Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.435 din 12 decembrie 2002privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "A-Z COM" - S.R.L.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 decembrie 2002Data intrării în vigoare 17-12-2002

    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă licenta de concesiune a activităţii miniere de exploatare a andezitului, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "A-Z COM" - S.R.L., cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Mărăşeşti nr. 14, ap. 53, judeţul Maramures, în calitate de concesionar, în perimetrul Valea Tisei-Plopis (Cavnic) din comuna Sisesti, judeţul Maramures, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Articolul 2Stabilirea şi plata redeventei se fac în condiţiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.Articolul 3Licenta de concesiune a activităţii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------- *) Anexa se comunică Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------
    Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 1.435.-------