Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.05.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ACORD din 4 iulie 2003privind amendarea Acordului Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.)*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 10 decembrie 2003Data intrării în vigoare 10-12-2003

  ---------- *) Traducere.Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă şi Republica Slovenia, denumite în cele ce urmează părţi,reafirmând importanţa contribuţie a Acordului Central European de Comerţ Liber la întărirea relaţiilor economice şi comerciale dintre părţi şi la integrarea europeană,având în vedere obiectivul părţilor de a deveni membre ale Uniunii Europene,
  ferm convinse că Acordul Central European de Comerţ Liber a contribuit la pregătirea părţilor pentru a deveni membre ale Uniunii Europene,au convenit următoarele:Articolul 1Articolul 41 din Acordul Central European de Comerţ Liber se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 41Valabilitate şi retragere1. a) Oricare parte la prezentul acord se poate retrage din acesta, inclusiv poate să înceteze aplicarea lui provizorie, printr-o notificare scrisă adresată depozitarului. Retragerea îşi va produce efectele după 6 luni de la data la care a fost primită notificarea de către depozitar.b) La data la care o parte la acest acord aderă la Uniunea Europeană, acest acord va înceta în mod automat să mai fie în vigoare pentru această parte. Partea în cauză va informa celelalte părţi despre aceasta cât mai curând posibil.2. Acordul rămâne în vigoare pentru celelalte părţi."Articolul 2Un nou paragraf, care va avea următorul conţinut, se va adăuga la articolul 42 din Acordul Central European de Comerţ Liber:"La 1 aprilie 2004 Guvernul Republicii Bulgaria va prelua obligaţiile de depozitar al acestui acord."
  Articolul 3Prezentul acord va constitui parte integrantă a Acordului Central European de Comerţ Liber.Articolul 4Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii de către depozitar a ultimei notificări a părţilor la Acordul Central European de Comerţ Liber privind îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2004.Depozitarul va notifica tuturor părţilor îndeplinirea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în mod corespunzător, au semnat prezentul acord.Încheiat la Bled la 4 iulie 2003, într-un singur exemplar original în limba engleză, care va fi depus la depozitar, care va transmite copii certificate ale prezentului acord tuturor părţilor la Acordul Central European de Comerţ Liber.Pentru Republica Bulgaria,Nikolay VassilevPentru Republica Croaţia,Ljubo JurcicPentru Republica Cehă,
  Miroslav SomolPentru Republica Ungară,Istvan MajorPentru Republica Polonă,Miroslaw ZielinskiPentru România,Eugen DijmărescuPentru Republica Slovacă,Eva SimkovaPentru Republica Slovenia,Tea Petrin-------


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!