Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.588 din 28 august 2023privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.501(105) a Comitetului de siguranţă maritimă din 28 aprilie 2022
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2023Data intrării în vigoare 01-01-2024


  Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 23.970/1.196 din 24.07.2023 de aprobare a ordinului privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.501(105) a Comitetului de siguranţă maritimă din 28 aprilie 2022,ţinând cont de prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul ordin.Articolul 1Se publică amendamentele la Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), cod pe care România l-a acceptat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.597/2018, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.501(105) a Comitetului de siguranţă maritimă din 28 aprilie 2022, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2024.
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Bucureşti, 28 august 2023.Nr. 1.588.
  ANEXĂ Deschideți REZOLUȚIA MSC.501(105) din 28 aprilie 2022privind amendamentele la Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG)