Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.377 din 6 decembrie 2002pentru aprobarea Strategiei de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002Data intrării în vigoare 12-12-2002

    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 4^1 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 197 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Strategia de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv privatizarea prin negociere a pachetului de 51% din acţiunile fiecărei societăţi comerciale către un investitor strategic selectat pe bază de oferte.-------------
    *) Anexa se comunică Ministerului Industriei şi Resurselor.
    Articolul 2Se mandatează Ministerul Industriei şi Resurselor, Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi Societatea Comercială "Electrica" - S.A. sa implementeze strategia aprobată conform art. 1.Articolul 3Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire prevederile specifice din strategia de privatizare.Articolul 4Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi autorităţile administraţiei publice locale vor emite, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării, certificate de obligaţii bugetare pentru societăţile comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 6 decembrie 2002.Nr. 1.377.------------