Anexa nr. 4la normă
  INGREDIENTE. LIMITE ADMISE
  Nr. crt.Produsul/IngredienteleLimitele admise
  1.Ciuperci de cultură în conservă
  a) apă; sare (clorură de sodiu); plante aromatice; condimente; sos de soia; oțet; vin;a), b), d) și e), g), h), i) și j) - stabilite prin tehnologia de fabricație c) untul și margarină se adaugă în proporție de cel puțin 3% din masa netă a produsului; f) maximum 250 mg/kg
  b) zahăr, zahăr invertit, dextroză, sirop de glucoză;
  c) unt, margarina sau alte grăsimi vegetale ori animale, uleiuri (inclusiv uleiul de măsline); lapte, lapte praf sau smântână;
  d) făină de grâu sau mălai;
  e) acid ascorbic - E300; acid citric - E330; glutamat monosodic - E621; coloranți pe bază de caramel, utilizați în cazul sosurilor - E150a, E150b, E150c, E150d;
  f) etilenă diamină tetra-acetat de calciu, disodiu (CaNa2EDTA) - E385;
  g) gume vegetale (gumă arabică - E414, caragen - E407, gumă guar - E412);
  h) pectine - E440;
  i) alginat de calciu - E404, de potasiu - E402, de sodiu - E401, de amoniu - E403;
  j) amidon modificat (amidon tratat cu acizi; amidon tratat cu baze; amidon albit); fosfat de diamidon - E1412 (tratat cu trimetafosfat de sodiu); fosfat de diamidon fosfatat - E1413; fosfat de monoamidon - E1410; amidon hidroxipropilic - E1440; adipat de diamidon acetilat - E1422; amidon oxidat E1404; fosfat de diamidon - E1412 (tratat cu oxiclorură de fosfor); fosfat de diamidon acetilat - E1414
  2.Ciuperci deshidratate-
  3.Granule și pudră din ciuperci-
  4.Ciuperci în oțet (marinate)
  Saremaximum 2,5% m/m
  Zaharurimaximum 2,5% m/m
  Oțetmaximum 2,0% m/m
  Acid acetic - E260maximum 20 g/kg
  5.Ciuperci murate
  Sare (Clorură de sodiu)3%-6% m/m
  6.Ciuperci în ulei de măsline sau în alte uleiuri vegetalemaximum 1% m/m
  Sare (Clorură de sodiu)
  Ulei de măsline sau uleiuri vegetale comestibile
  7.Ciuperci congelate-
  8.Ciuperci sterilizate-
  Sare (Clorură de sodiu)maximum 2% m/m
  9.Extract de ciupercimaximum 20% m/m
  Sare (Clorură de sodiu)
  10.Concentrat de ciupercimaximum 20% m/m
  Sare (Clorură de sodiu)
  11.Concentrat deshidratat de ciupercimaximum 5% m/m
  Sare (Clorură de sodiu)
  12.Ciuperci în saramurămaximum 15%-18%
  Sare (Clorură de sodiu)
  Anexa nr. 5la normă CERINŢE DE CALITATE ŞI ORGANOLEPTICE
  Nr. crt.Produsul/Cerinţele de calitateCriteriul de admisibilitate
  1.
  Ciuperci de cultură în conservă
  Culoareaa) Ciupercile din produs trebuie să aibă culoarea caracteristică ciupercilor fierte sau fierte în amestec cu ingredientele şi aditivii alimentari utilizaţi. Decolorările sau brunificările anormale sunt considerate defecte.
  b) La varianta de conservare "tradiţional", lichidul trebuie să fie clar sau uşor opalescent şi galben sau brun deschis la culoare.
  Gust şi mirosCaracteristicile ciupercilor fierte sau fierte în amestec cu ingredientele utilizate; nu se admit gusturi şi mirosuri străine (de fermentat, de mucegai etc.).
  Textură, aspect
  a) Ciupercile în produsele "tradiţionale" trebuie să fie ferme şi în mare măsură intacte.
  b) Maximum 10% din numărul de pălării la "butoni" sau "întregi" pot să aibă membrana ruptă total ori parţial.
  c) În variantele de prezentare "butoni", "întregi" şi "grill" 5% din numărul acestora pot să aibă pălăria sau piciorul desprins.
  Defecte admisea) Pot prezenta urme foarte slabe de pământ, nisip sau corpuri străine de origine minerală ori organică.
  b) Pot conţine un număr rezonabil de ciuperci pătate sau cu alte defecte.
  Produs "necorespunzător"Un recipient cu produs care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile de calitate enumerate anterior este considerat "necorespunzător".
  Acceptarea lotuluiUn lot de produse va fi acceptat dacă numărul recipientelor "necorespunzătoare" nu depăşeşte criteriul de acceptare c) al planului de eşantionare specific, prezentat în "Planurile de eşantionare pentru produse alimentare preambalate", Nivel de calitate acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.
  2.Ciuperci deshidratate
  Culoare, miros, gustspecifice speciei respective
  Umiditatea relativă:
  a) ciuperci liofilizate6% m/m
  b) ciuperci deshidratate (diferite de cele liofilizate)12% m/m
  c) ciuperci Shii-take13% m/m
  Defecte admise:
  a) impurităţi mineralemaximum 2% m/m
  b) impurităţi de origine vegetalămaximum 0,02% m/m, exceptând soiul Shii-take pentru care, maximum 1%
  c) ciuperci viermănoase
  c1) ciuperci din flora spontanămaximum 20% m/m, inclusiv ciupercile cu defecte grave
  c2) ciuperci de culturămaximum 1% m/m, din care maximum 0,5% cu defecte grave
  3.Granule şi pudră din ciuperci
  Umiditatea relativă a granulelormaximum 13% m/m
  Umiditatea relativă a pudreimaximum 9% m/m
  Defecte admise:
  Impurităţi mineralemaximum 2% m/m
  4.Ciuperci în oţet (marinate)
  Defecte admise:
  a) impurităţi mineralemaximum 0,1% m/m
  b) impurităţi de origine vegetalămaximum 0,02% m/m
  c) ciuperci viermănoase
  c1) ciuperci din flora spontanămaximum 6% m/m, din care maximum 2% cu defecte grave
  c2) ciuperci de culturămaximum 1% m/m, din care maximum 0,5% cu defecte grave
  5.Ciuperci murate
  Concentraţia de acid lacticminimum 1% m/m
  Defecte admise:
  a) impurităţi mineralemaximum 0,2% m/m
  b) impurităţi de origine vegetalămaximum 0,1% m/m
  c) ciuperci viermănoasemaximum 4% m/m
  6.Ciuperci în ulei de măsline sau în alte uleiuri vegetale
  Defecte admise:
  a) impurităţi mineralemaximum 0,1% m/m
  b) impurităţi de origine vegetalămaximum 0,02% m/m
  c) ciuperci viermănoase
  c1) ciuperci din flora spontană
  maximum 6% m/m, din care maximum 2% cu defecte grave
  c2) ciuperci de culturămaximum 1% m/m, din care maximum 0,5% cu defecte grave
  7.Ciuperci congelate
  Defecte admise:
  a) impurităţi mineralemaximum 0,2% m/m
  b) impurităţi de origine vegetalămaximum 0,02% m/m
  c) ciuperci viermănoase
  c1) ciuperci din flora spontanămaximum 6% m/m, din care maximum 2% cu defecte grave
  c2) ciuperci de culturămaximum 1% m/m, din care maximum 0,5% cu defecte grave
  8.Ciuperci sterilizate
  Defecte admise:
  a) impurităţi mineralemaximum 0,2% m/m
  b) impurităţi de origine vegetalămaximum 0,02% m/m
  c) ciuperci viermănoase
  c1) ciuperci din flora spontanămaximum 6% m/m, din care maximum 2% cu defecte grave
  c2) ciuperci de culturămaximum 1% m/m, din care maximum 0,5% cu defecte grave
  9.Extract de ciuperci
  Defecte admise:
  a) impurităţi mineraleNu sunt admise
  b) impurităţi de origine vegetalăNu sunt admise
  10.Concentrat de ciuperci
  Defecte admise
  a) impurităţi mineraleNu sunt admise
  b) impurităţi de origine vegetalăNu sunt admise
  11.Concentrat deshidratat de ciuperci
  Umiditatea relativămaximum 9% m/m
  Defecte admise:
  a) impurităţi mineraleNu sunt admise
  b) impurităţi de origine vegetalăNu sunt admise
  12.Ciuperci în saramură
  Defecte admise:
  a) impurităţi mineralemaximum 0,3% m/m
  b) impurităţi de origine vegetalămaximum 0,05% m/m
  c) ciuperci viermănoase
  c1) ciuperci din flora spontanămaximum 6% m/m, din care maximum 2% cu defecte grave
  c2) ciuperci de culturămaximum 1% m/m, din care maximum 0,5% cu defecte grave
  Anexa nr. 6la normă
  CERINȚE FIZICO-CHIMICE
  Denumirea caracteristiciiConditiile de admisibilitateMetodele de analiză
  Conținutul de ciuperci raportat la masa netă sau masa netă fără lichid1)Calculată ca procent din masa volumului de apă distilata conținută de recipientul complet umplut și închis, măsurată la temperatura de 20°C
  1.
  Ciuperci de cultură în conserva:
  1.a)conservate "tradițional", în oțet vin sau în uleiminimum 53% (m/m)
  1.b)conservate în sosminimum 27,5% (m/m)
  2.Alte forme de conservare în lichid:
  2.a)recipiente cu capacitate sub 0,5 ll minimum 50% (m/m)
  2.b)recipiente cu capacitate peste 0,5 lminimum 53% (m/m)
  Gradul de umplere admis pentru un recipient cu produsminimum 90%Calculată ca procent din volumul de apă distilată conținut de recipientul complet umplut și închis, măsurat la temperatura de 20°C
  Acceptarea lotului(1) Un recipient care nu îndeplineşte cerinţele minime pentru gradul de umplere se consideră "necorespunzător".Un lot de produse va fi acceptat din punct de vedere calitativ dacă numărul recipientelor "necorespunzătoare" nu depăşeşte criteriul de acceptare c) al planului de eşantionare specific, prezentat în "Planurile de eşantionare pentru produse alimentare preambalate", Nivel de calitate acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.(2) La verificarea prin metoda conţinutului minim de ciuperci în recipient (masa netă fără lichid) după îndepărtarea lichidului, se consideră că produsul corespunde cerinţelor, dacă greutatea medie a conţinutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mică decât valoarea minimă cerută, cu condiţia ca nici un recipient să nu prezinte o valoare exagerat de mică.
  -------