Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 202 din 20 februarie 2004privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Cercon Arieşul" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 3 martie 2004Data intrării în vigoare 03-03-2004

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) şi al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă licenţa de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "Cercon Arieşul" - S.A., cu sediul în municipiul Câmpia Turzii, Str. Ialomiţei nr. 1, judeţul Cluj, în calitate de concesionar, în perimetrul Câmpia Turzii din municipiul Câmpia Turzii, judeţul Cluj, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.__________
    *) Anexa se comunică Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
    Articolul 2Stabilirea şi plata taxei anuale de exploatare se fac în condiţiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.Articolul 3Stabilirea şi plata redevenţei se fac în condiţiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.Articolul 4Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 şi la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileşte la nivelul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.Articolul 5Licenţa de concesiune a activităţii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatBucureşti, 20 februarie 2004.Nr. 202.
    ____________________