Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÎRE Nr. 896 din 16 decembrie 1994privind disponibilizarea unor transferuri din bugetul de stat pentru asigurarea protecţiei sociale şi majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi a transferurilor din bugetul de stat pentru investiţii, după caz, la unele judeţe, pe anul 1994
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 353 din 21 decembrie 1994Data intrării în vigoare 21-12-1994


  Guvernul României hotărăşte: Articolul 1Se preia la Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului suma de 8.775,0 milioane lei, disponibilizata din bugetele pe ansamblul unor judeţe pe anul 1994 la transferurile din bugetul de stat pentru asigurarea protecţiei sociale pentru energia termica şi transportul urban, în comun, de călători, în temeiul dispoziţiilor art. 38 din Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
  Articolul 2Se aprobă majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii cu suma de 5.625,0 milioane lei şi a transferurilor din bugetul de stat pentru investiţii cu suma de 4.200,0 milioane lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 1994 potrivit anexei la prezenta hotărâre. Articolul 3Sumele defalcate din impozitul pe salarii prevăzute la art. 2 se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi a celor privind prestările de servicii aferente unităţilor sanitare, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare, precum şi a cheltuielilor unităţilor de asistenţa socială şi ale unor acţiuni urgente în domeniile gospodăriei comunale şi transporturilor locale, stabilite de consiliile locale şi consiliile judeţene, potrivit legii. Articolul 4Ministerul Finanţelor va introduce în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 1994 modificările care decurg din aplicarea prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------
  Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca
  Anexa SITUAŢIAinfluentelor în bugetele locale pe ansamblul unor judeţe
    - milioane lei -
    Nr. crt.Judeţul/indicatoriTransferuri din bugetul de stat pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei, preluate la Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia GuvernuluiFonduri alocate din rezervă bugetară pentru:
    majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salariimajorarea transferurilor din Bugetul de stat pentru investiţii
    sumaacţiunile
    012345
    1.TOTAL:8.775,05.625,0   4.200,0
    Alba400,0-   400,0
      - lucrări la obiectivul de investiţii "Dezvoltarea alimentării cu apă potabilă a localităţilor din sistemul zonal al judeţului Alba - sursa râul Sebeş"   -   400,0
    2.Bacău1.300,01.300,0sănătate asistenţă socială-
    3.Braşov1.300,0-   1.300,0
      - lucrări la obiectivul de investiţii "Mărirea capacităţii de alimentare cu apă a municipiului Braşov"   -   1.300,0
    4.Constanţa1.000,01.000,0sănătate-
    5.Dolj-500,0sănătate-
    6.Gorj775,0775,0sănătate asistenţă socială gospodărie comunală transporturi-
    7.Hunedoara800,0-   800,0
      - lucrări la obiectivul de investiţii "Alimentare cu apă a municipiului Petroşani din sursa Polatiste"   -   600,0
      - lucrări la obiectivul de investiţii "Trecerea de pe hidroelevatoare în PT în Micro II-IV", municipiul Hunedoara   -   200,0
    8.Ialomiţa700,0700,0sănătate gospodărie comunală-
    9.Iaşi-250,0gospodărie comunală Paşcani  
      - lucrări la obiectivul de investiţii "Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în oraşul Hârlău"   -   300,0
    10.Maramureş1.100,01.100,0sănătate transporturi-
    11.Mureş700,0-   700,0
      - dotări - transport urban în comun de călători   -   700,0
    12.Satu Mare700,0-   700,0
      - lucrări la obiectivele de investiţii:        
      - "Transformări PT în CT în municipiul Satu Mare"   -   400,0
      - "Introducerea transportului cu troleibuzul în municipiul Satu Mare"   -   165,0
      - "Transformări PT în CT în oraşul Negreşti-Oaş"   -   50,0
      - "Lucrări tehnico-edilitare în localitatea Gherţa Mică"   -   42,0
      - "Lucrări tehnico-edilitare în localitatea Turţ"   -   32,0
      - "Lucrări tehnico-edilitare în localitatea Medieşu Aurit"   -   11,0
  ----------------------