Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 288 din 21 martie 2002privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Ceramica" - S.R.L.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 3 aprilie 2002Data intrării în vigoare 03-04-2002În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă licenta de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "Ceramica" - S.R.L., cu sediul în municipiul Satu Mare, în calitate de concesionar, în perimetrul Tasnad, situat în comuna Tasnad, judeţul Satu Mare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Licenta de concesiune a activităţii miniere de exploatare, prevăzută la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.────────────── *) Anexa se comunică Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru
    Resurse Minerale,Maria Iuliana Stratulat────────────────────────────


    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!