Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6.270 din 14 septembrie 2023privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 19 septembrie 2023Data intrării în vigoare 19-09-2023


  În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1)-(3) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare,luând în considerare Referatul de aprobare nr. 323/DGIU din 14.09.2023 al Direcţiei generale învăţământ universitar,în temeiul prevederilor art. 4 şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 17 iulie 2015, cu modificările ulterioare.Articolul 3Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 14 septembrie 2023.Nr. 6.270.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionalepentru Finanţarea Învăţământului Superior