Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.632 din 24 august 2023privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Babel" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2023Data intrării în vigoare 19-09-2023


  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;– 
  Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.938/2018 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 27 aprilie 2017-15 iunie 2018;– Hotărârii Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 8 din 27.06.2023;– Referatului de aprobare nr. 8.265 din 6.07.2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Babel“ din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „gimnazial“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)“,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Babel“, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918 nr. 93, municipiul Timişoara, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „gimnazial“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)“, începând cu anul şcolar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Babel“ din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile, respectând obligaţiile prevăzute de lege.Articolul 3Personalul didactic şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Babel“ din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, angajat conform prevederilor legii pentru formaţiunile de studiu şcolarizate conform art. 1, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Babel“ din municipiul Timişoara, judeţul Timiş.Articolul 4Capacitatea maximă de şcolarizare este de 17 formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 11 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 6 formaţiuni de studiu/schimbul 2).
  Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Babel“ din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.Articolul 6Unitatea de învăţământ preuniversitar particular menţionată la art. 1 are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2027-2028.Articolul 7Asociaţia Părinţi în Dialog, în calitate de persoană juridică iniţiatoare, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Babel“ din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 august 2023.Nr. 5.632.ANEXĂJudeţul Timiş
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământNr. şi data ordinului de ministruHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareProfilul (pentru nivelul liceal) Domeniul (pentru nivelul postliceal)Domeniul pregătirii de bază (pentru nivelul profesional
  şi pentru nivelul liceal tehnologic)
  Calificarea profesională (pentru nivelurile profesional, liceal tehnologic, vocaţional, postliceal) Specializarea (pentru nivelul liceal teoretic)Limba de predareForma de învăţământ
  1.Liceul Teoretic „Babel“ Timişoara4.938/31.08.201815/26.05.2023Asociaţia Părinţi în DialogMunicipiul Timişoara, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 93, tel./fax: 0256244400, contact@scoalababel.roGimnazialRomânăCu frecvenţă (zi)
  Capacitate maximă de şcolarizare: 17 formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 11 formaţiuni de studiu/schimbul 1, maximum 6 formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  -----