Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ACORD DE IMPRUMUT din 10 mai 1999pentru Dezvoltare Agricola privind Proiectul de dezvoltare rurala a Muntilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999*)
EMITENT
 • ACT INTERNATIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 31 august 1999Data intrării în vigoare 31-08-1999

  --------- *) Traducere.Împrumut nr. 485 - RO(Proiect de dezvoltare rurala a Muntilor Apuseni) între România şi Fondul International pentru Dezvoltare AgricolaDatat: 10 mai 1999
  Acord incheiat la data de 10 mai 1999 între România (denumita în continuare Imprumutat) şi Fondul International pentru Dezvoltare Agricola (denumit în continuare Fondul).Având în vedere ca:(A) Imprumutatul a solicitat Fondului un împrumut în scopul finantarii proiectului descris în anexa nr. 1 la acest acord (denumit în continuare Proiectul);(B) Componenta A a Proiectului va fi realizata de către Agentia pentru dezvoltare regionala de nord-vest (denumita în continuare ADR-NV), Agentia pentru dezvoltare regionala de vest (denumita în continuare ADR-V) şi Agentia pentru dezvoltare regionala de centru (denumita în continuare ADR-C), (împreună denumite în continuare ADR-uri) şi, în acest scop, Imprumutatul va pune la dispoziţia ADR-urilor o parte din suma imprumutului acordat în condiţiile şi termenii prevăzuţi în acest acord;(C) Imprumutatul intenţionează sa contracteze din Republica Federala Germania, prin intermediul Bundesministerium fSr Wirtschaftliche Zusammenarbeit (denumit în continuare BMZ), un fond nerambursabil (denumit în continuare Grant BMZ) în marci germane, reprezentand echivalentul a doua milioane patru sute saptezeci de mii dolari S.U.A. (2.470.000 USD), pentru a contribui la finantarea Componentei B a Proiectului în condiţiile şi termenii prevăzuţi într-un acord (denumit în continuare Acord privind Grantul BMZ), ce urmeaza a se incheia între Imprumutat şi BMZ;(D) Imprumutatul intenţionează sa contracteze dintr-o sursa de finanţare ce urmeaza a fi identificata un fond nerambursabil (denumit în continuare Grant pentru Componenta A), reprezentand echivalentul a doua milioane şase sute douazeci mii dolari S.U.A. (2.620.000 USD), pentru a contribui la finantarea Componentei A a Proiectului în condiţiile şi termenii prevăzuţi într-un acord (denumit în continuare Acord privind Grantul pentru Componenta A), ce urmeaza a se incheia între Imprumutat şi sursa de finanţare neidentificata inca;(E) Împrumutul va fi administrat de către Institutia Colaboratoare care urmeaza a fi desemnata de către Fond în conformitate cu prevederile prezentului acord; şi(F) Fondul a fost de acord, între altele şi pe baza celor de mai sus, sa acorde un împrumut Imprumutatului în condiţiile şi termenii prevăzuţi în cele ce urmeaza,Pentru aceasta, părţile convin prin prezentul acord urmatoarele:Articolul 1Condiţii generale. Definitii. Institutia ColaboratoareSecţiunea 1.01.Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garantie ale Fondului, din 19 septembrie 1986, constituie o parte integrantă a prezentului acord (aceste Condiţii generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garantie ale Fondului fiind denumite în continuare Condiţii generale).Secţiunea 1.02.Oriunde sunt folositi în acest acord, în afara cazului în care contextul reclama altfel, acei termeni definiti în Condiţiile generale şi în preambulul la prezentul acord vor avea intelesurile respective, iar urmatorii termeni aditionali vor avea intelesurile urmatoare:a) ANCA înseamnă Agentia Naţionala pentru Consultanţă Agricola a Imprumutatului;
  b) FCRA-uri înseamnă oricare sau toate cele trei fonduri de credit revolving pentru Apuseni, ce urmeaza a fi înfiinţate conform secţiunii 4.08. din acest acord;c) ADR-uri înseamnă Agentia pentru dezvoltare regionala de nord-vest (ADR-NV), Agentia pentru dezvoltare regionala de vest (ADR-V) şi Agentia pentru dezvoltare regionala de centru (ADR-C), toate înfiinţate prin Legea nr. 151/15 iulie 1998 a Imprumutatului;d) BPLA înseamnă bugetul şi programul de lucru anual pentru Proiect, specificat în paragraful 6 al anexei nr. 4 la acest acord;e) CDR-uri înseamnă Consiliul pentru dezvoltare regionala de nord-vest (CDR-NV), Consiliul pentru dezvoltare regionala de vest (CDR-V) şi Consiliul pentru dezvoltare regionala de centru (CDR-C), toate înfiinţate prin Legea nr. 151/15 iulie 1998 a Imprumutatului;f) DGDR înseamnă Directia generală pentru dezvoltare rurala din M.A.A.;g) Agentia(iile) de implementare înseamnă ANCA, ADR-urile şi DGDR;h) M.A.A. înseamnă Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei al Imprumutatului;
  i) M.F. înseamnă Ministerul Finanţelor al Imprumutatului;j) CCP înseamnă Comitetul de coordonare a Proiectului ce urmeaza să fie înfiinţat în cadrul Proiectului;k) ICP-uri înseamnă instituţiile de credit participante în cadrul Componentei A a Proiectului;l) U.C.P. înseamnă Unitatea de Coordonare a Proiectului ce urmeaza să fie infiintata în M.F.;m) U.I.P înseamnă Unitatea de Implementare a Proiectului ce urmeaza să fie infiintata în fiecare A.D.R. în cadrul Proiectului;n) zona Proiectului înseamnă, initial, judeţul Alba şi, după aceea, judeţele Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara şi Salaj, toate situate în zona Muntilor Apuseni (ZMA) de pe teritoriul Imprumutatului, precum şi alte asemenea zone administrative ce pot fi clasificate astfel de către Imprumutat şi Fond, de comun acord;o)
  contul special înseamnă contul la care se face referire în secţiunea 3.03. din acest acord;
  p) subimprumut înseamnă orice împrumut acordat de către o ICP unui subimprumutat eligibil; şiq) acorduri de împrumut subsidiare înseamnă acordurile specificate în secţiunea 3.02. din acest acord.Secţiunea 1.03.Imprumutatul şi Fondul sunt de acord sa desemneze Biroul Natiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS) ca Institutie Colaboratoare, cu responsabilitatile prevăzute în art. V al Condiţiilor generale, în vederea administrarii imprumutului în conformitate cu prevederile acestui acord.Secţiunea 1.04.În afara cazurilor în care se prevede altfel în alte secţiuni ale acestui acord sau se solicita în mod expres de către Fond, Imprumutatul va adresa toate comunicarile şi va furniza toate documentele şi informaţiile referitoare la prezentul acord, după cum urmeaza:a) direct Institutiei Colaboratoare, în ce priveste toate problemele prevăzute în:(i) art. IV al acestui acord, incluzând anexele nr. 3, 4 şi 5 la acesta; şi(ii) art. VI şi XI din Condiţiile generale, cu excepţia secţiunilor menţionate în paragraful b) al acestei Secţiuni;b) Fondului şi Institutiei Colaboratoare, simultan, în ce priveste toate problemele referitoare la secţiunile 6.01., 6.07., 6.08., 6.09., 6.10., 6.11., 6.12., 11.07., 11.11., 11.12., 11.13. şi 11.18. din Condiţiile generale; şi
  c) Fondului, în toate celelalte probleme, cu o copie către Institutia Colaboratoare.
  Articolul 2ÎmprumutulSecţiunea 2.01.Fondul este de acord sa imprumute Imprumutatului, din resursele sale obisnuite, o sumă în diverse valute, echivalenta cu douasprezece milioane patru sute mii drepturi speciale de tragere (12.400.000 DST).Secţiunea 2.02.Imprumutatul va plati Fondului, periodic, dobânda la suma trasa din contul imprumutului şi nerambursata, la rata de o jumătate din rata de referinţa a dobanzii. Rata de referinţa a dobanzii va fi stabilita de Fond anual şi va constitui baza de calcul a dobanzii la împrumut pentru perioada începând cu 1 ianuarie şi terminand cu 31 decembrie a fiecarui an. Fondul va comunică Imprumutatului, în cel mai scurt timp posibil, rata dobanzii ce va fi aplicata imprumutului în fiecare an.Secţiunea 2.03.Dobânda la împrumut se va plati semestrial, la 1 iunie şi la 1 decembrie ale fiecarui an, în valută la care se face referire în secţiunea 2.05 a acestui acord.Secţiunea 2.04.Imprumutatul va rambursa suma imprumutului trasa din contul imprumutului în 29 de rate semestriale egale, a cate 413.334 DST fiecare, platibile la fiecare 1 iunie şi 1 decembrie, începând cu 1 iunie 2004 şi terminand cu 1 iunie 2018, şi o rata de 413.314 DST, care se va plati la 1 decembrie 2018, în valută la care se face referire în secţiunea 2.05. a acestui acord.Secţiunea 2.05.Moneda Statelor Unite ale Americii este prin aceasta specificata pentru scopurile secţiunii 4.03. din Condiţiile generale.
  Articolul 3Utilizarea sumelor imprumutului; Trageri din contul imprumutuluiSecţiunea 3.01.Imprumutatul va asigura folosirea sumelor imprumutului pentru finantarea cheltuielilor în cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile acestui acord.Secţiunea 3.02.a) Imprumutatul va pune la dispoziţia ADR-urilor sumele imprumutului, împreună cu alte fonduri necesare pentru realizarea Proiectului, pe baza unor acorduri de împrumut subsidiare, acceptabile Fondului, în scopul realizării Proiectului;b) Imprumutatul îşi va exercita drepturile decurgând din acordurile de împrumut subsidiare în asa fel încât sa protejeze interesele sale şi ale Fondului şi sa realizeze scopurile imprumutului şi, în pofida oricăror prevederi contrare din Condiţiile generale, în afara cazului în care Fondul va hotari altfel, Imprumutatul nu va cesiona, modifica, abroga sau renunta la acordul de împrumut subsidiar sau la orice prevedere a acestuia.Secţiunea 3.03.Imprumutatul, pentru scopurile Proiectului, va deschide şi menţine la o banca acceptata de Fond un cont special în dolari S.U.A., în termeni şi condiţii satisfăcătoare Fondului. Depunerile în şi plăţile din contul special se vor face în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la acest acord.Secţiunea 3.04.Alocarea sumelor imprumutului, asa cum se prevede în secţiunea 6.08. din Condiţiile generale, se va face în conformitate cu tabelul de alocare prezentat în paragraful 1 al anexei nr. 2 la acest acord.Secţiunea 3.05.Tragerile din contul imprumutului vor fi facute numai pentru cheltuieli eligibile referitoare la bunuri, lucrari şi servicii pentru Proiect.
  Secţiunea 3.06.Ultima data de tragere va fi 30 iunie 2004 sau orice data ulterioară acesteia, după cum va hotari Fondul. Fondul va comunică, cu promptitudine, Imprumutatului această dată.
  Articolul 4Execuţia ProiectuluiSecţiunea 4.01.Imprumutatul, prin ANCA, ADR-uri şi DGDR, va realiza Proiectul sau va determina ca Proiectul să fie realizat în conformitate cu prevederile acestui acord şi, în mod special, ale anexei nr. 4 la acesta.Secţiunea 4.02.a) Fondurile de contrapartida aferente contributiei Imprumutatului la realizarea Proiectului vor fi alocate anual prin legea bugetului de stat a Imprumutatului. Inregistrarile pentru aceste fonduri de contrapartida vor fi tinute separat.b) Imprumutatul va asigura ca toate taxele identificabile, impozitele şi alte obligaţii similare asupra cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului să fie platite de către Imprumutat din contribuţia sa la costurile Proiectului.Secţiunea 4.03.a) Achizitionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor ce urmeaza să fie finantate din sumele imprumutului va fi facuta în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 3 la acest acord.b) Pentru realizarea Proiectului, ca şi pentru întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor realizate în cadrul Proiectului, Imprumutatul, prin ANCA, ADR-uri şi DGDR, va asigura angajarea de consultanti şi furnizori calificati acceptati de Imprumutat şi Fond intr-o asemenea măsura şi potrivit termenilor şi condiţiilor satisfăcătoare atât pentru Imprumutat cat şi pentru Fond.Secţiunea 4.04.Fără a limita caracterul general al secţiunii 11.06. din Condiţiile generale, Imprumutatul, prin ANCA, ADR-uri şi DGDR, va incheia sau determina incheierea unor aranjamente, satisfăcătoare pentru Fond, pentru asigurarea tuturor lucrărilor civile, vehiculelor, bunurilor şi echipamentelor ce urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului, intr-o astfel de măsura, împotriva acelor riscuri şi în asemenea sume, pe care le reclama o practica comerciala corespunzătoare.Secţiunea 4.05.În sensul prevederilor:a) secţiunii 11.08. b) din Condiţiile generale, documentele financiare vor fi elaborate de către Imprumutat, prin M.A.A. şi ADR-uri, pentru Componenta B a Proiectului, şi de către ADR-uri, pentru Componenta A a Proiectului, anual, fiecare an incheindu-se la 31 decembrie şi, în pofida perioadei de doua luni prevăzute în secţiunea 11.08. din Condiţiile generale, situaţiile detaliate ale cheltuielilor efectuate din sumele imprumutului în timpul perioadei analizate vor fi prezentate Fondului nu mai tarziu de 4 luni după incheierea unei astfel de perioade;b) secţiunii 11.10. a) din Condiţiile generale, anul fiscal pentru care se face auditarea conturilor Proiectului va începe la 1 ianuarie şi se va termina la 31 decembrie în fiecare an;c) secţiunii 11.10. b) din Condiţiile generale, în pofida perioadei de 4 luni mentionata în aceasta secţiune, Imprumutatul va furniza Fondului şi Institutiei Colaboratoare copii certificate ale Raportului de audit nu mai tarziu de 6 luni după incheierea anului fiscal. Imprumutatul va angaja sau va asigura angajarea unor auditori independenti acceptabili Fondului, pentru realizarea raportului de audit cerut. Costul unui astfel de audit poate fi finanţat din contul imprumutului; şid) secţiunilor 11.10., 11.11., 11.12. şi 11.13. din Condiţiile generale, limba pe care Imprumutatul şi ADR-urile o vor folosi în rapoartele către Fond va fi limba engleza.
  Secţiunea 4.06.a) Imprumutatul se va asigura ca ADR-urile vor lua cu promptitudine, după nevoi, toate masurile ce depind de ele pentru a-şi menţine existenta ca institutii, pentru a-şi continua activitatea şi pentru a obtine, menţine şi reinnoi toate drepturile, proprietăţile, prerogativele, privilegiile şi concesiunile necesare realizării Proiectului sau desfăşurării activităţilor proprii;b) Imprumutatul va determina ADR-urile să-şi desfasoare activitatea în conformitate cu practici administrative şi financiare sanatoase, sub supravegherea unei conduceri şi a unui personal competent şi experimentat.Secţiunea 4.07.Imprumutatul va lua toate masurile necesare asigurarii realizării Proiectului cu diligenta cuvenita în ce priveste factorii de mediu şi în conformitate cu legislatia naţionala şi cu toate tratatele internationale referitoare la mediu la care Imprumutatul este parte, incluzând folosirea unor metode corespunzătoare de combatere a daunatorilor din agricultura, acolo unde este cazul.Secţiunea 4.08.În afara cazurilor în care Fondul va stabili altfel, Imprumutatul va înfiinţa şi va menţine, prin fiecare ADR, un Fond de credit revolving pentru Apuseni (FCRA) pentru Componenta A a Proiectului, în care va depozita dobanzile şi ratele rambursate în cadrul subimprumuturilor acordate fermierilor din sumele imprumutului prevăzute în categoria III din tabelul de alocare prezentat în paragraful I al anexei nr. 2 la acest acord. Sumele disponibile în cele trei FCRA-uri vor fi utilizate de către ADR-uri şi ICP-uri pentru extinderea către beneficiari a facilitatilor de creditare asa cum este prevăzut în acest acord şi în acordurile de împrumut subsidiare incheiate cu ADR-urile.
  Articolul 5Alte măsuri conveniteSecţiunea 5.01.Pe parcursul executarii Proiectului, Imprumutatul şi Fondul vor revizui periodic ratele dobanzilor aplicabile subimprumuturilor acordate din sumele imprumutului de către ADR-uri prin ICP-uri. Imprumutatul va lua, dacă este necesar, măsuri corespunzătoare, compatibile cu politica sa, în vederea armonizării ratelor dobanzilor la subimprumuturi, cu politica Fondului referitoare la ratele de subimprumut.
  Articolul 6Monitorizare şi EvaluareSecţiunea 6.01.Imprumutatul, pe baza consultarilor cu Institutia Colaboratoare, va stabili aranjamente satisfăcătoare Fondului şi Institutiei Colaboratoare pentru monitorizarea progresului înregistrat în execuţia Proiectului şi pentru evaluarea în permanenta a efectelor Proiectului şi a impactului diferitelor sale componente asupra beneficiarilor Proiectului.Secţiunea 6.02.Pentru evaluarea finala a Proiectului, Fondul - fie singur, fie în colaborare cu Institutia Colaboratoare - poate numi, după consultari cu Imprumutatul, consultanti sau o agentie, la alegerea sa, care să evalueze, pe baza unor indicatori cheie relevanti, impactul asupra beneficiarilor Proiectului atât al componentelor finalizate, cat şi al Proiectului în intregul sau.Secţiunea 6.03.Imprumutatul, prin ADR-uri, se va asigura ca, atât toate datele necesare, cat şi alte informaţii relevante primite de la agentia de executare a Proiectului şi de alte entităţi insarcinate cu implementarea Proiectului, precum şi cu menţinerea şi functionarea facilitatilor realizate în cadrul acestuia, sunt puse cu promptitudine la dispoziţia consultantilor/agentiei insarcinate cu realizarea oricarei obligaţii ce rezultă din acest articol.Secţiunea 6.04.Imprumutatul, prin ADR-uri, va facilita astfel de evaluari ale Proiectului pe care Fondul le poate efectua oricand în timpul realizării Proiectului, precum şi după incheierea acestuia.Articolul 7Intrarea în efectivitate. Terminarea ProiectuluiSecţiunea 7.01.
  Cu excepţia cazurilor în care Fondul va hotari altfel, urmatoarele condiţii sunt specificate ca fiind aditionale condiţiilor precedente intrarii în efectivitate a acestui acord, în scopurile secţiunii 10.01. g) din Condiţii generale:a) Imprumutatul va fi înfiinţat UCP cu termeni de referinţa şi în componenta satisfăcătoare Fondului; şib) Imprumutatul va fi ales şi numit coordonatorul Proiectului, cu calificari, experienta şi în condiţii şi termeni satisfăcătoare Fondului.Secţiunea 7.02.În afara cazurilor în care Fondul va hotari altfel, condiţia precedenta intrarii în vigoare a acestui acord, prevăzută în secţiunea 10.01. d) din Condiţiile generale, nu se va aplica acordurilor de împrumut subsidiare.Secţiunea 7.03.O dată situata la 90 de zile după data acestui acord este specificata pentru intrarea în efectivitate a acestui acord, pentru scopurile secţiunii 10.04. din Condiţiile generale.Secţiunea 7.04.În afara cazului în care Imprumutatul şi Fondul vor hotari altfel, oblibaţiile Imprumutatului prevăzute în art. VI din acest acord vor inceta la data la care se va termina acest acord sau după 10 ani de la data acestui acord, oricare dintre ele este mai devreme.
  Articolul 8Reprezentanti. AdreseSecţiunea 8.01.
  Ministrul finanţelor al Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile secţiunii 14.02. din Condiţiile generale.Secţiunea 8.02.Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 14.01. din Condiţiile generale:Pentru Imprumutat:------------------Ministerul FinanţelorDirectia generală a relatiilor financiare cu organisme internationaleStrada Apolodor nr. 17Sectorul 5BucureştiRomâniaNr. fax: (00401) 312.67.92.Copie la:---------Ministerul Agriculturii şi AlimentatieiB-dul Carol I nr. 24Sectorul 3cod 70044BucureştiRomânia
  Nr. fax: (00401) 311.03.78.Pentru Fond:------------Fondul International pentru Dezvoltare Agricola107 Via del Serafico00142 Roma, ItaliaAdresa telegrafica:-------------------IFAD ROMENumar telex:620330 IFAD INumar fax:(39) 06 504 3463Pentru Institutia Colaboratoare:--------------------------------Biroul Natiunilor Unite pentru Servicii de ProiectStrada 220 East, nr. 42Etaj 14
  New York, N.Y. 1001SUAAdresa telegrafica:UNOPSNEWYOURKNumar telex:------------824608 UNOPS662293 UNOPS645495 UNOPSNumar fax:-----------(212) 906-6501Drept care părţile, actionand prin reprezentantii lor pe deplin autorizati, au semnat prezentul acord la Roma, Italia, în ziua şi anul indicate pe prima pagina a acestuia.ROMÂNIAPetre Mogoseanu,reprezentant autorizatFondul International pentruDezvoltare AgricolaFawzi H. Al-Sultan,presedinte
  Anexa 1 DESCRIEREA PROIECTULUI1. Obiectivele Proiectului sunt de a imbunatati şi stabiliza mediul economic al comunitatilor rurale din zona Proiectului prin promovarea întreprinderilor implicate direct sau care deservesc sectorul agroalimentar şi furnizarea de credite şi servicii de dezvoltare rurala pentru acestea.2. Proiectul va avea urmatoarele componente:Componenta A: Credit ruralÎnfiinţarea a trei fonduri de credit revolving pentru Apuseni (FCRA) administrate de ADR-uri, ca o facilitate de scontare sau refinantare pentru Instituţiile de credit participante (ICP-uri). FCRA-urile vor acorda subimprumuturi beneficiarilor şi grupurilor de beneficiari din zona Proiectului, printre altele, pentru: finantarea îmbunătăţirii septelului, prelucrarii produselor alimentare, agroturismului şi industriilor rurale; furnizarea de capital circulant pentru intreprinderile productive şi finantarea stocurilor pentru comercializarea produselor de larg consum şi agroalimentare.Componenta B: Sprijin instituţional(i) Acordarea de sprijin ANCA, ADR-urilor şi DGDR, incluzând echipament de birou şi costurile de operare aferente, cursuri de studii şi de pregatire. Unitatile din teren ale ANCA, ADR şi DGDR vor fi sprijinite în zona Proiectului prin renovarea sediilor, furnizarea de vehicule de teren, echipamente de birou, inclusiv costurile asociate de exploatare şi întreţinere, precum şi pregătirea personalului.(ii) Înfiinţarea UCP în cadrul M.F. şi acoperirea costurilor de operare ale acesteia ca urmare a coordonarii şi administrarii Proiectului.(iii) Acordarea de asistenţa tehnica către administratorii de împrumut ai FCRA-urilor (pentru ADR-uri şi ICP-uri), ANCA şi DGDR (pentru sediile lor centrale şi serviciile din zona Proiectului).(iv) Asigurarea pregatirii tehnice în domeniul financiar şi al dezvoltării rurale a personalului agentiilor de implementare a Proiectului şi pregatirii beneficiarilor, ca o condiţie obligatorie pentru primirea de subimprumuturi în cadrul Componentei A a Proiectului.3. Se asteapta ca Proiectul să fie finalizat până la 31 decembrie 2003.Anexa 2 ALOCAREA ŞI TRAGEREA SUMELOR IMPRUMUTULUI1. Conform prevederilor secţiunii 6.08. din Condiţiile generale, tabelul de mai jos stabileste categoriile de bunuri, lucrari, servicii şi alte articole care urmeaza să fie finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor din împrumut fiecarei categorii în parte şi procentajul cheltuielilor pentru articolele ce urmeaza a fi finantate în cadrul fiecarei categorii, acest procentaj putand fi modificat periodic de către Imprumutat şi Fond, de comun acord.
      CategoriaSuma alocată din împrumut (exprimată în echivalent DST)% din cheltuielile ce urmează a fi finanţate
    I.Lucrări civile pentru Componenta B (i) a Proiectului3.000 80%
    II.Vehicule, echipament şi bunuri160.000 100% din cheltuielile externe;
          100% din preţul ex-factory al articolelor produse pe plan local; 75% din alte cheltuieli locale
    III.Creditul incremental pentru Componenta A a Proiectului11.720.000 70% din subîmprumuturile trase de ICP-uri şi rambursate de FCRA-uri prin ADR-uri
    IV.Costurile marginale de funcţionare pentru Componenta B a Proiectului (exclusiv salarii şi diurne)180.000 100%
    V.Nealocate337.000   
      TOTAL12.400.000   
  2. În afara cazurilor în care Imprumutatul şi Fondul vor conveni altfel, nu se vor efectua trageri din contul imprumutului: a) pentru cheltuielile efectuate pe teritoriul oricarei tari care nu este membra a Fondului sau pentru bunuri produse în, sau servicii furnizate din astfel de teritorii; sau, b) în scopul efectuării oricărei plati către persoane sau entităţi, sau pentru orice import de bunuri, dacă o astfel de plată sau import este, după cunoştinţa Fondului, interzisa printr-o hotărâre a Consiliului de Securitate al O.N.U. în baza cap. VII al Cartei Natiunilor Unite.3. Tragerea sumelor din contul imprumutului pentru cheltuieli în cadrul contractelor în valoare de 50.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai puţin pentru creditul incremental şi pentru pregatire se va face pe baza unor declaratii de cheltuieli certificate, documente ce nu vor trebui expediate Fondului, ci vor fi pastrate de Imprumutat, în vederea verificării periodice realizate de către reprezentantii Fondului şi ai Institutiei Colaboratoare, în conformitate cu prevederile secţiunii 11.09. din Condiţiile generale.4. În pofida prevederilor paragrafului b) al secţiunii 6.01 din Condiţiile generale, nu se vor putea efectua trageri din contul imprumutului pentru plati efectuate:a) înainte ca Imprumutatul sa fi inaintat Fondului BPLA pentru primul an al implementarii Proiectului, care să fie acceptabil Fondului; saub) pentru cheltuieli în cadrul categoriei III din tabelul de alocare prezentat în paragraful 1 al acestei anexe, până ce acordurile de împrumut subsidiare, incheiate cu ADR-urile, în forma şi substanţa acceptabile Fondului, nu vor fi fost semnate şi vor fi angajat legal Imprumutatul şi ADR-urile în conformitate cu termenii acestora.
  Anexa 3 ACHIZITIILEA. Generalitati1. În afara cazurilor în care Fondul, pe baza consultarilor cu Institutia Colaboratoare, va hotari contrariul, procedurile stabilite în paragrafele urmatoare ale acestei anexe se vor aplica achizitiei de bunuri şi lucrari civile ce urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului.2. Achiziţiile pentru contracte de bunuri şi lucrari civile, ce urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului, vor fi guvernate de prevederile cuprinse în "Regulile de achizitie în cadrul asistentei financiare din partea Fondului International pentru Dezvoltare Agricola din 1982" (denumite în continuare Regulile de achizitie), care pot fi modificate periodic de către Fond. În eventualitatea unei incompatibilităţi între o prevedere a regulilor de achizitie şi o prevedere a prezentei anexe, aceasta din urma va prevala.
  3. În măsura posibilului, bunurile şi lucrarile civile vor fi reunite în pachete de oferte de dimensiuni corespunzătoare care să permită utilizarea optima a licitaţiilor competitive. Înainte de a începe achiziţiile, Imprumutatul va furniza Fondului pentru aprobare o lista sau listele bunurilor ce urmeaza a fi achiziţionate, modul în care se propune gruparea acestor bunuri, precum şi numărul şi obiectivul contractelor de lucrari civile ce urmeaza a fi adjudecate.B. Proceduri de achizitie4. Cumparari pe plan local: Fiecare contract pentru furnizarea de vehicule, echipamente şi bunuri şi fiecare contract de lucrari civile va fi adjudecat pe baza evaluării şi compararii ofertelor prezentate de cel puţin trei furnizori, conform procedurilor acceptabile Fondului.C. Analiza deciziilor privind achiziţiile5. Adjudecarea oricărui contract la care se face referire în paragraful 4 de mai sus, al cărui cost estimat este de 50.000 dolari SUA echivalent sau mai mult, va fi supus unei analize prealabile, conform prevederilor anexei nr. 3 a regulilor de achizitie.6. În ceea ce priveste contractele la care se face referire în paragraful 5 de mai sus, înainte de a conveni asupra oricarei modificari majore sau renuntari la termenii şi condiţiile contractului, sau acordarii unei prelungiri a perioadei prevăzute pentru executarea unui astfel de contract, sau emiterii oricărui ordin de modificare a unui astfel de contract (în afara cazurilor de maxima urgenta), care ar mari costul contractului cu mai mult de 10% din preţul initial, Imprumutatul va aduce la cunoştinţa Fondului modificarea propusa, renuntarea, prelungirea sau ordinul de modificare propuse, precum şi motivele corespunzătoare. În cazul în care Fondul găseşte ca propunerea este incompatibila cu prevederile prezentului acord, va informa imediat Imprumutatul şi îi va expune motivele hotărârii sale.
  Anexa 4 IMPLEMENTARE. OPERARE. ALTE ELEMENTE1. Imprumutatul va realiza Proiectul, va exploata şi va intretine obiectivele realizate în cadrul acestuia, în conformitate cu prevederile acestei anexe, care se adauga la cele stipulate în cuprinsul prezentului acord, în afara cazurilor în care Fondul va decide altfel.A. Organizare şi conducere2. M.F. şi CDR-urile, în colaborare cu ANCA şi DGDR, vor avea responsabilitatea pentru realizarea globală a activităţilor Proiectului şi pentru asigurarea unei politici corespunzătoare în ce priveste Proiectul.3. Imprumutatul şi CDR-urile vor înfiinţa CCP în vederea coordonarii activităţilor Proiectului la nivel regional. CCP va fi constituit, printre altele, din reprezentanti ai M.A.A, M.F. şi ADR-uri şi va fi condus de un reprezentant al M.F. CCP se va intruni la fiecare 6 luni şi va avea dreptul sa coopteze membri şi sa infiinteze subcomitete executive permanente sau ad-hoc, în vederea rezolvarii oricăror probleme cu caracter excepţional aferente Proiectului. CCP va fi responsabil pentru: (i) asigurarea ca activităţile Proiectului sunt în concordanta cu politicile Guvernului pentru acest sector şi cu termenii şi condiţiile prezentului acord; (ii) definirea printr-un acord a indatoririlor şi responsabilitatilor ANCA, ADR-urilor şi DGDR în executarea Proiectului; şi (iii) rezolvarea oricărui impas financiar sau politic referitor la Proiect.4. UCP va fi infiintata în cadrul M.F. şi va tine evidenţa contabilă a Proiectului; va pregati, va strange şi va inainta cererile de alimentare a contului special şi va transmite raportările în conformitate cu cerinţele acestui acord. M.F. va numi un coordonator al Proiectului şi se va asigura ca personalul UCP să fie suficient pentru indeplinirea activităţilor solicitate de Proiect. Fiecare ADR îşi va înfiinţa propria unitate de implementare a Proiectului şi va conduce monitorizarea materiala, financiară şi de impact a activităţilor Proiectului în conformitate cu BPLA, va administra seminariile Proiectului şi, în colaborare cu ANCA şi DGDR, va întocmi rapoarte şi studii aferente Proiectului. Fiecare ADR în colaborare cu ANCA şi DGDR va numi 4 specialisti pentru activităţile Proiectului, şi anume: directorul Proiectului, un specialist financiar, un specialist în monitorizare şi evaluare şi un specialist ANCA/DGDR în dezvoltare rurala.5. Imprumutatul va avea grija ca ADR-urile sa faca toate aranjamentele necesare pentru administrarea FCRA-urilor, administrare care presupune: (i) sa primeasca toate cererile ICP de acordare a subimprumuturilor şi să asigure ca acestea să respecte termenii şi condiţiile prevăzute în acordurile de împrumut subsidiare; (îi) sa aprobe sau sa respinga aceste cereri; (iii) să prezinte toate situaţiile contabile, financiare sau alte rapoarte referitoare la operaţiunile FCRA-urilor, în conformitate cu cerinţele şi condiţiile imprumutului şi ale acordurilor de împrumut subsidiare incheiate cu ADR-urile; (iv) sa elaboreze bugetul anual şi programul de creditare al FCRA-urilor pentru a fi inaintat Fondului; şi (v) sa conduca FCRA-urile în asa fel încât să le asigure o activitate viabila şi eficienta.B. Bugetul şi programul de activitate anual6. Imprumutatul va prezenta Fondului şi Institutiei Colaboratoare, pentru analiza şi observatii, proiectul BPLA întocmit pe baza programelor de activitate şi a bugetelor elaborate de fiecare agentie de implementare a Proiectului, nu mai tarziu de doua luni înainte de inceputul fiecarui an fiscal al Imprumutatului. Imprumutatul va lua în considerare observatiile Fondului şi ale Institutiei Colaboratoare, înainte de finalizarea BPLA.C. Evaluarea la jumatatea derularii Proiectului
  7. a) Cu excepţia cazului în care Fondul va hotari altfel, o evaluare a Proiectului la jumatatea derularii sale (EJD) va fi efectuata de Imprumutat şi Fond împreună cu asistenţa din partea Institutiei Colaboratoare, nu mai tarziu de cel de al treilea an al implementarii Proiectului. EJD va servi, printre altele, la evaluarea realizării obiectivelor Proiectului şi a restrictiilor în ce priveste realizarea sa, cat şi la o asemenea reorientare din punct de vedere structural, ce poate fi necesară în scopul realizării obiectivelor menţionate şi eliminarii restrictiilor respective.b) Constatarile EJD vor fi comunicate cu promptitudine de către Fond Imprumutatului în vederea discutarii lor împreună cu Fondul şi Institutia Colaboratoare. Imprumutatul va asigura ca recomandarile Fondului rezultate din EJD să fie implementate într-un timp rezonabil şi spre satisfactia Fondului.
  Anexa 5 CONTUL SPECIAL1. Pentru scopurile prezentei anexe:a) termenul categorii înseamnă categoriile de articole ce urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului prezentate în tabelul de alocare din paragraful 1 al anexei nr. 2 la acest acord;b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile efectuate pentru acoperirea costului rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare Proiectului ce urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la acest acord;c) termenul alocare autorizata înseamnă doua milioane şase sute mii dolari SUA (2.600.000 $ SUA) ce urmeaza a fi trasi din contul imprumutului şi depusi în contul special, în conformitate cu prevederile paragrafului 3 a) al acestei anexe.2. În afara cazurilor în care Fondul, pe baza consultarilor cu Institutia Colaboratoare, va decide altfel, plăţile din contul special se vor efectua exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.
  3. După primirea de către Fond a unor dovezi satisfăcătoare conform cărora contul special a fost deschis în mod corespunzător, tragerea alocarii autorizate, precum şi tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special pot fi facute după cum urmeaza:a) pe baza unei cereri sau a unor cereri facute de către Imprumutat pentru un depozit sau depozite care adunate sa atinga suma totala a alocarii autorizate, Fondul, în numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului şi va depune în contul special, acea suma sau sume solicitate de Imprumutat;b) Imprumutatul va furniza Fondului cererile de realimentare a contului special la intervalele indicate de Fond. Pe baza acestor cereri, Fondul va trage din contul imprumutului şi va depune în contul special acele sume solicitate pentru realimentarea contului special care vor trebui sa nu depăşească suma plăţilor efectuate din contul special pentru cheltuielile eligibile. Fiecare astfel de depozit va fi tras de către Fond din contul imprumutului din categoria respectiva şi în echivalentul sumelor respective, care se justifica cu documentele care însoţesc cererea de efectuare a unui astfel de depozit, conform paragrafului 4 al acestei anexe.4. Pentru fiecare plata efectuata de Imprumutat din contul special pentru care Imprumutatul solicita realimentarea în conformitate cu prevederile paragrafului 3 b) al acestei anexe, Imprumutatul va furniza Fondului, anterior sau în momentul unei astfel de solicitări, acele documente şi alte informaţii cerute de Fond în mod rezonabil din care să reiasă ca o astfel de plată a fost efectuata pentru cheltuieli eligibile.5. a) În pofida prevederilor paragrafului 3 al prezentei anexe, nici un alt depozit în contul special nu va mai fi facut de către Fond în cazul aparitiei uneia din urmatoarele situaţii:(i) Fondul va fi stabilit ca Imprumutatul va face toate tragerile viitoare direct din contul imprumutului în conformitate cu prevederile paragrafului a) al secţiunii 6.01. din Condiţiile generale; sau(ii) când suma totala netrasa din împrumut, mai puţin suma oricărui angajament special inca neonorat al Fondului, în conformitate cu secţiunea 6.02. din Condiţiile generale referitor la Proiect, va fi egala cu echivalentul dublului alocatiei autorizate.b) După aceea, tragerea din contul imprumutului a sumelor rămase netrase din împrumut se va face conform procedurilor pe care Fondul le va comunică Imprumutatului. Asemenea trageri ulterioare vor fi facute numai după ce şi în măsura în care Fondul va fi fost satisfacut cu privire la faptul ca toate sumele care se mai aflau în contul special la data respectivei comunicari au fost sau vor fi folosite pentru efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile.6. a) În cazul în care Fondul a constatat, în orice moment, ca orice plata din contul special: (i) a fost efectuata pentru orice cheltuiala sau intr-o sumă neeligibila în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe, sau (ii) nu a fost justificata prin evidenta furnizata conform prevederilor paragrafului 4 al acestei anexe, Imprumutatul, imediat după primirea comunicarii din partea Fondului, va depune în contul special sau, la cererea expresa a Fondului, va rambursa acestuia o sumă egala cu cea a platii sau a părţii acesteia care nu a fost eligibila sau justificata. Fondul nu va mai depune noi sume în contul special până ce Imprumutatul nu va fi depus sau rambursat suma respectiva.b) În cazul în care Fondul a constatat oricand ca orice suma rămasă în contul special nu va mai fi necesară pentru efectuarea platii unor cheltuieli eligibile, Imprumutatul, pe baza comunicarii primite din partea Fondului, va rambursa prompt Fondului această sumă rămasă, în vederea creditarii contului imprumutului.c) În afara cazurilor în care Fondul va stabili contrariul, orice rambursare către Fond, conform prevederilor paragrafului 6 al acestei anexe, precum şi din contul special, se va efectua în moneda utilizata de către Fond pentru tragerea sumelor din contul imprumutului.
  ---------