Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.357 din 27 decembrie 2001privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002Data intrării în vigoare 30-08-2002În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul UNICSe atesta apartenenţa la domeniul public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-99* ) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ────────────── *) Anexele nr. 1-99 se publică ulterior.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 27 decembrie 2001.Nr. 1.357.────────────