Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 409 din 2 aprilie 2003privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Sibarex" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003Data intrării în vigoare 14-04-2003În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă licentele de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "Sibarex" - S.A. din localitatea Campineanca, Str. Prundului nr. 1, judeţul Vrancea, în calitate de concesionar, a zăcămintelor de nisip şi pietriş în perimetrele Milcov, din localitatea Campineanca, şi Susita, din localitatea Mărăşeşti, judeţul Vrancea, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Articolul 2Stabilirea şi plata redeventei miniere se fac în condiţiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.Articolul 3Licentele de concesiune a activităţii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------- *) Anexele nr. 1 şi 2 se comunică Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------
    Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 409.---------------