Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL FAMILIEI din 1993 - (actualizat până la 26 iulie 1993*)
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 18 aprilie 1995Data intrării în vigoare 18-04-1956
    Formă consolidată valabilă la data 26-07-1993Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-07-1993 până la data de 12-06-2011

    Abrogat de Articolul 230, Capitolul X din LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 la data 13-06-2011

    ------*)Codul familiei a fost adoptat prin Legea nr. 4 din 4 ianuarie 1953, modificat şi completat prin Legea nr. 4 din 4 aprilie 1956 şi republicat în B.Of. nr. 13 din 18 aprilie 1956. Lucrarea reda textul republicat cu modificările ce i s-au adus prin Decretul nr. 779/1966 (B.Of. nr. 64 din 8 octombrie 1966), Legea nr. 3/1970 (B.Of. nr. 70 din 25 iunie 1970), Decretul nr. 174/1974 (B.Of. nr. 108 din 1 august 1974), Legea nr. 11/1990 (M.Of. nr. 95 din 01/08/90) şi Legea nr. 59/1993 (M.Of. nr. 177 din 26/07/93).
    Articolul 1În România statul ocroteşte căsătoria şi familia; el sprijină, prin măsuri economice şi sociale, dezvoltarea şi consolidarea familiei.Statul apara interesele mamei şi copilului şi manifesta deosebită grija pentru creşterea şi educarea tinerei generaţii.Familia are la baza căsătoria liber consimţită între soţi.În relaţiile dintre soţi, precum şi în exerciţiul drepturilor faţă de copii, bărbatul şi femeia au drepturi egale.Drepturile părinteşti se exercită numai în interesul copiilor.Articolul 2Relaţiile de familie se bazează pe prietenie şi afectiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-şi acorde unul altuia sprijin moral şi material.Titlul I