Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 1 iulie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 20 iulie 2004Data intrării în vigoare 20-07-2004

    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 196 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1
    Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.168/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 17 octombrie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 1 iulie 2004.Nr. 1.050.Anexă
    Deschideți NORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală