Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 256 din 29 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2002Data intrării în vigoare 09-05-2002Parlamentul României adopta prezenta lege.Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85 din 10 iunie 1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 11 iunie 1999, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢA DE URGENŢĂprivind restituirea în natura a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu"2. Articolul 1 devine articol unic şi va avea următorul cuprins:"Articol unic. - Imobilul, compus din construcţii şi terenul aferent, situat în municipiul Sibiu, str. I. Lupas nr. 2, judeţul Sibiu, înscris în cartea funciară nr. 1.019 Sibiu, nr. topografic 1.506, 1.507, 1.551, 1.554 şi 1.564, preluat în proprietatea statului român prin Decretul nr. 176/1948, se restituie în natura fostului proprietar, Biserica Evanghelica C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu."3. Articolul 2 se abroga.4. Articolul 3 se abroga.5. Anexa se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PAUL PACURARUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------