Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6.271 din 14 septembrie 2023privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 19 septembrie 2023Data intrării în vigoare 19-09-2023


  În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1)-(3) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 6.270/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior,luând în considerare Referatul de aprobare nr. 324/DGIU din 14.09.2023 al Direcţiei generale învăţământ universitar,în temeiul prevederilor art. 4 şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1
  Se înfiinţează Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) compusă din 23 de membri.
  Articolul 2Se aprobă componenţa CNFIS pentru mandatul 2023-2027, după cum urmează:1. Bendea Gabriel Valentin, Universitatea din Oradea;2. Balint Marko, Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca;3. Buzea Carmen, Universitatea „Transilvania“ din Braşov;4. Caraiman Simona, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi;5.
  Darie Bogdana, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ din Bucureşti;
  6. Dediu Dan, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti;7. Dumitrescu Dan Gabriel, Academia de Studii Economice din Bucureşti;8. Enache Cosmin, Universitatea de Vest din Timişoara;9. Lazăr Dan, Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca;10. Mangalagiu Ionel, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi;11. Munteanu Simona, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti;
  12. Mureşan Daniel, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca;13. Murgescu Bogdan, Universitatea din Bucureşti;14. Muşuroi Sorin, Universitatea „Politehnica“ Timişoara;15. Păunescu Mihai, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti;16. Petrescu-Niţă Alina Claudia, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti;17. Piţuru Silviu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti;18. Prelipceanu Gabriela, Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava;
  19. Selieşteanu Dan, Universitatea din Craiova;20. Teodorescu Răzvan Ionuţ, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti;21. Terian Andrei, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu;22. Trandafir Raluca, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa;23. Vîntu Vasile, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi.
  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către CNFIS, persoanele prevăzute la art. 2, precum şi de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei.Articolul 4Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior continuă activităţile Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, preluând patrimoniul ştiinţific şi logistic al acestuia.Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.275/2019 privind aprobarea componenţei Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior în mandatul 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 24 iunie 2019, cu completările ulterioare.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 14 septembrie 2023.Nr. 6.271.-----