Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 (*republicată*)privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 163-165 din 20 decembrie 1968Data intrării în vigoare 20-12-1968Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.Articolul 1Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unităţi administrativ-teritoriale: judeţul, oraşul şi comuna.
    Articolul 2Capitala Republicii Socialiste România este municipiul Bucureşti.Articolul 3Judeţul este alcătuit din oraşe şi comune - unităţi de baza ale organizării administrativ-teritoriale a tarii - în funcţie de condiţiile geografice, economice şi social-politice, etnice şi de legăturile culturale şi traditionale ale populaţiei.Articolul 4Oraşul este centrul de populaţie mai dezvoltat din punct de vedere economie, social-cultural şi edilitar-gospodăresc.Oraşele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită în viaţa economică, social-politica şi cultural-ştiinţifică a tarii sau care au condiţii de dezvoltare în aceste direcţii pot fi organizate ca municipii.Oraşele în care îşi au sediul organele de conducere ale judeţului sînt oraşe-reşedinţa.
    Articolul 5Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unita prin comunitate de interese şi traditii, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Prin organizarea comunei se asigura dezvoltarea economică, social-culturală şi gospodareasca a localităţilor rurale.Satele în care îşi au sediul organele de conducere ale comunei sînt sate-reşedinţa.Articolul 6Oraşele şi comunele din imediata apropiere a municipiului Bucureşti, a celorlalte municipii şi a oraşelor mai importante pot aparţine de acestea ca unităţi administrativ-teritoriale distincte.Comunele ce aparţin de municipiul Bucureşti, de celelalte municipii şi oraşe sînt comune suburbane.Articolul 7Oraşele şi comunele care, datorită condiţiilor climaterice, hidrologice sau asezarii lor, prezintă importanţa pentru ocrotirea sănătăţii şi asigurarea odihnei cetăţenilor, sînt organizate ca staţiuni balneoclimaterice.
    Articolul 8Municipiul Bucureşti este organizat pe sectoare, numerotate.Articolul 9Unităţile administrativ-teritoriale, denumirea şi componenta lor, municipiile şi oraşele resedinte de judeţe, precum şi satele resedinte de comune sînt cele prevăzute în anexa la prezenta lege.Anexa privind organizarea administrativă a teritoriuluiRepublicii Socialiste România*)____________
    *) Publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 163-165 din 20 decembrie 1968.
    ÎMPĂRŢIREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI, PE JUDEŢEMUNICIPIUL BUCUREŞTI
    Sectoare .................... 8 Comune suburbane ........... 12 Sate ....................... 23
    Municipiul Bucureşti, capitala Republicii Socialiste România, se împarte în opt sectoare:- Sectorul 1- Sectorul 2- Sectorul 3- Sectorul 4- Sectorul 5- Sectorul 6- Sectorul 7- Sectorul 8DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTISECTORUL 1Situat în partea de nord a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 8, are următoarea delimitare:- începînd de la intersectia bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita vestica a sectorului urmează traseul: calea Victoriei şi Piaţa Victoriei (ambele inclusiv), bulevardul 1 Mai (exclusiv), strada Aviator Traian Vasile (exclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Expoziţiei. De la aceasta intersectie, continua pe limita vestica a Parcului Expoziţiei, pînă la calea ferată Bucureşti-Constanta, spre est pe traseul acesteia pînă în dreptul soselei Straulesti, apoi pe soseaua Straulesti (inclusiv), pe viroaga riului Colentina pînă la calea ferată de centura (soseaua Odai);- spre nord limita sectorului urmează traseul caii ferate de centura (soseaua Odai) pînă la liziera vestica a pădurii Tunari;- spre est limita o constituie o linie conventionala care porneşte de la liziera vestica a pădurii Tunari pînă la strada Vadul Moldovei, continua pe aceasta strada cuprinzînd şi gradina zoologica Baneasa şi continua spre sud pînă la intersectia caii ferate Bucureşti-Constanta cu soseaua Pipera. De la aceasta intersectie, limita urmează traseul: soseaua Pipera, calea Floreasca, strada Glucozei (toate exclusiv), strada Barbu Văcărescu, soseaua Ştefan cel Mare (ambele inclusiv) pînă la intersectia cu strada Polona. În continuare strada Polona (inclusiv), Piaţa Alexandru Sahia (exclusiv), strada Alexandru Sahia (exclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Republicii;
    - limita sudica o constituie bulevardul Republicii (exclusiv) de la intersectia cu strada Alexandru Sahia pînă la intersectia cu calea Victoriei.SECTORUL 2Situat în partea de nord-est a municipiului, cuprins între sectoarele 1 şi 3, are următoarea, delimitare:- începînd de la intersectia bulevardului Republicii cu strada Alexandru Sahia, limita vestica a sectorului urmează traseul: strada Alexandru Sahia, Piaţa Alexandru Sahia (ambele inclusiv), strada Polona, soseaua Ştefan cel Mare, strada Barbu Văcărescu (toate exclusiv), strada Glucozei, calea Floreasca (ambele inclusiv) pînă la intersectia acesteia cu soseaua Pipera, soseaua Pipera (inclusiv) pînă la intersectarea cu calea ferată Bucureşti-Constanta;- spre nord limita sectorului o constituie calea ferată Bucureşti-Constanta, pînă la gara Pantelimon (exclusiv);- spre est limita urmează traseul caii ferate de legătură Pantelimon-Obor pînă la intersectia cu soseaua Colentina, continua pe soseaua Colentina (inclusiv), calea Moşilor (exclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Republicii;- spre sud limita o constituie bulevardul Republicii (exclusiv) de la intersectia cu calea Moşilor pînă la intersectia cu strada Alexandru Sahia.SECTORUL 3Situat în partea de est a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 4, are următoarea delimitare:- începînd din Piaţa Rosetti, limita nordica a sectorului urmează traseul: bulevardul Republicii, calea Moşilor (ambele inclusiv), soseaua Colentina (exclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată de legătură Obor-Pantelimon; continua pe traseul acestei cai ferate pînă la lacul Fundeni, urmînd apoi spre est cursul riului Colentina pînă în dreptul strazii Peles;- spre est limita urmează traseul: strada Peles (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Catelu, drumul Între Tarlale, pînă la strada Soldat Ghetu Anghel, inclusiv strada Iosifesti;- spre sud limita o constituie traseul: strada Soldat Ghetu Anghel, strada Rampei, strada Macaralei (toate exclusiv), bulevardul Muncii (inclusiv), calea Calarasilor (exclusiv), strada Mintuleasa, strada Paleologu pînă la strada Negustori, strada Negustori (inclusiv) pînă la intersectia cu strada Cernica, strada Cernica, calea Moşilor, bulevardul Hristo Botev, Piaţa Rosetti (toate inclusiv).SECTORUL 4Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 3 şi 5, are următoarea delimitare:- începînd de la intersectia bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita nordica urmează traseul: bulevardul Republicii (inclusiv), Piaţa Rosetti, bulevardul Hristo Botev, calea Moşilor, strada Cernica, strada Negustori pînă la intersectia cu strada Paleologu; în continuare pe strada Paleologu, strada Mintuleasa (toate exclusiv), calea Calarasilor (inclusiv), bulevardul Muncii (exclusiv), strada Macaralei începînd din bulevardul Muncii; urmează apoi strada Rampei, strada Soldat Ghetu Anghel (toate trei inclusiv);- limita estica a sectorului o constituie drumul Între Tarlale (inclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Ion Sulea, apoi pe bulevardul Ion Sulea spre vest pînă la marginea estica a întreprinderii "9 Mai"; de aici spre sud porneşte o linie conventionala pînă la riul Dîmboviţa;- spre sud limita este formată de riul Dîmboviţa pînă în dreptul caii Victoriei, urmează pe calea Victoriei (inclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Republicii.SECTORUL 5Situat în partea de sud a municipiului, cuprins între sectoarele 4 şi 6, are următoarea delimitare:- începînd din dreptul strazii Militiei, traseul urmează partea dreaptă a Splaiului Independentei, Pieţei Unirii şi Splaiului Unirii pînă la circa 1800 m est de podul peste Dîmboviţa de pe soseaua Vitan Birzesti, limita nordica fiind formată de firul riului Dîmboviţa;
    - spre est limita a constituie o linie conventionala cu direcţia sud-vest pînă în drumul Cheile Turzii, se continua pe acesta şi pe strada Pechiu Ion pînă la intersectia cu soseaua Berceni (uzina de maşini grele Bucureşti inclusiv); apoi soseaua Berceni (inclusiv) spre sud-est circa 1700 m;- limita sudica este conventionala, fiind constituită de o linie care porneşte din soseaua Berceni cu direcţia vest pînă la Drumul Bercenarului, continuîndu-se pe acesta pînă la soseaua Giurgiului;- limita vestica urmează traseul: soseaua Giurgiului (inclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată Bucureşti-Giurgiu, calea ferată Dealul Spirei-Progresul, pînă la intersectia cu calea Rahovei, se continua pe calea Rahovei (exclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Tudor Vladimirescu, apoi urmează calea Rahovei, strada Colonel Poenaru Bordea, strada Operetei (toate inclusiv), strada Căpitan Rafael Fieraru (exclusiv), pînă la intersectia cu strada Militiei (exclusiv).SECTORUL 6Situat în partea de sud-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 5 şi 7, are următoarea delimitare:- începînd de la intersectia bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmează traseul: calea Victoriei (exclusiv), Splaiul Independentei (partea stinga), strada Militiei, strada Căpitan Rafael Fieraru (ambele inclusiv), strada Operetei, strada Colonel Poenaru Bordea, calea Rahovei (toate exclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Tudor Vladimirescu, calea Rahovei (inclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată Dealul Spirei-Progresul, continuîndu-se pe aceasta pînă la intersectarea cu soseaua Giurgiului;- spre sud-vest limita este formată de strada Sinei (inclusiv), de la intersectia cu soseaua Giurgiului pînă la Drumul Carutei, pe Drumul Carutei şi strada Orşova. În continuare limita este conventionala, fiind constituită de o linie ce începe de la intersectia strazii Orşova cu soseaua Bucureşti-Magurele, spre nord-vest intersectind soseaua Alexandriei, în dreptul km 8, apoi statia de pompare I.C.A.B.; urmează strada Ghidiceni, pînă la intersectia cu strada Viţei, de unde limita este din nou conventionala, pînă la intrarea Floarea Galbena (exclusiv);- spre nord limita sectorului urmează traseul: bulevardul Ghencea (inclusiv), de la intrarea Floarea Galbena, pînă la intersectia cu strada Bucsenesti, strada Bucsenesti (inclusiv), pînă la intersectia cu strada Compozitorilor, strada Compozitorilor (exclusiv) pînă la intersectia cu strada General Culcer, strada General Culcer, strada Aviator Caranda (ambele inclusiv), Drumul Taberei (exclusiv) pînă la intersectia cu Drumul Sarii, Drumul Sarii (inclusiv), apoi calea ferată care intersectează strada Razoare şi în continuare bulevardul Geniului (inclusiv); limita se continua pe soseaua Cotroceni (inclusiv) pînă la podul Cotroceni, apoi pe firul riului Dîmboviţa, pînă la podul Elefterie, traverseaza podul Elefterie în dreptul Operei Române şi se continua pe bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (inclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei.SECTORUL 7Situat în partea de vest a municipiului, cuprins între sectoarele 6 şi 8, are următoarea delimitare:- începînd de la intersectia bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita sudica a sectorului urmează traseul: bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv) pînă la podul Elefterie, apoi firul riului Dîmboviţa pînă la podul Cotroceni, se continua pe soseaua Cotroceni, bulevardul Geniului (ambele exclusiv) pînă la calea ferată care intersectează strada Razoare, apoi Drumul Sarii (exclusiv), Drumul Taberei (inclusiv), strada Aviator Caranda, strada General Culcer (ambele exclusiv), strada Compozitorilor (inclusiv) pînă la intersectarea cu strada Bucsenesti, strada Bucsenesti (exclusiv), pînă la bulevardul Ghencea şi bulevardul Ghencea (exclusiv) pînă la intrarea Floarea Galbena (inclusiv);- spre vest limita o constituie o linie conventionala, care porneşte din dreptul intrării Floarea Galbena, se continua pe calea ferată care serveşte zona industriala din cartierul Militari, pînă la intersectia cu calea ferată de centura, apoi pe aceasta linie ferată pînă la intersectia cu canalul Arges, canalul Arges pînă la statia I.C.A.B.; de aici canalul deversor pînă la riul Dîmboviţa, se continua pe riul Dîmboviţa pînă la Drumul Morii;- spre nord sectorul este limitat de traseul caii ferate Bucureşti-Rosiori, începînd de la strada Drumul Morii, pînă în dreptul strazii Prunaru, se continua limita pe strada Prunaru (inclusiv), calea Giulesti (inclusiv, cu excepţia părţii drepte dintre strada Prunaru şi bulevardul Orhideelor), bulevardul Orhideelor, bulevardul Dinicu Golescu, strada Cameliei, Piaţa Ilie Pintilie (toate inclusiv), calea Grivitei (exclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei, calea Victoriei (exclusiv), pînă la intersectia cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej.SECTORUL 8Situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 7 şi 1, are următoarea delimitare:- începînd de la intersecta dintre calea Victoriei şi calea Grivitei, limita de sud-vest urmează traseul: calea Grivitei (inclusiv), Piaţa Ilie Pintilie, strada Cameliei, bulevardul Dinicu Golescu, bulevardul Orhideelor (toate exclusiv), calea Giulesti (exclusiv, cu excepţia părţii drepte dintre bulevardul Orhideelor şi strada Prunaru), strada Prunaru (exclusiv) pînă la calea ferată Bucureşti-Rosiori, se continua pe traseul caii ferate, pînă la intersectia cu calea ferată de centura;- limita nord-vestica urmează calea ferată de centura, pînă la viroaga riului Colentina;- spre est limita sectorului se continua pe viroaga riului Colentina, soseaua Straulesti (exclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată Bucureşti-Constanta, pe aceasta cale ferată spre vest pînă la limita vestica a Parcului Expoziţiei, în continuare pe aceasta limita, pînă la bulevardul Expoziţiei, strada Aviator Traian Vasile, bulevardul 1 Mai (ambele inclusiv), Piaţa Victoriei, calea Victoriei (ambele exclusiv) pînă la intersectia cu calea Grivitei.     Comune suburbane
         
      Comuna suburbanăSatele componente ale comunei suburbane
      1. BRAGADIRU1. BRAGADIRU
         
      2. CHIAJNA1. CHIAJNA
        2. Dudu
        3. Roşu
         
      3. CHITILA1. CHITILA
        2. Rudeni
         
      4. DOBROEŞTI1. DOBROEŞTI
        2. Fundeni
         
      5. GLINA1. GLINA
        2. Căţelu
        3. Manolache
         
      6. JILAVA1. JILAVA
         
      Comuna suburbanăSatele componente ale comunei suburbane
      7. MĂGURELE1. MĂGURELE
        2. Alunişu
        3. Dumitrana
        4. Pruni
        5. Vîrteju
         
      8. MOGOŞOAIA1. MOGOŞOAIA
         
      9. OTOPENI1. OTOPENI
        2. Odăile
         
      10. PANTELIMON1. PANTELIMON
         
      11. POPEŞTI-LEORDENI1. POPEŞTI-LEORDENI
         
      12. VOLUNTARI1. VOLUNTARI
        JUDEŢUL ALBA
        cu reşedinţa în municipiul Alba Iulia
              

    Municipii ........................... 1 Oraşe ............................... 8 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ..................... 58 Comune .............................. 67 - din care, suburbane ............. 1 Sate ................................ 658 - din care, aparţin oraşelor ...... 30
             
      A. MUNICIPII
             
      Denumirea municipiului   Localităţi componente ale municipiului  
      I. ALBA IULIA   1. ALBA IULIA  
          2. Bărăbanţ  
          3. Miceşti  
          4. Oarda  
          5. Pîclişa  
             
        Comune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
        1. CIUGUD    
            1. CIUGUD
            2. Drîmbar
            3. Dumbrava
            4. Hăpria
            5. Şeuşa
            6. Teleac
             
           
      B. ORAŞE
         
      Denumirea oraşuluiLocalităţi componente ale oraşului  
      1. ABRUD1. ABRUD  
        2. Abrud-Sat  
        3. Gura Cornei  
        4. SoharuSate ce aparţin oraşului
           
      2. AIUD1. AIUD1. Ciumbrud
        2. Aiudul de Sus2. Gîrbova de Jos
        3. Gîmbaş3. Gîrbova de Sus
        4. Măgina4. Gîrboviţa
        5. Păgida5. Sîncrai
          6. Ţifra
           
      3. BLAJ1. BLAJ1. Mănărade
        2. Deleni-Obîrşie2. Spătac
        3. Fliteşti  
        4. Izvoarele  
        5. Petrisat  
        6. Tiur  
        7. Veza  
           
      4. CÎMPENI1. CÎMPENI  
        2. Bonceşti  
        3. Borleşti  
        4. Boteşti  
        5. Certege  
        6. Coasta Vîscului  
        7. Dănduţ  
        8. Dealu Bistrii  
        9. Dealu Capsei  
        10. Dric  
        11. Faţa Abrudului  
        12. Floreşti  
        13. Furduieşti  
        14. Mihoeşti  
        15. Motorăşti  
        16. Peste Valea  
        Bistrii  
        17. Poduri  
        18. Sorliţa  
        19. Tomuşeşti  
        20. Valea Bistrii  
        21. Valea Caselor  
        22. Vîrşi  
           
      5. CUGIR1. CUGIR  
        2. Bocşitura  
        3. Bucuru  
        4. Călene  
        5. Feţeni  
        6. Goaşele  
        7. Mugeşti  
        8. Vinerea  
           
      6. OCNA MUREŞ1. OCNA MUREŞ1. Cisteiu de Mureş
        2. Uioara de Jos2. Micoşlaca
        3. Uioara de Sus3. Războieni-Cetate
           
      7. SEBEŞ1. SEBEŞ1. Răhău
        2. Lancrăm  
        3. Petreşti  
           
      8. ZLATNA   1. Boteşti
          2. Budeni
          3. Dealu Roatei
          4. Dobrot
          5. Dumbrava
          6. Feneş
          7. Galaţi
          8. Izvoru Ampoiului
          9. Pătrîngeni
          10. Pirita
          11. Pîrău Gruiului
          12. Podu lui Paul
          13. Runc
          14. Ruşi
          15. Suseni
          16. Trîmpoiele
          17. Valea Mică
          18. Vîltori
      C. COMUNE
             
      Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
      01   2
      1.ALBAC1.ALBAC
          2.Bărăşti
          3.Budăieşti
          4.Cioneşti
          5.Costeşti
          6.Dealu Lămăşoi
          7.Deve
          8.După Pleşe
          9.Faţa
          10.Pleşeşti
          11.Potionci
          12.Rogoz
          13.Roşeşti
          14.Ruseşti
          15.Sohodol
          16.Tamboreşti
      2.ALMAŞU MARE1.ALMAŞU MARE
          2.Almaşu de Mijloc
          3.Brădet
          4.Cheile Cibului
          5.Cib
          6.Glod
          7.Nădăştia
      3.ARIEŞENI1.ARIEŞENI
          2.Avrămeşti
          3.Bubeşti
          4.Casa de Piatră
          5.Cobleş
          6.Dealu Bajului
          7.Faţa Cristesei
          8.Faţa Lăpuşului
          9.Galbena
          10.Hodobana
          11.Izlaz
          12.Pănteşti
          13.Pătrăhăiţeşti
          14.Poieniţa
          15.Raviceşti
          16.Sturu
          17.Ştei-Arieşeni
          18.Vanvuceşti
      4.AVRAM IANCU1.AVRAM IANCU
          2.Achimeţeşti
          3.Avrămeşti
          4.Bădăi
          5.Boldeşti
          6.Călugăreşti
          7.Căsoaia
          8.Cîndeşti
          9.Cîrăşti
          10.Cîrţuleşti
          11.Coceşti
          12.Cocoşeşti
          13.Coroieşti
          14.Dealu Crişului
          15.Doleşti
          16.Dumăceşti
          17.Gojeieşti
          18.Helereşti
          19.Inceşti
          20.Jojei
          21.Mărteşti
          22.Orgeşti
          23.Pătruţeşti
          24.Plai
          25.Puşeleşti
          26.Şoiceşti
          27.Şterteşti
          28.Tîrsa
          29.Tîrsa-Plai
          30.Valea Maciului
          31.Valea Uţului
          32.Verdeşti
          33.Vidrişoara
      5.BAIA DE ARIEŞ1.BAIA DE ARIEŞ
          2.Brăzeşti
          3.Cioara de Sus
          4.Muncelu
          5.Sartăş
          6.Simuleşti
      6.BERGHIN1.BERGHIN
          2.Ghirbom
          3.Henig
          4.Straja
      7.BISTRA1.BISTRA
          2.Aroneşti
          3.Băleşti
          4.Băleşti-Cătun
          5.Bîrleşti
          6.Cheleteni
          7.Ciuldeşti
          8.Creţeşti
          9.Dealu Muntelui
          10.Dîmbureni
          11.Durăşti
          12.Găneşti
          13.Gîrde
          14.Hodişeşti
          15.Hudriceşti
          16.Lipaia
          17.Lunca Largă
          18.Lunca Merilor
          19.Mihăieşti
          20.Nămaş
          21.Novăceşti
          22.Perjeşti
          23.Poiana
          24.Poiu
          25.Rătitiş
          26.Runcuri
          27.Sălăgeşti
          28.Ştefanca
          29.Tolăceşti
          30.Tomnatec
          31.Trişoreşti
          32.Ţărăneşti
          33.Vîrşi-Rontu
          34.Vîrşii Mari
          35.Vîrşii Mici
      8.BLANDIANA1.BLANDIANA
          2.Acmariu
          3.Ibru
          4.Poieni
          5.Răcătău
      9.BUCIUM1.BUCIUM
          2.Angheleşti
          3.Bisericani
          4.Bucium-Sat
          5.Cerbu
          6.Ciuculeşti
          7.Coleşeni
          8.Dogăreşti
          9.Fereşti
          10.Floreşti
          11.Gura Izbitei
          12.Heleşti
          13.Izbicioara
          14.Izbita
          15.Jurcuieşti
          16.Lupuleşti
          17.Măgura
          18.Muntari
          19.Petreni
          20.Poiana
          21.Poieni
          22.Stîlnişoara
          23.Valea Abruzel
          24.Valea Albă
          25.Valea Cerbului
          26.Valea Negrilesii
          27.Valea Poienii
          28.Valea Şesii
          29.Văleni
          30.Vîlcea
      10.CENADE1.CENADE
          2.Capu Dealului
          3.Gorgan
      11.CERGĂU1.CERGĂU MARE
          2.Cergău Mic
          3.Lupu
      12.CERU-BĂCĂINŢI1.CERU-BĂCĂINŢI
          2.Bolovăneşti
          3.Bulbuc
          4.Cucuta
          5.Curpeni
          6.Dumbrăviţa
          7.Fîntînele
          8.Groşi
          9.Valea Mare
          10.Viezuri
      13.CETATEA DE BALTĂ1.CETATEA DE BALTĂ
          2.Crăciunelu de Sus
          3.Sîntămărie
          4.Tătîrlaua
      14.CIURULEASA1.CIURULEASA
          2.Bidigeşti
          3.Bodreşti
          4.Bogleşti
          5.Buninginea
          6.Gheduleşti
          7.Mătişeşti
          8.Morăreşti
          9.Vulcan
      15.CÎLNIC1.CÎLNIC
          2.Cut
          3.Deal
      16.CRICAU1.CRICĂU
          2.Craiva
          3.Tibru
      17.CRACIUNELU DE JOS1.CRACIUNELU DE JOS
          2.Bucerdea Grînoasă
          3.Cornu
          4.Pădure
          5.Pînca
      18.DAIA ROMÂNĂ1.DAIA ROMÂNĂ
      19.DOŞTAT1.DOŞTAT
          2.Boz
          3.Dealu Doştatului
      20.FĂRĂU1.FĂRĂU
          2.Heria
          3.Medveş
          4.Sînbenedic
          5.Şilea
      21.GALDA DE JOS1.GALDA DE JOS
          2.Benic
          3.Cetea
          4.Galda de Sus
          5.Lupşeni
          6.Măgura
          7.Mesentea
          8.Oiejdea
          9.Poiana Galdei
          10.Răicani
          11.Zăgriş
      22.GÎRBOVA1.GÎRBOVA
          2.Cărpiniş
          3.Reciu
      23.GÎRDA DE SUS1.GÎRDA DE SUS
          2.Biharia
          3.Dealu Frumos
          4.Dealu Ordîncuşii
          5.Dobreşti
          6.Gheţari
          7.Gîrda Seacă
          8.Hanăşeşti
          9.Huzăreşti
          10.Izvoarele
          11.Munună
          12.Ocoale
          13.Plai
          14.Plişti
          15.Scoarţa
          16.Suceşti
          17.Snide
      24.HOPÎRTA1.HOPÎRTA
          2.Silivaş
          3.Şpălnaca
          4.Turdaş
          5.Vama Seacă
      25.HOREA1.HOREA
          2.Baba
          3.Buteşti
          4.Dîrleşti
          5.Fericet
          6.Giurgiuţ
          7.Mănceşti
          8.Mătişeşti
          9.Niculeşti
          10.Pătruşeşti
          11.Petreasa
          12.Preluca
          13.Teiu
          14.Trifeşti
          15.Zînzeşti
      26.IGHIU1.IGHIU
          2.Bucerdea Vinoasă
          3.Ighiel
          4.Şard
          5.Ţelna
      27.ÎNTREGALDE1.ÎNTREGALDE
          2.Dealu Geoagiului
          3.Ghioncani
          4.Ilieşti
          5.Ivăniş
          6.Mărineşti
          7.Modoleşti
          8.Necrileşti
          9.Popeşti
          10.Sfîrcea
          11.Tecşeşti
      28.JIDVEI1.JIDVEI
          2.Bălcaciu
          3.Căpîlna de Jos
          4.Feisa
          5.Veseuş
      29.LIVEZILE1.LIVEZILE
          2.Izvoarele
          3.Poiana Aiudului
          4.Vălişoara
      30.LOPADEA NOUĂ1.LOPADEA NOUĂ
          2.Asinip
          3.Beţa
          4.Băgău
          5.Cicîrd
          6.Ciuguzel
          7.Ocnişoara
          8.Odverem
      31.LUNCA MUREŞULUI1.LUNCA MUREŞULUI
          2.Gura Arieşului
      32.LUPŞA1.LUPŞA
          2.Bîrdeşti
          3.Bîrzan
          4.Curmătură
          5.După Deal
          6.Geamăna
          7.Hădărău
          8.Holobani
          9.Lazuri
          10.Lunca
          11.Mănăstire
          12.Mărgaia
          13.Muşca
          14.Piţiga
          15.Pîrîu-Cărbunări
          16.Poşogani
          17.Şasa
          18.Trifeşti
          19.Valea Holhorii
          20.Valea Lupşii
          21.Valea Şesii
          22.Văi
          23.Vinţa
      33.METEŞ1.METEŞ
          2.Ampoiţa
          3.Isca
          4.Lunca Ampoiţei
          5.Lunca Meteşului
          6.Pădurea
          7.Poiana Ampoiului
          8.Poiana Ursului
          9.Presaca Ampoiului
          10.Remetea
          11.Tăuţi
          12.Văleni
      34.MIHALŢ1.MIHALŢ
          2.Cistei
          3.Obreja
          4.Zărieş
      35.MIRĂSLĂU1.MIRĂSLĂU
          2.Cicău
          3.Decea
          4.Lopadea Veche
          5.Ormeniş
          6.Rachiş
      36.MOGOŞ1.MOGOŞ
          2.Bărbeşti
          3.Bîrleşti
          4.Bîrleşti-Cătun
          5.Bîrzogani
          6.Boceşti
          7.Bogdăneşti
          8.Buteşti
          9.Cojocani
          10.Cristeşti
          11.Mămăligani
          12.Negreşti
          13.Onceşti
          14.Poienile-Mogoş
          15.Tomeşti
          16.Valea Bîrluţeşti
          17.Valea Barnii
          18.Valea Coceşti
          19.Valea Giogeşti
          20.Valea Mlacii
          21.Valea Ţupilor
      37.NOŞLAC1.NOŞLAC
          2.Căptălan
          3.Copand
          4.Găbud
          5.Stîna de Mureş
          6.Valea Ciuciului
      38.OCOLIŞ1.OCOLIŞ
          2.Lunca Largă
          3.Runc
          4.Vidolm
      39.OHABA1.OHABA
          2.Colibi
          3.Măghierat
          4.Secăşel
      40.PIANU1.PIANU DE SUS
          2.Pianu de Jos
          3.Plaiuri
          4.Purcăreţi
          5.Strungari
      41.POIANA VADULUI1.POIANA VADULUI
          2.Costeşti
          3.Duduieni
          4.Făgetu de Jos
          5.Făgetu de Sus
          6.Hănăşeşti
          7.Lupăieşti
          8.Morcăneşti
          9.Păşteşti
          10.Petelei
          11.Stăneşti
      42.PONUR1.PONOR
          2.După Deal
          3.Geogel
          4.Măcăreşti
          5.Valea Bucurului
          6.Vale în Jos
      43.POŞAGA1.POŞAGA DE JOS
          2.Corţeşti
          3.Inceşti
          4.Lunca
          5.Orăşti
          6.Poşaga de Sus
          7.Săgagea
      44.RĂDEŞTI1.RĂDEŞTI
          2.Leorinţ
          3.Meşcreac
          4.Şoimuş
      45.RIMETEA1.RIMETEA
          2.Colţeşti
      46.RÎMEŢ1.RÎMEŢ
          2.Boţani
          3.Brădeşti
          4.Cheia
          5.Cotorăşti
          6.Floreşti
          7.Olteni
          8.Valea Făgetului
          9.Valea Inzelului
          10.Valea Mănăstirii
          11.Valea Poienii
          12.Valea Uzei
          13.Vlădeşti
      47.ROŞIA MONTANĂ1.ROŞIA MONTANĂ
          2.Bălmoşeşti
          3.Blideşti
          4.Bunta
          5.Cărpiniş
          6.Coasta Henţii
          7.Corna
          8.Curături
          9.Dăroaia
          10.Gîrda-Bărbuleşti
          11.Gura Roşiei
          12.Iacobeşti
          13.Ignăţeşti
          14.Şoal
          15.Ţarina
          16.Vîrtop
      48.ROŞIA DE SECAŞ1.ROŞIA DE SECAŞ
          2.Tău
          3.Ungurei
      49.SĂLCIUA1.SĂLCIUA DE JOS
          2.Dealu Caselor
          3.Dumeşti
          4.Sălciua de Sus
          5.Sub Piatră
          6.Valea Largă
      50.SĂLIŞTEA1.SĂLIŞTEA
          2.Mărgineni
          3.Săliştea-Deal
          4.Tărtăria
      51.SASCIORI1.SASCIORI
          2.Căpîlna
          3.Dumbrava
          4.Laz
          5.Loman
          6.Pleşi
          7.Răchita
          8.Sebeşel
          9.Tonea
      52.SCĂRIŞOARA1.SCĂRIŞOARA
          2.Bîrleşti
          3.Boteşti
          4.Faţa-Lăzeşti
          5.Floreşti
          6.Lăzeşti
          7.Lespezea
          8.Maţei
          9.Negeşti
          10.Prelucă
          11.Runc
          12.Sfoartea
          13.Ştiuleţi
          14.Trînceşti
      53.SÎNCEL1.SÎNCEL
          2.Iclod
          3.Pănade
      54.SÎNTIMBRU1.SÎNTIMBRU
          2.Coşlariu
          3.Dumitra
          4.Galtiu
          5.Totoi
      55.SOHODOL1.SOHODOL
          2.Băzeşti
          3.Bilăneşti
          4.Bobăreşti
          5.Brădeana
          6.Burzoneşti
          7.Deonceşti
          8.Dilimani
          9.Furduieşti
          10.Gura Sohodol
          11.Hoancă
          12.Joldişeşti
          13.Lazuri
          14.Leheşti
          15.Lumineşti
          16.Medreşti
          17.Morăreşti
          18.Muneşti
          19.Năpăieşti
          20.Nelegeşti
          21.Nicoreşti
          22.Peleş
          23.Poiana
          24.Robeşti
          25.Sicoieşti
          26.Surdeşti
          27.Şebişeşti
          28.Şimoceşti
          29.Ţoci
          30.Valea Verde
          31.Vlădoşeşti
      56.STREMŢ1.STREMŢ
          2.Faţa Pietrii
          3.Geoagiu de Sus
          4.Geomal
      57.ŞIBOT1.ŞIBOT
          2.Balomiru de Cîmp
          3.Băcăinţi
          4.Sărăcsău
      58.ŞONA1.ŞONA
          2.Alecuş
          3.Biia
          4.Doptău
          5.Lunca Tîrnavei
          6.Sînmiclăuş
          7.Valea Sasului
      59.ŞPRING1.ŞPRING
          2.Carpen
          3.Carpenii de Sus
          4.Cunţa
          5.Draşov
          6.Vingard
      60.ŞUGAG1.ŞUGAG
          2.Arţi
          3.Bîrsana
          4.Dobra
          5.Jidoştina
          6.Mărtinie
          7.Tău Bistra
      61.TEIUŞ1.TEIUŞ
          2.Beldiu
          3.Căpud
          4.Coşlariu Nou
          5.Peţelca
      62.UNIREA1.UNIREA
          2.Ciugudu de Jos
          3.Ciugudu de Sus
          4.Dumbrava
          5.Inoc
          6.Măhăceni
      63.VADU MOŢILOR1.VADU MOŢILOR
          2.Bodeşti
          3.Burzeşti
          4.Dealu Frumos
          5.Lăzeşti
          6.Necşeşti
          7.Poduri-Briceşti
          8.Popeştii de Jos
          9.Popeştii de Sus
          10.Tomuţeşti
          11.Toleşti
          12.Vîltori
      64.VALEA LUNGĂ1.VALEA LUNGĂ
          2.Făget
          3.Glogoveţ
          4.Lodroman
          5.Lunca
          6.Tăuni
      65.VIDRA1.VIDRA
          2.Băi
          3.Bobăreşti
          4.Bogdăneşti
          5.Bordeştii Poieni
          6.Culdeşti
          7.Dealu Goieşti
          8.Dos
          9.Dosu Luncii
          10.Dosu Văseşti
          11.Drăgoieşti-Luncă
          12.Ficăreşti
          13.Gligoreşti
          14.Goieşti
          15.Haiduceşti
          16.Hărăşti
          17.Hoancă
          18.Jeflesti
          19.Lunca
          20.Lunca Bisericii
          21.Lunca de Jos
          22.Lunca Goieşti
          23.Lunca Veseşti
          24.Modoleşti
          25.Nemeşi
          26.Oideşti
          27.Pitărceşti
          28.Pleşcuţa
          29.Poieni
          30.Ponorel
          31.Puiuleţeşti
          32.Runc
          33.Segaj
          34.Urdeş
          35.Valea Morii
          36.Văseşti
          37.Vîlcăneasa
          38.Vîlceşti
          39.Vîrtăneşti
      66.VINŢU DE JOS1.VINŢU DE JOS
          2.Ciocaşu
          3.Cîmpu Goblii
          4.Crişeni
          5.Dealu Ferului
          6.Gura Cuţului
          7.Haţegana
          8.Inuri
          9.Laz
          10.Mătăcina
          11.Mereteu
          12.Pîrău lui Mihai
          13.Poieniţa
          14.Stăuini
          15.Valea Goblii
          16.Valea lui Mihai
          17.Valea Vinţului
          18.Vurpăr
        JUDEŢUL ARAD
        cu reşedinţa în municipiul Arad
          

    Municipii ............................. 1 Oraşe ................................. 7 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ....................... 10 Comune ................................ 67 - din care, suburbane ................ 4 Sate .................................. 273 - din care, aparţin oraşelor ......... 7
             
      A. MUNICIPII
             
      Denumirea municipiuluiComune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
      I. ARAD1. FÎNTÎNELE   1. FÎNTÎNELE
            2. Aluniş
            3. Frumuşeni
            4. Tisa Nouă
             
        2. LIVADA   1. LIVADA
            2. Sînleani
             
        3. ŞOFRONEA   1. ŞOFRONEA
            2. Sînpaul
             
        4. VLADIMIRESGU   1. VLADIMIRESCU
            2. Cicir
            3. Horia
            4. Mîndruloc
             
      B. ORAŞE
             
      Denumirea oraşului     Sate ce aparţin oraşului
      1. CHIŞINEU-CRIŞ     1. Nădab
      2. CURTICI     1. Dorobanţi
      3. INEU     1. Mocrea
             
          Localităţi componente ale oraşului  
             
      4. LIPOVA   1. LIPOVA  
          2. Radna  
          3. Şoimoş  
      5. NĂDLAC      
      6. PÎNCOTA     1. Măderat
      7. SEBIŞ     1. Donceni
            2. Prunişor
            3. Sălăjeni
      C. COMUNE
             
      Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
      01   2
      1.ALMAŞ1.ALMAŞ
          2.Cil
          3.Joia Mare
          4.Rădeşti
      2.APATEU1.APATEU
          2.Berechiu
          3.Moţiori
      3.ARCHIŞ1.ARCHIŞ
          2.Bîrzeşti
          3.Groşeni
          4.Nermiş
      4.BATA1.BATA
          2.Bacău de Mijloc
          3.Bulci
          4.Ţela
      5.BELIU1.BELIU
          2.Beneşti
          3.Bochia
          4.Lunca Teuzului
          5.Secaci
          6.Tăgădău
      6.BIRCHIŞ1.BIRCHIŞ
          2.Căpălnaş
          3.Ostrov
          4.Virişmort
      7.BÎRSA1.BÎRSA
          2.Aldeşti
          3.Hodiş
          4.Voivodeni
      8.BÎRZAVA1.BÎRZAVA
          2.Bătuţa
          3.Căpruţa
          4.Dumbrăviţa
          5.Groşii Noi
          6.Lalaşinţ
          7.Monoroştia
          8.Slatina de Mureş
      9.BOCSIG1.BOCSIG
          2.Mînerău
          3.Răpsig
      10.BRAZII1.BRAZII
          2.Buceava-Şoimuş
          3.Iacobini
          4.Mădrigeşti
          5.Secaş
      11.BUTENI1.BUTENI
          2.Berindia
          3.Cuied
          4.Livada
      12.CĂRAND1.CĂRAND
          2.Seliştea
      13.CERMEI1.CERMEI
          2.Avram Iancu
          3.Şomoşcheş
      14.CHISINDIA1.CHISINDIA
          2.Păiuşeni
          3.Văsoaia
      15.CONOP1.CONOP
          2.Belotinţ
          3.Chelmac
          4.Milova
          5.Odvoş
      16.COVĂSINŢ1.COVĂSINŢ
      17.CRAIVA1.CRAIVA
          2.Chişlaca
          3.Ciunteşti
          4.Coroi
          5.Mărăuş
          6.Rogoz de Beliu
          7.Stoineşti
          8.Susag
          9.Şiad
          10.Tălmaci
      18.DEZNA1.DEZNA
          2.Buhani
          3.Laz
          4.Neagra
          5.Slatina de Criş
      19.DIECI1.DIECI
          2.Cociuba
          3.Crocna
          4.Revetiş
          5.Roşia
      20.DORGOŞ1.DORGOŞ
          2.Bruznic
          3.Pătîrş
          4.Ususău
          5.Zăbalţ
      21.FELNAC1.FELNAC
          2.Bodrogu Nou
          3.Călugăreni
          4.Zădăreni
      22.GHIOROC1.GHIOROC
          2.Cuvin
          3.Miniş
      23.GRĂNICERI1.GRĂNICERI
          2.Şiclău
      24.GURAHONŢ1.GURAHONŢ
          2.Bonţeşti
          3.Dulcele
          4.Feniş
          5.Honţişor
          6.Iosaş
          7.Musteşti
          8.Pescari
          9.Valea Mare
          10.Zimbru
      25.HĂLMAGIU1.HĂLMAGIU
          2.Băneşti
          3.Bodeşti
          4.Brusturi
          5.Cristeşti
          6.Ioneşti
          7.Leasa
          8.Leştioara
          9.Poienari
          10.Tisa
          11.Ţărmure
      26.HĂLMĂGEL1.HĂLMĂGEL
          2.Luncşoara
          3.Sîrbi
          4.Tîrnăviţa
          5.Ţoheşti
      27.HĂŞMAŞ1.HAŞMAŞ
          2.Agrişu Mic
          3.Botfei
          4.Clit
          5.Comăneşti
          6.Urvişu de Beliu
      28.IGNEŞTI1.IGNEŞTI
          2.Minead
          3.Nădălbeşti
          4.Susani
      29.IRATOŞU1.IRATOŞU
          2.Variaşu Mare
          3.Variaşu Mic
      30.MACEA1.MACEA
          2.Sînmartin
      31.MIŞCA1.MIŞCA
          2.Satu Nou
          3.Vînători
          4.Zerindu Mic
      32.MONEASA1.MONEASA
          2.Rănuşa
      33.OLARI1.OLARI
          2.Sintea Mică
      34.PĂULIŞ1.PĂULIŞ
          2.Baraţca
          3.Cladova
          4.Sîmbăteni
      35.PECICA1.PECICA
          2.Bodrogu Vechi
          3.Sederhat
          4.Turnu
      36.PEREGU MARE1.PEREGU MARE
          2.Peregu Mic
      37.PETRIŞ1.PETRIŞ
          2.Corbeşti
          3.Ilteu
          4.Obîrşia
          5.Roşia Nouă
          6.Selişte
      38.PILU1.PILU
          2.Vărşand
      39.PLEŞCUŢA1.PLEŞCUŢA
          2.Aciuţa
          3.Budeşti
          4.Dumbrava
          5.Gura Văii
          6.Rostoci
          7.Tălagiu
      40.SĂVÎRŞIN1.SĂVÎRŞIN
          2.Căprioara
          3.Cuiaş
          4.Hălăliş
          5.Pîrneşti
          6.Temeşeşti
          7.Toc
          8.Troaş
          9.Valea Mare
      41.SECUSIGIU1.SECUSIGIU
          2.Munar
          3.Satu Mare
          4.Sînpetru German
      42.SELEUŞ1.SELEUŞ
          2.Iermata
          3.Moroda
      43.SEMLAC1.SEMLAC
      44.SINTEA MARE1.SINTEA MARE
          2.Adea
          3.Ţipar
      45.SÎNTANA1.SÎNTANA
          2.Caporal Alexa
      46.SOCODOR1.SOCODOR
      47.ŞAGU1.ŞAGU
          2.Cruceni
          3.Firiteaz
          4.Fiscut
          5.Hunedoara Timişană
      48.ŞEITIN1.ŞEITIN
      49.ŞEPREUŞ1.ŞEPREUŞ
      50.ŞICULA1.ŞICULA
          2.Chereluş
          3.Gurba
      51.ŞILINDIA1.ŞILINDIA
          2.Camna
          3.Iercoşeni
          4.Luguzău
          5.Satu Mic
      52.ŞIMAND1.ŞIMAND
      53.ŞIRIA1.ŞIRIA
          2.Galşa
          3.Mîsca
      54.ŞIŞTAROVĂŢ1.ŞIŞTAROVĂŢ
          2.Cuveşdia
          3.Labaşinţ
          4.Varnita
      55.TAUŢ1.TAUŢ
          2.Minişel
          3.Minişu de Sus
          4.Nadăş
      56.TÎRINOVA1.TÎRNOVA
          2.Agrişu Mare
          3.Arăneag
          4.Chier
          5.Drauţ
          6.Dud
      57.VĂRĂDIA DE MUREŞ1.VĂRĂDIA DE MUREŞ
          2.Baia
          3.Juliţa
          4.Lupeşti
          5.Nicolae Bălcescu
          6.Stejar
      58.VINGA1.VINGA
          2.Mailat
          3.Mănăştur
      59.VÎRFURILE1.VÎRFURILE
          2.Avram Iancu
          3.Groşi
          4.Lazuri
          5.Măgulicea
          6.Mermeşti
          7.Poiana
          8.Vidra
      60.ZĂBRANI1.ZĂBRANI
          2.Chesinţ
          3.Neudorf
      61.ZĂRAND1.ZĂRAND
          2.Cintei
      62.ZERIND1.ZERIND
          2.Iermata Neagră
      63.ZIMANDU NOU1.ZIMANDU NOU
          2.Andrei Şaguna
          3.Zimandcuz
        JUDEŢUL ARGES
        cu reşedinţa în municipiul Pitesti
             

    Municipii ............................ 1 Oraşe ................................ 4 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ...................... 7 Comune ............................... 94 - din care, suburbane ............... 6 Sate ................................. 578 - din care, aparţin oraşelor ........ 10
             
      A. MUNICIPII
             
      Denumirea municipiuluiComune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
             
      I. PITEŞTI1. BASCOV   1. BASCOV
            2. Brăileni
            3. Glîmbocu
            4. Mica
            5. Prislopu Mic
            6. Schiau
            7. Uiasca
            8. Valea Ursului
             
        2. BRADU   1. BRADU
            2. Geamăna
             
        3. COLIBAŞI   1. Mioveni
            2. Clucereasa
            3. Colibaşi
            4. Făgetu
            5. Racoviţa
             
        4. MĂRĂCINENI   1. MĂRĂCINENI
            2. Argeşelu
             
        5. ŞTEFĂNEŞTI   1. ŞTEFĂNEŞTI
            2. Enculeşti
            3. Goleşti
            4. Izvorani
            5. Ştefăneştii Noi
            6. Valea Mare-Podgoria
            7. Viişoara
            8. Zăvoi
             
      B. ORAŞE
             
             
      Denumirea oraşului   Localităţi componente ale oraşului  
             
      1. CÎMPULUNG   1. CÎMPULUNG  
          2. Valea Rumâneştilor  
             
        Comune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
             
        1. VALEA MARE-PRAVĂŢ   1. VALEA MARE-PRAVĂŢ
            2. Bilceşti
            3. Colnic
            4. Fîntînea
            5. Gura Pravăţ
            6. Nămăeşti
            7. Pietroasa
            8. Şelari
      2. CURTEA DE ARGEŞ   1. CURTEA DE ARGEŞ  
          2. Noapteş  
             
            Sate ce aparţin oraşului
             
      3. COSTEŞTI     1. Broşteni
            2. Lăceni
            3. Pîrvu Roşu
            4. Podu Broşteni
            5. Smei
            6. Stîrci
             
      4. TOPOLOVENI     1. Boţîrcani
            2. Crinteşti
            3. Gorăneşti
            4. Ţigăneşti
     C. COMUNE
             
      Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
      01   2
      1.ALBEŞTII DE ARGEŞ1.ALBEŞTII PĂMÎNTENI
          2.Albeştii Ungureni
          3.Brăteşti
          4.Doblea
          5.Dobrotu
          6.Dumireşti
          7.Florieni
      2.ALBEŞTII DE MUSCEL1.BUGHEA DE SUS
          2.Albeşti
          3.Cîndeşti
      3.ALBOTA1.ALBOTA
          2.Cerbu
          3.Frăteşti
          4.Gura Văii
          5.Mareş
      4.ANINOASA1.ANINOASA
          2.Broşteni
          3.Slănic
          4.Valea Siliştii
      5.AREFU1.CĂPĂŢÎNENII PĂMÎNTENI
          2.Arefu
          3.Căpăţînenii Ungureni
      6.BĂBANA1.BĂBANA
          2.Băjăneşti
          3.Ciobăneşti
          4.Cotmeniţa
          5.Groşi
          6.Lupueni
          7.Slătioarele
      7.BĂICULEŞTI1.BĂICULEŞTI
          2.Alunişu
          3.Anghineşti
          4.Argeşani
          5.Măniceşti
          6.Stejari
          7.Tutana
          8.Valea Brazilor
          9.Valea lui Enache
          10.Zigoneni
      8.BALILEŞTI1.BĂLILEŞTI
          2.Băjeşti
          3.Goleşti
          4.Poieniţa
          5.Priboaia
          6.Ulita
          7.Valea Mare-Bratia
      9.BELEŢI-NEGREŞTI1.ZGRIPCEŞTI
          2.Beleţi
          3.Lenţea
          4.Negreşti
      10.BEREVOEŞTI1.BEREVOEŞTI
          2.Bratia
          3.Gămăceşti
          4.Oţelu
      11.BÎRLA1.BÎRLA
          2.Afrimeşti
          3.Bădeşti
          4.Brabeţi
          5.Cioceşti
          6.Malu
          7.Mîndra
          8.Mozăcenii-Vale
          9.Podişoru
          10.Şelăreasca
          11.Urlueni
          12.Zuvelcaţi
      12.BOGAŢI1.BOGAŢI
          2.Bîrloi
          3.Bujoi
          4.Chiţeşti
          5.Dumbrava
          6.Glîmbocel
          7.Glîmbocelu
          8.Suseni
      13.BOTENI1.BOTENI
          2.Balabani
          3.Lunca
          4.Muşcel
      14.BOŢEŞTI1.BOŢEŞTI
          2.Moşteni-Greci
      15.BRĂDULEŢ1.BRĂDULEŢ
          2.Alunişu
          3.Brădetu
          4.Cosaci
          5.Galeşu
          6.Piatra
          7.Slămneşti
          8.Uleni
          9.Ungureni
      16.BUDEASA1.BUDEASA MARE
          2.Budeasa Mică
          3.Caloteşti
          4.Gălăşeşti
          5.Rogojina
          6.Valea Mărului
      17.BUGHEA DE JOS1.BUGHEA DE JOS
      18.BUZOEŞTI1.VULPEŞTI
          2.Bujoreni
          3.Buzoeşti
          4.Cornăţel
          5.Curteanca
          6.Ioneşti
          7.Podeni
          8.Redea
          9.Şerboeni
          10.Tomşanca
          11.Vlăduţa
      19.CĂLDĂRARU1.CĂLDĂRARU
          2.Burdea
          3.Strîmbeni
      20.CĂLINEŞTI1.VRĂNEŞTI
          2.Călineşti
          3.Ciocăneşti
          4.Cîrstieni
          5.Glodu
          6.Gorganu
          7.Radu Negru
          8.Rîncăciov
          9.Udeni-Zăvoi
          10.Urlucea
          11.Valea Corbului
          12.Văleni-Podgoria
      21.CĂTEASCA1.CĂTEASCA
          2.Catanele
          3.Cireşu
          4.Coşeri
          5.Gruiu
          6.Recea
          7.Siliştea
      22.CEPARI1.CEPARII PĂMÎNTENI
          2.Cărpeniş
          3.Ceparii Ungureni
          4.Morăşti
          5.Şendruleşti
          6.Urluieşti
          7.Valea Măgurei
          8.Zamfireşti
      23.CETĂŢENI1.CETĂŢENI
          2.Lăicăi
          3.Valea Cetăţuia
      24.CICĂNEŞTI1.CICĂNEŞTI
          2.Bărăşti
          3.Mioarele
          4.Urecheşti
      25.CIOFRÎNGENI1.CIOFRÎNGENI
          2.Burluşi
          3.Lacurile
          4.Piatra
          5.Schitu-Matei
      26.CIOMĂGEŞTI1.RĂDUŢEŞTI
          2.Beculeşti
          3.Bratia
          4.Ciomăgeşti
          5.Cungrea
          6.Dogari
          7.Fedeleşoiu
          8.Giuclani
          9.Păuneşti
      27.COCU1.RACHIŢELE DE JOS
          2.Bărbăteşti
          3.Cocu
          4.Crucişoara
          5.Făcăleţeşti
          6.Greabănu
          7.Popeşti
          8.Răchiţele de Sus
      28.CORBENI1.CORBENI
          2.Berindeşti
          3.Bucşeneşti
          4.Oeştii Pămînteni
          5.Oeştii Ungureni
          6.Poienari
          7.Rotunda
          8.Turburea
      29.CORBI1.CORBI
          2.Corbşori
          3.Jgheaburi
          4.Poduri
          5.Poienărei
          6.Stăneşti
      30.COŞEŞTI1.COŞEŞTI
          2.Jupîneşti
          3.Lăpuşani
          4.Leiceşti
          5.Păcioiu
          6.Petreşti
          7.Priseaca
      31.COTMEANA1.COTMEANA
          2.Bascovele
          3.Buneşti
          4.Costeşti
          5.Dealu Pădurii
          6.Drăgoleşti
          7.Linteşti
          8.Negeşti
          9.Pieleşti
          10.Sănduleşti
          11.Spiridoni
          12.Ursoaia
          13.Vîrloveni
          14.Zamfireşti
      32.CUCA1.CUCA
          2.Bălţata
          3.Bărbălani
          4.Cîrceşti
          5.Cotu
          6.Crivăţu
          7.Lăunele de Sus
          8.Măcăi
          9.Măneşti
          10.Sineşti
          11.Stănicei
          12.Teodoreşti
          13.Valea Cucii
          14.Vonigeasa
      33.DAVIDEŞTI1.DAVIDEŞTI
          2.Conţeşti
          3.Voroveni
      34.DÎMBOVICIOARA1.DÎMBOVICIOARA
          2.Ciocanu
          3.Podu Dîmboviţei
      35.DÎRMĂNEŞTI1.DÎRMĂNEŞTI
          2.Negreni
          3.Piscani
          4.Valea Nandrii
          5.Valea Rizii
      36.DOBREŞTI1.DOBREŞTI
          2.Fureşti
      37.DOMNEŞTI1.DOMNEŞTI
      38.DRAGOSLAVELE1.DRAGOSLAVELE
          2.Valea Hotarului
      39.DRĂGANU1.DRĂGANU-OLTENI
          2.Băceşti
          3.Dumbrăveşti
          4.Prislopu Mare
      40.GODENI1.GODENI
          2.Bordeieni
          3.Capu Piscului
          4.Coteşti
          5.Malu
      41.HÎRSEŞTI1.HÎRSEŞTI
          2.Ciobani
          3.Martalogi
      42.HÎRTIEŞTI1.HîRTIEŞTI
          2.Bîrzeşti
          3.Dealu
          4.Huluba
          5.Lespezi
          6.Lucieni
          7.Vultureşti
      43.IZVORU1.IZVORU
      44.LEORDENI1.LEORDENI
          2.Baloteasca
          3.Băila
          4.Bîntău
          5.Budişteni
          6.Ciolceşti
          7.Ciulniţa
          8.Cîrciumăreşti
          9.Cotu Malului
          10.Glîmbocata
          11.Glîmbocata-Deal
          12.Glodu
          13.Moara Mocanului
          14.Schitu Scoiceşti
      45.LEREŞTI1.LEREŞTI
          2.Pojorîta
          3.Voineşti
      46.LUNCA CORBULUI1.LUNCA CORBULUI
          2.Bumbueni
          3.Catane
          4.Cieşti
          5.Lăngeşti
          6.Mîrghia de Jos
          7.Mîrghia de Sus
          8.Pădureţi
          9.Silişteni
      47.MĂLURENI1.MĂLURENI
          2.Buneşti
          3.Păuleasca
          4.Topliţa
          5.Zărneşti
      48.MERIŞANI1.MERIŞANI
          2.Borleşti
          3.Brăteasca
          4.Capu Piscului
          5.Crîmpotani
          6.Dobrogostea
          7.Malu Vînăt
          8.Vărzaru
          9.Vîlcelele
      49.MICEŞTI1.MICEŞTI
          2.Brînzari
          3.Păuleasca
          4.Purcăreni
      50.MIHĂEŞTI1.MIHĂEŞTI
          2.Drăghici
          3.Furnicoşi
          4.Rudeni
          5.Valea Bradului
          6.Valea Popii
          7.Văcarea
      51.MIOARELE1.MĂŢĂU
          2.Aluniş
          3.Chilii
          4.Coceneşti
          5.Suslăneşti
      52.MIROŞI1.MIROŞI
          2.Surduleşti
      53.MORĂREŞTI1.MORĂREŞTI
          2.Deduleşti
          3.Dealu Obejdeanului
          4.Luminile
          5.Măncioiu
          6.Săpunari
      54.MOŞOAIA1.MOŞOAIA
          2.Bătrîni
          3.Ciocănăi
          4.Dealu Viilor
          5.Hinţeşti
          6.Lăzăreşti
          7.Smeura
      55.MOZĂCENI1.MOZĂCENI
          2.Babaroaga
          3.Zidurile
      56.MUŞĂTEŞTI1.VÎLSĂNEŞTI
          2.Bolovăneşti
          3.Costeşti-Vîlsan
          4.Muşăteşti
          5.Prosia
          6.Robaia
          7.Stroeşti
          8.Valea Faurului
          9.Valea lui Maş
          10.Valea Muscelului
      57.NEGRAŞI1.NEGRAŞI
          2.Bîrlogu
          3.Buta
          4.Mozacu
      58.NUCŞOARA1.NUCŞOARA
          2.Gruiu
          3.Sboghiţeşti
          4.Slatina
      59.OARJA1.OARJA
          2.Ceauşeşti
      60.PIETROŞANI1.PIETROŞANI
          2.Bădeşti
          3.Găneşti
          4.Retevoieşti
          5.Vărzăroaia
      61.POIENARII DE ARGEŞ1.POIENARI
          2.Ceaureşti
          3.Ioaniceşti
          4.Tomuleşti
      62.POIENARII DE MUSCEL1.POIENARI
          2.Groşani
          3.Jugur
          4.Şerbăneşti
          5.Valea Îndărăt
      63.POIANA LACULUI1.POIANA LACULUI
          2.Cătunaşi
          3.Cepari
          4.Dealu Oraşului
          5.Dealu Viilor
          6.Dinculeşti
          7.Găleţeanu
          8.Gărdineşti
          9.Gîlceşti
          10.Metofu
          11.Păduroiu din Deal
          12.Păduroiu din Vale
          13.Sămara
      64.POPEŞTI1.POPEŞTI
          2.Adunaţi
          3.Bucov
          4.Palanga
          5.Purcăreni
          6.Rîca
          7.Slobozia
      65.PRIBOIENI1.PRIBOIENI
          2.Albotele
          3.Paraschiveşti
          4.Sămăila
          5.Pitoi
          6.Valea Mare
          7.Valea Nenii
          8.Valea Popii
      66.RĂTEŞTI1.RATEŞTI
          2.Ciupa-Mănciulescu
          3.Furdueşti
          4.Mavrodolu
          5.Nejlovelu
          6.Pătuleni
          7.Tigveni
      67.RECEA1.RECEA
          2.Deagu de Jos
          3.Deagu de Sus
          4.Goleasca
          5.Orodel
      68.ROCIU1.ROCIU
          2.Gliganu de Jos
          3.Gliganu de Sus
          4.Şerbăneşti
      69.RUCĂR1.RUCĂR
          2.Sătic
      70.SĂLĂTRUCU1.SĂLĂTRUCU
          2.Văleni
      71.SĂPATA1.MÎRŢEŞTI
          2.Bănăreşti
          3.Dealu Bradului
          4.Drăghiceşti
          5.Găinuşa
          6.Lipia
          7.Popeşti
          8.Turceşti
      72.SCHITU GOLEŞTI1.SCHITU GOLEŞTI
          2.Burneşti
          3.Costiţă
          4.Lăzăreşti
          5.Loturi
          6.Valea Pechii
      73.SLOBOZIA1.SLOBOZIA
          2.Nigrişoara
      74.STÎLPENI1.STÎLPENI
          2.Dealu Frumos
          3.Livezeni
          4.Ogrezea
          5.Opreşti
          6.Piţigaia
          7.Rădeşti
      75.STOENEŞTI1.STOENEŞTI
          2.Bădeni
          3.Coteneşti
          4.Lunca Gîrtii
          5.Piatra
          6.Slobozia
          7.Valea Bădenilor
      76.STOLNICI1.STOLNICI
          2.Cochineşti
          3.Cotmeana
          4.Fîlfani
          5.Izbăşeşti
          6.Vlăşcuţa
      77.SUSENI1.SUSENI
          2.Burdeşti
          3.Cerşani
          4.Chiriţeşti
          5.Găleşeşti
          6.Odăeni
          7.Pădureni
          8.Strîmbeni
          9.Stefăneşti
          10.Ţuţuleşti
      78.ŞTEFAN CEL MARE1.ŞTEFAN CEL MARE
          2.Glavacioc
      79.ŞUICI1.ŞUICI
          2.Ianculeşti
          3.Paltenu
          4.Păuleni
          5.Rudeni
          6.Valea Calului
      80.TEIU1.TEIU
          2.Leşile
      81.TIGVENI1.TIGVENI
          2.Bădislava
          3.Bălileşti
          4.Bălteni
          5.Bîrseştii de Jos
          6.Bîrseştii de Sus
          7.Blaju
          8.Vlădeşti
      82.ŢIŢEŞTI1.ŢIŢEŞTI
          2.Bucşeneşti-Lotaşi
          3.Cişmea
          4.Valea Mănăstirii
          5.Valea Stînii
      83.UDA1.UDA
          2.Băduleşti
          3.Bărăneşti
          4.Braniştea
          5.Chiriţeşti
          6.Cotu
          7.Dealu Bisericii
          8.Dealu Tolcesii
          9.Diconeşti
          10.Gorani
          11.Greabăn
          12.Lunguleşti
          13.Miercani
          14.Rîjleţu-Govora
          15.Romana
          16.Săliştea
      84.UNGHENI1.UNGHENI
          2.Colţu
          3.Găujani
          4.Goia
          5.Humele
          6.Satu Nou
      85.VALEA DANULUI1.VALEA DANULUI
          2.Băniceşti
          3.Bolculeşti
          4.Borobăneşti
          5.Verneşti
      86.VALEA IAŞULUI1.VALEA IAŞULUI
          2.Bădila
          3.Bărbălăteşti
          4.Borovineşti
          5.Cerbureni
          6.Mustăţeşti
          7.Ruginoasa
          8.Ungureni
          9.Valea Uleiului
      87.VEDEA1.VEDEA
          2.Bădicea
          3.Blejani
          4.Bureţeşti
          5.Chiriţeşti
          6.Chiţani
          7.Ciureşti
          8.Dincani
          9.Fata
          10.Frătici
          11.Izvoru de Jos
          12.Izvoru de Sus
          13.Lungani
          14.Mogoşeşti
          15.Prodani
          16.Răţoi
          17.Vaţa
          18.Veţişoara
          19.Vîrşeşti
      88.VLĂDEŞTI1.VLĂDEŞTI
          2.Coteasca
          3.Drăghescu
          4.Putina
        JUDEŢUL BACAU
        cu reşedinţa în municipiul Bacau
           

    Municipii ................................. 2 Oraşe ..................................... 5 Localităţi componente ale municipilor şi ale oraşelor ........................... 18 Comune .................................... 80 - din care, suburbane .................... 6 Sate ...................................... 491 - din care, aparţin oraşelor ............. -
             
      A. MUNICIPII
             
      Denumirea municipiuluiComune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
             
      I. BACĂU1. HEMEIUŞ   1. HEMEIUŞ
            2. Fîntînele
            3. Lilieci
             
        2. LETEA VECHE   1. LETEA VECHE
            2. Holt
            3. Radomireşti
            4. Ruşi-Ciutea
            5. Siretu
             
        3. MĂGURA   1. MĂGURA
            2. Crihan
            3. Dealu Mare
            4. Sohodol
             
        4. MĂRGINENI   1. MĂRGINENI
            2. Baraţi
            3. Luncani
            4. Pădureni
            5. Podiş
            6. Poiana
            7. Trebeş
            8. Valea Budului
             
          Localităţi componente ale municipiului  
             
      II. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ   1. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ  
          2. Borzeşti  
          3. Slobozia  
             
        Comune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
             
        1. GURA VĂII   1. GURA VĂII
            2. Capăta
            3. Dumbrava
            4. Motoceşti
            5. Păltinata
            6. Temelia
        2. ŞTEFAN CEL MARE   1. ŞTEFAN CEL MARE
            2. Bogdana
            3. Buciumi
            4. Gutinaş
            5. Negoieşti
            6. Răcăuţi
            7. Rădeana
            8. Viişoara
             
      B. ORAŞE
             
             
      Denumirea oraşului   Localităţi componente ale oraşului  
             
             
      1. BUHUŞI   1. BUHUŞI  
          2. Marginea  
          3. Runcu  
             
      2. COMĂNEŞTI   1. COMĂNEŞTI  
          2. Podei  
          3. Vermeşti  
             
      3. MOINEŞTI   1. MOINEŞTI  
          2. Găzărie  
             
      4. SLĂNIC-MOLDOVA   1. SLĂNIC-MOLDOVA  
          2. Cerdac  
          3. Cireşoaia  
             
      5. TÎRGU OCNA   1. TÎRGU OCNA  
          2. Poieni  
          3. Vîlcele
     C. COMUNE
             
      Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
      01   2
      1.AGĂŞ1.AGAŞ
          2.Beleghet
          3.Coşnea
          4.Cotumba
          5.Diaconeşti
          6.Goioasa
          7.Preluci
          8.Sulţa
      2.ARDEOANI1.ARDEOANI
          2.Leontineşti
      3.ASĂU1.ASĂU
          2.Apa Asău
          3.Ciobănuş
          4.Lunca Asău
          5.Păltiniş
          6.Straja
      4.BALCANI1.BALCANI
          2.Frumoasa
          3.Ludaşi
          4.Schitu Frumoasa
      5.BEREŞTI-BISTRIŢA1.BEREŞTI-BISTRIŢA
          2.Brad
          3.Ciumaşi
          4.Climeşti
          5.Dumbrava
          6.Făgeţel
          7.Iteşti
          8.Pădureni
      6.BEREŞTI-TAZLĂU1.BEREŞTI-TAZLĂU
          2.Boşoteni
          3.Enăcheşti
          4.Prisaca
          5.Româneşti
          6.Tescani
          7.Turluianu
      7.BERZUNŢI1.BERZUNŢI
          2.Buda
          3.Dragomir
      8.BÎRSĂNEŞTI1.BÎRSĂNEŞTI
          2.Albele
          3.Brăteşti
          4.Caraclău
      9.BLĂGEŞTI1.BLĂGEŞTI
          2.Buda
          3.Poiana Negustorului
          4.Ţîrdenii Mari
          5.Valea lui Ion
      10.BOGDĂNEŞTI1.BOGDĂNEŞTI
          2.Filipeşti
      11.BRUSTUROASA1.BRUSTUROASA
          2.Buruieniş
          3.Buruienişu de Sus
          4.Camenca
          5.Cuchiniş
          6.Hîngăneşti
      12.BUHOCI1.Buhoci
          2.Bijghir
          3.Buhocel
          4.Coteni
          5.Dospineşti
      13.CAŞIN1.CAŞIN
          2.Curiţa
      14.CĂIUŢI1.CĂIUŢI
          2.Blidari
          3.Boiştea
          4.Floreşti
          5.Heltiu
          6.Mărceşti
          7.Popeni
          8.Pralea
          9.Vrînceni
      15.CLEJA1.CLEJA
          2.Somuşca
          3.Valea Mică
      16.COLONEŞTI1.COLONEŞTI
          2.Călini
          3.Poiana
          4.Satu Nou
          5.Spria
          6.Valea Mare
          7.Zăpodia
      17.CORBASCA1.CORBASCA
          2.Băcioiu
          3.Marvila
          4.Pogleţ
          5.Rogoaza
          6.Scărişoara
          7.Vîlcele
      18.COŢOFĂNEŞTI1.COŢOFĂNEŞTI
          2.Bîlca
          3.Boiştea de Jos
          4.Borşani
          5.Tămăşoaia
      19.DĂMIENEŞTI1.DĂMIENEŞTI
          2.Călugăreni
          3.Drăgeşti
          4.Pădureni
      20.DĂRMĂNEŞTI1.DĂRMĂNEŞTI
          2.Dărmăneasca
          3.Lapoş
          4.Păgubeni
          5.Plopu
          6.Sălătruc
      21.DEALU MORII1.DEALU MORII
          2.Banca
          3.Bălăneşti
          4.Blaga
          5.Boboş
          6.Bodeasa
          7.Bostăneşti
          8.Calapodeşti
          9.Căuia
          10.Dorofei
          11.Ghionoaia
          12.Grădeşti
          13.Neguleşti
          14.Tăvădăreşti
      22.DOFTEANA1.DOFTEANA
          2.Bogata
          3.Cucuieţi
          4.Hăghiac
          5.Larga
          6.Seaca
          7.Ştefan Vodă
      23.FARAOANI1.FARAOANI
      24.FILIPENI1.FILIPENI
          2.Bălaia
          3.Brad
          4.Frunteşti
          5.Mărăşti
          6.Pădureni
          7.Slobozia
          8.Valea Boţului
      25.FILIPEŞTI1.FILIPEŞTI
          2.Boanţa
          3.Cîrligi
          4.Corneşti
          5.Cotu Grosului
          6.Galbeni
          7.Hîrleşti
          8.Onişcani
      26.GĂICEANA1.GĂICEANA
          2.Arini
          3.Huţu
          4.Popeşti
      27.GHIMEŞ-FĂGET1.FAGET
          2.Bolovăniş
          3.Făgetu de Sus
          4.Ghimeş
          5.Răchitiş
          6.Tărhăuşi
      28.GÎRLENI1.GÎRLENII DE SUS
          2.Gîrleni
          3.Lespezi
          4.Şurina
      29.GLĂVĂNEŞTI1.GLĂVĂNEŞTI
          2.Frumuşelu
          3.Muncelu
          4.Putredeni
          5.Răzeşu
      30.HELEGIU1.HELEGIU
          2.Brătila
          3.Deleni
          4.Drăgugeşti
      31.HORGEŞTI1.HORGEŞTI
          2.Bazga
          3.Galeri
          4.Mărăscu
          5.Răcătău-Răzeşi
          6.Răcătău de Jos
          7.Recea
          8.Sohodor
          9.Văleni
      32.HURUIEŞTI1.HURUIEŞTI
          2.Căpoteşti
          3.Floreşti
          4.Fundoaia
          5.Ocheni
          6.Perchiu
          7.Prădaiş
      33.IZVORU1.IZVORU BERHECIULUI
        BERHECIULUI2.Antoheşti
          3.Băimac
          4.Făghieni
          5.Obîrşia
          6.Oţeleşti
          7.Pădureni
      34.LIPOVA1.LIPOVA
          2.Mîlosu
          3.Satu Nou
          4.Valea Caselor
          5.Valea Hogei
          6.Valea Mărului
          7.Valea Moşneagului
      35.LIVEZI1.LIVEZI
          2.Bălăneasa
          3.Orăşa
          4.Poiana
          5.Prăjoaia
          6.Scăriga
      36.LUIZI-CĂLUGĂRA1.LUIZI-CĂLUGĂRA
          2.Osebiţi
      37.MĂGIREŞTI1.MĂGIREŞTI
          2.Prăjeşti
          3.Stăneşti
          4.Şesuri
          5.Valea Arinilor
      38.MĂNĂSTIREA CAŞIN1.MĂNĂSTIREA CAŞIN
          2.Lupeşti
          3.Pîrvuleşti
          4.Scutaru
      39.MOTOŞENI1.MOTOŞENI
          2.Bîcleşti
          3.Chetreni
          4.Chicerea
          5.Cociu
          6.Cornăţelu
          7.Fîntînele
          8.Fundătura
          9.Gura Crăieşti
          10.Poiana
          11.Praja
          12.Rotăria
          13.Şendreşti
          14.Ţepoaia
      40.NEGRI1.NEGRI
          2.Brad
          3.Călineşti
          4.Mîgla
          5.Poiana
          6.Ursoaia
      41.NICOLAE BĂLCESCU1.NICOLAE BĂLCESCU
          2.Bălţata
          3.Buchila
          4.Galbeni
          5.Lărguţa
          6.Sărata
          7.Valea Seacă
      42.OITUZ1.OITUZ
          2.Călcîi
          3.Ferestrău-Oituz
          4.Hîrja
          5.Marginea
          6.Poiana Sărată
      43.ONCEŞTI1.ONCEŞTI
          2.Bărboasa
          3.Dealu Perjului
          4.Onceştii Vechi
          5.Satu Nou
          6.Tarniţa
          7.Taula
      44.ORBENI1.ORBENI
          2.Scurta
      45.PALANCA1.PALANCA
          2.Cădăreşti
          3.Ciugheş
          4.Pajiştea
          5.Popoiu
      46.PARAVA1.PARAVA
          2.Drăguşani
          3.Rădoaia
          4.Teiuş
      47.PARINCEA1.PARINCEA
          2.Barna
          3.Mileştii de Jos
          4.Mileştii de Sus
          5.Năneşti
          6.Năstăseni
          7.Poieni
          8.Satu Nou
          9.Vladnic
      48.PÎNCEŞTI1.PÎNCEŞTI
          2.Chilia Benei
          3.Dieneţ
          4.Fulgeriş
          5.Fundu Văii
          6.Motoc
          7.Petreşti
          8.Soci
      49.PÎRGĂREŞTI1.PÎRGĂREŞTI
          2.Bahna
          3.Nicoreşti
          4.Pîrîu Boghii
          5.Satu Nou
      50.PÎRJOL1.PÎRJOL
          2.Băhnăşeni
          3.Bărneşti
          4.Băsăşti
          5.Cîmpeni
          6.Hăineala
          7.Pustiana
          8.Tărîţa
      51.PLOPANA1.PLOPANA
          2.Budeşti
          3.Dorneni
          4.Fundu Tutovei
          5.Iţcani
          6.Rusenii Răzeşi
          7.Rusenii de Sus
          8.Străminoasa
          9.Ţîgîra
      52.PODU TURCULUI1.PODU TURCULUI
          2.Bălăneşti
          3.Căbeşti
          4.Fichiteşti
          5.Giurgioana
          6.Hanţa
          7.Lehancea
          8.Plopu
          9.Răcuşana
          10.Sîrbi
      53.PODURI1.PODURI
          2.Bucşeşti
          3.Cernu
          4.Cornet
          5.Negreni
          6.Prohozeşti
          7.Valea Şoşii
      54.RACOVA1.RACOVA
          2.Gura Văii
          3.Hălmăcioaia
          4.Ilieşi
      55.RĂCĂCIUNI1.RĂCĂCIUNI
          2.Ciucani
          3.Fundu Răcăciuni
          4.Gheorghe Doja
          5.Gîşteni
          6.Răstoaca
      56.RĂCHITOASA1.RĂCHITOASA
          2.Barcana
          3.Bucşa
          4.Buda
          5.Burdusaci
          6.Dănăila
          7.Dumbrava
          8.Farcaşa
          9.Fundătura Răchitoasa
          10.Hăghiac
          11.Magazia
          12.Moviliţa
          13.Oprişeşti
          14.Putini
          15.Tochilea
      57.ROŞIORI1.ROŞIORI
          2.Misihăneşti
          3.Neguşeni
          4.Poieni
          5.Valea Mare
          6.Valea Mică
      58.SASCUT1.SASCUT
          2.Bereşti
          3.Conţeşti
          4.Pănceşti
          5.Sascut-Sat
          6.Schineni
          7.Valea Nacului
      59.SĂNDULENI1.SĂNDULENI
          2.Bîrzuleşti
          3.Coman
          4.Mateieşti
          5.Stufu
          6.Tisa
          7.Verşeşti
      60.SĂUCEŞTI1.SĂUCEŞTI
          2.Bogdan Vodă
          3.Costei
          4.Schineni
          5.Siretu
          6.Şerbeşti
      61.SCORŢENI1.SCORŢENI
          2.Bogdăneşti
          3.Floreşti
          4.Grigoreni
          5.Stejaru
          6.Şerpeni
      62.SECUIENI1.SECUIENI
          2.Băluşa
          3.Berbinceni
          4.Chiticeni
          5.Ciutureşti
          6.Fundeni
          7.Glodişoarele
          8.Odobeşti
          9.Tisa-Silvestri
          10.Valea Fînaţului
          11.Văleni
      63.SOLONŢ1.SOLONŢ
          2.Cucuieţi
          3.Sărata
      64.STĂNIŞEŞTI1.STĂNIŞESTI
          2.Baloteşti
          3.Belciuneasa
          4.Beneşti
          5.Crăieşti
          6.Gorgheşti
          7.Slobozia
          8.Slobozia Nouă
          9.Văleni
      65.STRUGARI1.STRUGARI
          2.Cetăţuia
          3.Iaz
          4.Nadişa
          5.Petricica
          6.Răchitişu
      66.TAMAŞI1.TAMAŞI
          2.Chetriş
          3.Furnicari
          4.Gioseni
      67.TĂTĂRĂŞTI1.TATĂRĂŞTI
          2.Cornii de Jos
          3.Cornii de Sus
          4.Drăgeşti
          5.Gherdana
          6.Giurgeni
          7.Ungureni
      68.TÎRGU TROTUŞ1.TÎRGU TROTUŞ
          2.Tuta
          3.Viişoara
      69.TRAIAN1.TRAIAN
          2.Bogdăneşti
          3.Hertioana de Jos
          4.Hertioana-Răzeşi
          5.Prăjeşti
          6.Zăpodia
      70.UNGURENI1.UNGURENI
          2.Bărtăşeşti
          3.Bibireşti
          4.Bota
          5.Boteşti
          6.Gîrla Anei
          7.Viforeni
          8.Zlătari
      71.URECHEŞTI1.URECHEŞTI
          2.Cornăţel
          3.Lunca Dochiei
          4.Satu Nou
          5.Slobozia
      72.VALEA SEACĂ1.VALEA SEACĂ
          2.Cucova
      73.VULTURENI1.LICHITIŞENI
          2.Bosia
          3.Dădeşti
          4.Dorneni
          5.Ghilăveşti
          6.Godineştii de Jos
          7.Godineştii de Sus
          8.Medeleni
          9.Năzărioaia
          10.Reprivăţ
          11.Tomozia
          12.Ţigăneşti
          13.Valea Lupului
          14.Valea Merilor
          15.Valea Salciei
          16.Vultureni
      74.ZEMEŞ1.ZEMEŞ
          2.Bolătău
        JUDEŢUL BIHOR
        cu reşedinţa în municipiul Oradea
             

    Municipii ............................... 1 Oraşe ................................... 7 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ......................... 21 Comune .................................. 87 - din care, suburbane .................. 3 Sate .................................... 435 - din care, aparţin oraşelor ........... -
             
      A. MUNICIPII
             
             
      Denumirea municipiuluiComune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
             
      1. ORADEA1. SÎNMARTIN   1. SÎNMARTIN
            2. Betfia
            3. Cihei
            4. Cordău
            5. Haieu
            6. Rontău
        2. SÎNTANDREI   1. SÎNTANDREI
            2. Palota
             
      B. ORAŞE
             
             
      Denumirea oraşului   Localităţi componente ale oraşului  
             
      1. ALEŞD   1. ALEŞD  
          2. Pădurea Neagră  
          3. Peştiş  
          4. Tinăud  
             
        Comune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
             
        1. AŞTILEU   1. AŞTILEU
            2. Călăţea
            3. Chistag
            4. Peştere
      2. BEIUŞ   1. BEIUŞ  
          2. Delani  
      3. DR. PETRU GROZA      
      4. MARGHITA   1. MARGHITA  
          2. Cheţ  
          3. Ghenetea  
      5. NUCET   1. NUCET  
          2. Băiţa  
          3. Băiţa-Plai  
      6. SALONTA      
      7. VAŞCĂU   1. VAŞCĂU  
          2. Cîmp  
          3. Cîmp-Moţi  
          4. Coleşti  
          5. Vărzarii de Jos  
          6. Vărzarii de Sus
     C. COMUNE
             
      Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
      01   2
      1.ABRAM1.ABRAM
          2.Cohani
          3.Dijir
          4.Iteu
          5.Iteu Nou
          6.Margine
          7.Satu Barbă
          8.Suiug
      2.ABRĂMUŢ1.ABRĂMUŢ
          2.Crestur
          3.Făncica
          4.Petreu
      3.AUŞEU1.AUŞEU
          2.Cacuciu Vechi
          3.Codrişoru
          4.Gheghie
          5.Groşi
          6.Luncşoara
      4.AVRAM IANCU1.AVRAM IANCU
          2.Ant
          3.Tămaşda
      5.BALC1.BALC
          2.Almaşu Mare
          3.Almaşu Mic
          4.Ghida
          5.Săldăbagiu de Barcău
      6.BATAR1.BATAR
          2.Arpăşel
          3.Talpoş
          4.Tăut
      7.BIHARIA1.BIHARIA
          2.Cauaceu
          3.Niuved
          4.Parhida
          5.Satu Nou
          6.Tămăşeu
      8.BOIANU MARE1.BOIANU MARE
          2.Corboaia
          3.Huta
          4.Păgaia
          5.Rugea
      9.BOROD1.BOROD
          2.Borozel
          3.Cetea
          4.Corniţel
          5.Şerani
          6.Valea Mare de Criş
      10.BORŞ1.BORŞ
          2.Santăul Mare
          3.Santăul Mic
          4.Sîntion
      11.BRATCA1.BRATCA
          2.Damiş
          3.Delureni
          4.Lorău
          5.Ponoară
          6.Valea Crişului
      12.BRUSTURI1.BRUSTURI
          2.Cuieşd
          3.Loranta
          4.Orvişele
          5.Păuleşti
          6.Picleu
          7.Ţigăneştii de Criş
          8.Varasău
      13.BUDUREASA1.BUDUREASA
          2.Burda
          3.Saca
          4.Sălişte de Beiuş
          5.Teleac
      14.BUDUSLĂU1.BUDUSLĂU
          2.Albiş
      15.BULZ1.BULZ
          2.Munteni
          3.Remeţi
      16.BUNTEŞTI1.BUNTEŞTI
          2.Brădet
          3.Dumbrăvani
          4.Ferice
          5.Leleşti
          6.Poienii de Jos
          7.Poienii de Sus
          8.Săud
          9.Stînceşti
      17.CĂBEŞTI1.CĂBEŞTI
          2.Goila
          3.Gurbeşti
          4.Josani
          5.Sohodol
      18.CĂPÎLNA1.CĂPÎLNA
          2.Ginta
          3.Rohani
          4.Săldăbagiu Mic
          5.Suplacu de Tinca
      19.CĂRPINET1.CĂRPINET
          2.Izbuc
          3.Leheceni
          4.Ponoarele
      20.CEFA1.CEFA
          2.Ateaş
          3.Berechiu
          4.Bicaci
          5.Gepiu
          6.Inand
          7.Roit
          8.Sînnicolau Român
      21.CEICA1.CEICA
          2.Bucium
          3.Ceişoara
          4.Corbeşti
          5.Cotiglet
          6.Duşeşti
          7.Inceşti
      22.CETARIU1.CETARIU
          2.Paleu
          3.Săldăbagiu de Munte
          4.Şişterea
          5.Şuşturogi
          6.Tăutelec
          7.Uileacu de Munte
      23.CHERECHIU1.CHERECHIU
          2.Cheşereu
          3.Tîrguşor
      24.CHIŞLAZ1.CHIŞLAZ
          2.Chiraleu
          3.Hăuceşti
          4.Mişca
          5.Pocluşa de Barcău
          6.Sărsig
          7.Sînlazăr
      25.CIUHOI1.CIUHOI
          2.Cenaloş
          3.Sîniob
          4.Sfîrnaş
      26.CIUMEGHIU1.CIUMEGHIU
          2.Boiu
          3.Ghiorac
      27.CIMPANI1.CÎMPANI
          2.Fînaţe
          3.Hîrseşti
          4.Sighiştel
          5.Valea de Sus
      28.COCIUBA MARE1.COCIUBA MARE
          2.Cărăsău
          3.Cheşa
          4.Petid
      29.COPĂCEL1.COPĂCEL
          2.Bucuroaia
          3.Chijic
          4.Poiana Tăşad
          5.Sărand
          6.Surduc
      30.CRIŞTIORU DE JOS1.CRIŞTIORU DE JOS
          2.Bîlc
          3.Criştioru de Sus
          4.Poiana
          5.Sălişte de Vaşcău
      31.CURĂŢELE1.CURĂŢELE
          2.Beiuşele
          3.Cresuia
          4.Nimăieşti
          5.Pociovelişte
      32.CURTUIŞENI1.CURTUIŞENI
          2.Văşad
      33.DERNA1.DERNA
          2.Dernişoara
          3.Sacalasău
          4.Sacalasău Nou
          5.Tria
      34.DIOSIG1.DIOSIG
          2.Ianca
          3.Mihai Bravu
          4.Roşiori
          5.Vaida
      35.DOBREŞTI1.DOBREŞTI
          2.Cornişeşti
          3.Crînceşti
          4.Hidişel
          5.Luncasprie
          6.Răcaş
          7.Topa de Jos
          8.Topa de Sus
      36.DRĂGĂNEŞTI1.DRĂGĂNEŞTI
          2.Belejeni
          3.Grădinari
          4.Livada Beiuşului
          5.Mizieş
          6.Păntăşeşti
          7.Şebiş
          8.Talpe
          9.Ţigăneştii de Beiuş
      37.DRAGEŞTI1.DRAGEŞTI
          2.Dicăneşti
          3.Stracoş
          4.Tăşad
          5.Topeşti
      38.FINIŞ1.FINIŞ
          2.Brusturi
          3.Fiziş
          4.Ioaniş
          5.Şuncuiş
      39.GIRIŞU DE CRIŞ1.GIRIŞU DE CRIŞ
          2.Cheresig
          3.Tărian
          4.Toboliu
      40.HIDIŞELU1.HIDIŞELU DE SUS
        DE SUS2.Hidişelu de Jos
          3.Mierlău
          4.Sîntelec
          5.Şumugiu
      41.HOLOD1.HOLOD
          2.Dumbrava
          3.Dumbrăviţa
          4.Forosig
          5.Hodiş
          6.Lupoaia
          7.Valea Mare de Codru
          8.Vintere
      42.HUSASĂU DE TINCA1.HUSASĂU DE TINCA
          2.Fonău
          3.Miersig
          4.Oşand
          5.Sititelec
      43.INEU1.INEU
          2.Botean
          3.Husasău de Criş
      44.LAZURI DE BEIUŞ1.LAZURI DE BEIUŞ
          2.Băleni
          3.Cusuiuş
          4.Hinchiriş
      45.LĂZĂRENI1.LĂZĂRENI
          2.Bicăcel
          3.Calea Mare
          4.Cărăndeni
          5.Cărănzel
          6.Gepiş
          7.Gruilung
          8.Miheleu
      46.LUGAŞU DE JOS1.LUGAŞU DE JOS
          2.Lugaşu de Sus
          3.Urvind
      47.LUNCA1.LUNCA
          2.Briheni
          3.Hotărel
          4.Seghişte
          5.Sîrbeşti
          6.Şuştiu
      48.MĂDĂRAS1.MĂDĂRAS
          2.Homorog
          3.Ianoşda
          4.Marţihaz
      49.MAGEŞTI1.MAGEŞTI
          2.Butani
          3.Cacuciu Nou
          4.Dobricioneşti
          5.Gălăşeni
          6.Josani
          7.Ortiteag
      50.NOJORID1.NOJORID
          2.Apateu
          3.Chişirid
          4.Leş
          5.Livada de Bihor
          6.Păuşa
          7.Şauaieu
      51.OLCEA1.OLCEA
          2.Călacea
          3.Hodişel
          4.Ucuriş
      52.OŞORHEI1.OŞORHEI
          2.Alparea
          3.Cheriu
          4.Felcheriu
          5.Fughiu
      53.PIETROASA1.PIETROASA
          2.Chişcău
          3.Cociuba Mică
          4.Giuleşti
          5.Gurani
          6.Măgura
          7.Moţeşti
      54.POCOLA1.POCOLA
          2.Feneriş
          3.Petrani
          4.Poietari
          5.Sînmartin de Beiuş
      55.POMEZEU1.POMEZEU
          2.Cîmpani de Pomezeu
          3.Coşdeni
          3.Hidiş
          4.Lacu Sărat
          5.Sitani
          6.Spinuş de Pomezeu
          7.Vălani de Pomezeu
      56.POPEŞTI1.POPEŞTI
          2.Bistra
          3.Budoi
          4.Cuzap
          5.Varviz
          6.Vărzari
          7.Voivozi
      57.RĂBĂGANI1.RĂBĂGANI
          2.Albeşti
          3.Brăteşti
          4.Săucani
          5.Sălişte de Pomezeu
          6.Vărăşeni
      58.REMETEA1.REMETEA
          2.Drăgoteni
          3.Meziad
          4.Petreasa
          5.Şoimuş
      59.RIENI1.RIENI
          2.Cucuceni
          3.Ghighişeni
          4.Petrileni
          5.Sudrigiu
          6.Valea de Jos
      60.ROŞIA1.ROŞIA
          2.Lazuri
      61.SĂCĂDAT1.SĂCĂDAT
          2.Borşa
          3.Săbolciu
      62.SĂCUENI1.SĂCUENI
          2.Cadea
          3.Ciocaia
          4.Cubulcut
          5.Olosig
          6.Sînnicolau de Munte
      63.SĂLACEA1.SĂLACEA
          2.Otomani
      64.SĂLARD1.SĂLARD
          2.Hodoş
          3.Sîntimreu
      65.SÎMBATA1.SÎMBĂTA
          2.Copăceni
          3.Ogeşti
          4.Rogoz
          5.Rotăreşti
          6.Zăvoiu
      66.SÎRBI1.SÎRBI
          2.Almaşu Mic
          3.Burzuc
          4.Chioag
          5.Fegernic
          6.Fegernicu Nou
          7.Sarcău
      67.SPINUŞ1.SPINUŞ
          2.Ciuleşti
          3.Gurbeşti
          4.Nădar
          5.Sălişte
      68.SUPLACU DE BARCĂU1.SUPLACU DE BARCĂU
          2.Borumlaca
          3.Dolea
          4.Foglaş
          5.Valea Cerului
          6.Vîlcelele
      69.ŞIMIAN1.ŞIMIAN
          2.Şilindru
          3.Voivozi
      70.ŞINTEU1.ŞINTEU
          2.Huta Voivozi
          3.Socet
          4.Valea Tîrnei
      71.ŞOIMI1.ŞOIMI
          2.Borz
          3.Codru
          4.Dumbrăviţa de Codru
          5.Pocluşa de Beiuş
          6.Sînnicolau de Beiuş
          7.Ursad
          8.Urviş de Beiuş
      72.ŞUNCUIUŞ1.ŞUNCUIUŞ
          2.Bălnaca
          3.Bălnaca-Groşi
          4.Zece Hotare
      73.TARCEA1.TARCEA
          2.Adoni
          3.Galoşpetreu
      74.TĂRCAIA1.TĂRCAIA
          2.Mierag
          3.Tărcăiţa
          4.Totoreni
      75.TĂUTEU1.TĂUTEU
          2.Bogei
          3.Chiribiş
          4.Ciutelec
          5.Poiana
      76.TILEAGD1.TILEAGD
          2.Bălaia
          3.Călătani
          4.Poşoloaca
          5.Tilecuş
          6.Uileacu de Criş
      77.TINCA1.TINCA
          2.Belfir
          3.Girişu Negru
          4.Gurbediu
          5.Rîpa
      78.TULCA1.TULCA
          2.Căuaşd
      79.ŢEŢCHEA1.ŢEŢCHEA
          2.Hotar
          3.Subpiatră
          4.Telechiu
      80.UILEACU DE BEIUŞ1.UILEACU DE BEIUŞ
          2.Forău
          3.Prisaca
          4.Vălanii de Beiuş
      81.VADU CRIŞULUI1.VADU CRIŞULUI
          2.Birtin
          3.Tomnatic
          4.Topa de Criş
      82.VALEA LUI MIHAI1.VALEA LUI MIHAI
      83.VIIŞOARA1.VIIŞOARA
          2.Izvoarele
          3.Pădureni
          4.Reghea
      84.VÎRCIOROG1.VÎRCIOROG
          2.Fîşca
          3.Surducel
          4.Şerghiş
        JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
        cu reşedinţa în oraşul Bistrita
              

    Municipii ........................... - Oraşe ............................... 4 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ..................... 14 Comune .............................. 53 - din care, suburbane .............. - Sate ................................ 235 - din care, aparţin oraşelor ....... 3
             
      B. ORAŞE
             
      Denumirea oraşuluiLocalităţi componente ale oraşului    
             
             
      1. BISTRIŢA1. BISTRIŢA    
        2. Ghinda    
        3. Sărata    
        4. Sigmir    
        5. Slătiniţa    
        6. Unirea    
        7. Viişoara    
             
            Sate ce aparţin oraşului
             
      2. BECLEAN     1. Coldău
            2. Figa
            3. Rusu de Jos
      3. NĂSĂUD1. NĂSĂUD    
        2. Liviu Rebreanu    
        3. Luşca    
      4. SÎNGEORZ-BĂI1. SÎNGEORZ-BĂI    
        2. Cormaia    
        3. Valea Borcutului
     C. COMUNE
             
      Nr. crt.Denumirea comunei   Satele componente
      01   2
      1.BISTRIŢA BÎRGĂULUI1.BISTRIŢA BÎRGĂULUI
          2.Colibiţa
      2.BRANIŞTEA1.BRANIŞTEA
          2.Cireşoaia
          3.Măluţ
      3.BUDACU DE JOS1.BUDACU DE JOS
          2.Buduş
          3.Jelna
          4.Monariu
          5.Simioneşti
      4.BUDEŞTI1.BUDEŞTI
          2.Budeşti-Fînaţe
          3.Ţagu
          4.Ţăgşoru
      5.CĂIANU MIC1.CĂIANU MIC
          2.Căianu Mare
          3.Ciceu-Poieni
          4.Dobric
          5.Dobricel
          6.Dumbrăviţa
      6.CETATE1.SATU NOU
          2.Budacu de Sus
          3.Dumitriţa
          4.Orheiu Bistriţei
          5.Petriş
          6.Ragla
      7.CICEU-GIURGEŞTI1.CICEU-GIURGEŞTI
          2.Breaza
          3.Dumbrăveni
          4.Negrileşti
          5.Purcărete
      8.CHIOCHIŞ1.CHIOCHIŞ
          2.Apatiu
          3.Bozieş
          4.Buza Cătun
          5.Cheţiu
          6.Manic
          7.Sînnicoară
          8.Strugureni
          9.Ţentea
      9.CHIUZA1.CHIUZA
          2.Mireş
          3.Piatra
          4.Săsarm
      10.COŞBUC1.COŞBUC
          2.Bichigiu
      11.DUMITRA1.DUMITRA
          2.Cepari
          3.Tărpiu
      12.FELDRU1.FELDRU
          2.Nepos
      13.GALAŢII BISTRIŢEI1.GALAŢII BISTRIŢEI
          2.Albeştii Bistriţei
          3.Dipşa
          4.Herina
          5.Tonciu
      14.ILVA MARE1.ILVA MARE
          2.Ivăneasa
      15.ILVA MICĂ1.ILVA MICĂ
      16.JOSENII BÎRGĂULUI1.JOSENII BÎRGĂULUI
          2.Mijlocenii Bîrgăului
          3.Rusu Bîrgăului
          4.Strîmba
      17.LECHINŢA1.LECHINŢA
          2.Bungard
          3.Chiraleş
          4.Sîngeorzu Nou
          5.Sîniacob
          6.Ţigău
          7.Vermeş
      18.LEŞU1.LEŞU
          2.Lunca Leşului
      19.LIVEZILE1.LIVEZILE
          2.Cuşma
          3.Dorolea
          4.Dumbrava
          5.Valea Poenii
      20.LUNCA ILVEI1.LUNCA ILVEI
      21.MAIERU1.MAIERU
          2.Anieş
      22.MATEI1.MATEI
          2.Bidiu
          3.Corvineşti
          4.Enciu
          5.Fîntînele
          6.Moruţ
      23.MĂGURA ILVEI1.MĂGURA ILVEI
          2.Arşiţa
          3.Poiana Ilvei
      24.MĂRIŞELU1.MARIŞELU
          2.Bîrla
          3.Domneşti
          4.Jeica
          5.Măgurele
          6.Neţeni
          7.Sîntioana
      25.MICEŞTII1.MICEŞTII DE CÎMPIE
        DE CÎMPIE2.Fîntîniţa
          3.Visuia
      26.MILAŞ1.MILAŞ
          2.Comlod
          3.După Deal
          4.Ghemeş
          5.Hirean
          6.Orosfaia
      27.MONOR1.MONOR
          2.Gledin
      28.NIMIGEA1.NIMIGEA DE JOS
          2.Floreşti
          3.Mintiu
          4.Mititei
          5.Mocod
          6.Mogoşeni
          7.Nimigea de Sus
          8.Tăure
      29.NUŞENI1.NUŞENI
          2.Beudiu
          3.Dumbrava
          4.Feleac
          5.Malin
          6.Rusu de Sus
          7.Viţa
      30.PARVA1.PARVA
      31.PETRU RAREŞ1.RETEAG
          2.Baţa
          3.Ciceu-Corabia
          4.Ciceu-Mihăieşti
          5.Leleşti
      32.PRUNDU BÎRGĂULUI1.PRUNDU BÎRGĂULUI
          2.Susenii Bîrgăului
      33.REBRA1.REBRA
      34.REBRIŞOARA1.REBRIŞOARA
          2.Gersa I
          3.Gersa II
          4.Poderei
      35.RODNA1.RODNA
          2.Valea Vinului
      36.ROMULI1.ROMULI
          2.Dealu Ştefăniţei
      37.SALVA1.SALVA
          2.Runcu Salvei
      38.SILIVAŞU DE CÎMPIE1.SILIVAŞU DE CÎMPIE
          2.Draga
          3.Fînaţele Silivaşului
          4.Porumbenii
      39.SÎNMIHAIU DE CÎMPIE1.SÎNMIHAIU DE CÎMPIE
          2.Brăteni
          3.La Curte
          4.Sălcuţa
          5.Stupini
          6.Zoreni
      40.SPERMEZEU1.SPERMEZEU
          2.Hălmăsău
          3.Lunca Borlesei
          4.Păltineasa
          5.Sita
          6.Şesuri Spermezeu-Vale
      41.ŞANŢ1.ŞANŢ
          2.Valea Mare
      42.ŞIEU1.ŞIEU
          2.Ardan
          3.Posmuş
          4.Şoimuş
      43.ŞIEU-MĂGHERUŞ1.ŞIEU-MĂGHERUŞ
          2.Arcalia
          3.Chintelnic
          4.Crainimăt
          5.Podirei
          6.Sărăţel
          7.Valea Măgheruşului
      44.ŞIEU-ODORHEI1.ŞIEU-ODORHEI
          2.Agrişu de Jos
          3.Agrişu de Sus
          4.Bretea
          5.Coasta
          6.Cristur-Şieu
          7.Şirioara
      45.SIEUŢ1.ŞIEUŢ
          2.Lunca
          3.Ruştior
          4.Sebiş
      46.ŞINTEREAG1.ŞINTEREAG
          2.Blăjenii de Jos
          3.Blăjenii de Sus
          4.Caila
          5.Cociu
          6.Şieu-Sfîntu
          7.Şintereag-Gară
      47.TEACA1.TEACA
          2.Archiud
          3.Budurleni
          4.Ocniţa
          5.Pinticu
          6.Viile Tecii
      48.TELCIU1.TELCIU
          2.Fiad
          3.Telcişor
      49.TIHA BÎRGĂULUI1.TIHA BÎRGĂULUI
          2.Ciosa
          3.Mureşenii Bîrgăului
          4.Piatra Fîntînele
          5.Tureac
      50.TÎRLIŞUA1.TÎRLIŞUA
          2.Agrieş
          3.Agrieşel
          4.Borleasa
          5.Cireaşi
          6.Lunca Sătească
          7.Molişet
          8.Oarzina
          9.Răcăteşu
          10.Şendroaia
      51.URIU1.URIU
          2.Cristeştii Ciceului
          3.Hăşmaşu Ciceului
          4.Ilişua
      52.URMENIŞ1.URMENIŞ
          2.Cîmp
          3.Coşeriu
          4.Delureni
          5.Fînaţe
          6.Podenii
          7.Scoabe
          8.Şopteriu
          9.Valea
          10.Valea Mare
      53.ZAGRA1.ZAGRA
          2.Alunişul
          3.Perişor
          4.Poienile Zagrei
          5.Suplai
        JUDEŢUL BOTOSANI
        cu reşedinţa în municipiul Botosani
              

    Municipii ........................... 1 Oraşe ............................... 3 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ..................... 7 Comune .............................. 69 - din care, suburbane .............. 3 Sate ................................ 338 - din care, aparţin oraşelor ....... 8
     
             
      A. MUNICIPII
             
      Denumirea municipiuluiComune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
             
      I. BOTOŞANI1. CURTEŞTI   1. CURTEŞTI
            2. Agafton
            3. Băiceni
            4. Hudum
            5. Mănăstirea Doamnei
            6. Orăşeni-Deal
            7. Orăşeni-Vale
        2. RĂCHIŢI   1. RĂCHIŢI
            2. Cişmea
            3. Costeşti
            4. Roşiori
        3. STĂUCENI   1. STĂUCENI
            2. Siliştea
            3. Tocileni
            4. Victoria
             
      B. ORAŞE
             
      Denumirea oraşului     Sate ce aparţin oraşului
             
      1. DARABANI     1. Bajura
            2. Eşanca
            3. Lişmăniţa
             
          Localităţi componente ale oraşului  
             
             
      2. DOROHOI   1. DOROHOI  
          2. Dealu Mare  
          3. Loturi Enescu  
          4. Progresul  
      3. SĂVENI     1. Bodeasa
            2. Bozieni
            3. Chişcăreni
            4. Petricani
            5. Sat Nou
     C. COMUNE