Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.631 din 24 august 2023privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Sincron" din municipiul Bucureşti, sectorul 3
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2023Data intrării în vigoare 19-09-2023


  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;– 
  Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.183/2015 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Sincron Jobs - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sincron“ din municipiul Bucureşti;– Hotărârii Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 8 din 27.06.2023;– Referatului de aprobare nr. 8.312 din 6.07.2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sincron“ din municipiul Bucureşti, pentru nivelul de învăţământ „primar“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“ (zi), limba de predare „română“,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sincron“, cu sediul în municipiul Bucureşti, calea Vitan nr. 206-208, sectorul 3, pentru nivelul de învăţământ „primar“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“ (zi), limba de predare „română“, începând cu anul şcolar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sincron“ din municipiul Bucureşti, sectorul 3, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute de lege.Articolul 3Personalul didactic şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sincron“ din municipiul Bucureşti, sectorul 3, angajat conform prevederilor legii, pentru formaţiunile de studiu şcolarizate conform art. 1, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Sincron“ din municipiul Bucureşti, sectorul 3.Articolul 4Capacitatea maximă de şcolarizare este de 18 formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 9 formaţiuni de studiu/schimbul 1, maximum 9 formaţiuni de studiu/schimbul 2).
  Articolul 5(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sincron“ din municipiul Bucureşti, sectorul 3, dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.(2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular acreditate Şcoala Primară „Sincron“ din municipiul Bucureşti, sectorul 3, revine fondatorilor.Articolul 6Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sincron“ din municipiul Bucureşti, sectorul 3, este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.Articolul 7
  Unitatea de învăţământ preuniversitar particular menţionată la art. 1 are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2027-2028.
  Articolul 8S.C. Sincron Jobs - S.R.L. din municipiul Bucureşti, în calitate de persoană juridică iniţiatoare, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Sincron“ din municipiul Bucureşti, sectorul 3, Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 august 2023.Nr. 5.631.ANEXĂMunicipiul Bucureşti
  Nr. crt.Denumirea unităţiide învăţământNr. solicitare autorizare/dataHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareProfilul (pentru nivelul liceal) Domeniul (pentru nivelul postliceal)Domeniul pregătirii de bază (pentru nivelul profesional şi pentru nivelul liceal tehnologic)Calificarea profesională (pentru nivelurile profesional, liceal tehnologic, vocaţional, postliceal) Specializarea (pentru nivelul liceal teoretic)Limba de predareForma de învăţământ
  1.Şcoala Primară „Sincron“Ordinul ministrului nr. 5.183/11.09.2015Hotărârea nr. 18/12.06.2023S.C. SINCRON JOBS - S.R.L.Sectorul 3, calea Vitan nr. 206-208, tel.: 0311051126, scoala.sincron@yahoo.comPrimar
  RomânăCu frecvenţă - zi
  Capacitate maximă de şcolarizare - 18 formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 9 formaţiuni de studiu/schimbul 1, maximum 9 formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  -----