Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.408 din 15 septembrie 2023privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia cocoş de munte (Tetrao urogallus), pentru perioada septembrie-30 noiembrie 2023
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 19 septembrie 2023Data intrării în vigoare 19-09-2023


  Având în vedere referatele de aprobare nr. DGB/SAFC/178.306 din 25.07.2023 şi nr. DGB/178.461 din 13.09.2023 ale Direcţiei generale biodiversitate,ţinând seama de Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 8/2023,în baza art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul 1
  Se aprobă cotele de recoltă pentru specia de faună de interes cinegetic cocoş de munte pentru perioada septembrie-30 noiembrie 2023, prevăzute în anexa la prezentul ordin.
  Articolul 2(1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.(2) În situaţiile în care în cursul perioadei de vânătoare gestionarii unor fonduri cinegetice sunt înlocuiţi în contractele de gestionare, cotele de recoltă nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.Articolul 3Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4Este permisă recoltarea unui singur exemplar de cocoş de munte (mascul) de către vânători şi personalul tehnic de specialitate, într-o zi.Articolul 5(1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor teritoriale ale Gărzii Forestiere Naţionale.(2) Structurile teritoriale de specialitate ale Gărzii Forestiere Naţionale vor verifica ori de câte ori este necesar ori ca urmare a unor sesizări modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.(3) Situaţia centralizată cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin, constatate în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) şi cu privire la măsurile luate, va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, pentru verificările din luna anterioară.
  Articolul 6Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.Articolul 7Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.Articolul 8Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Dan-Ştefan Chiru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 15 septembrie 2023.Nr. 2.408.ANEXĂSITUAŢIAcotelor de recoltă la specia cocoş de munte (mascul)
  Nr. crt.JudeţFondul cinegetic
  Cotă de recoltă aprobată pentru sezonul de vânătoare 2023-2024
  GestionarNr.Denumire
  012345
  1ABAJVPS Alba9Lupşa2
  2ABAJVPS Alba50
  Cugir2
  3ABDS Alba4Valea Bistrei1
  4ABDS Alba47Prigoana1
  5ABAVPS Bendis3Horea2
  6ABAV Valea Băii1Arieşul Superior1
  7ABAV Avram Iancu5Avram Iancu1
  8ABAC Ionel Pop51Canciu1
  9 Total judeţ Alba  11
  10AGAVPS Codrii Negoiului1Negoiu1
  11AGD.S. Argeş4Cumpăna1
  12AGD.S. Argeş11Căpăţâna1
  13
  AGAVPS Cerbul12Plăişor1
  14AGAVP Jderul Argeş23Dâmbovicioara1
  15 Total judeţ Argeş  5
  16BNAsociaţia Cinegetică Ursul Brun13Cormaia1
  17BNAsociaţia Cinegetică Ursul Brun25Tihuţa1
  18BNAsociaţia Cinegetică Ursul Brun27Budac1
  19BNOS Comuna Telciu R.A.12Parva1
  20BN
  S.V. Montana8Fiad-Romuli1
  21BNO.S. Someş Ţibleş6Ţibleş1
  22BNAsociaţia Cinegetică Someşul Rodna15Valea Mare1
  23BNAsociaţia Key Hunting RO Int.18
  Leşu1
  24BNOS Bistriţa Bârgăului26Colibiţa2
  25 Total judeţ Bistriţa-Năsăud  10
  26BVAJVPS Braşov25Tărlung1
  27BVAJVPS Braşov
  28Moieciu1
  28BVAJVPS Braşov29Piatra Craiului1
  29BVAJVPS Braşov45Dălghiu1
  30BVUniversitatea Transilvania23Gârcin
  1
  31BVAsociaţia Wild Hunt22Urlători1
  32BVOV Şoimul Mediaş24Victoria1
  33BVDS Braşov43Sâmbăta1
  34
  BVOS Oraş Râşnov26Râşnov1
  35BVOS Bucegi-Piatra Craiului27Bran-Şimon1
  36BVAV Bârsa31Bârsa1
  37BVAV Bârsa34Şercăiţa1
  38BVAVPS Făgăraş42Voila1
  39BVAVPS Munţii Făgăraşului40Sebeş1
  40BVAVPS Munţii Făgăraşului41Dejani
  2
  41 Total judeţ Braşov  16
  42BZAVPS Inter Agro36Bâsca Mare2
  43 Total judeţ Buzău  2
  44CJA.J.V.P.S. Cluj41Valea Ierii1
  45
  CJAsociaţia Vânătorul Alpin50Giurcuţa2
  46CJDirecţia Silvică Cluj40Băişoara2
  47CJAV Samus Sylvestris43Someşul Rece1
  48CJOS Horea-Apuseni - S.R.L.
  44Valea Răcătăului2
  49CJAV Cornul de Aur51Răchiţele1
  50CJAV Bavaria Transilvania49Valea Belişului1
  51 Total judeţ Cluj  10
  52CV
  AJVPS Covasna30Benedek2
  53CVAV Harghita Sud3Cormoş2
  54CVAV Harghita Sud4Herculian2
  55CVAVPS Cătruşa29
  Zagon1
  56CVAVPS Cătruşa31Dârnău1
  57CVSDM Venatoris20Estelnic1
  58CVAVPS Fux Nyires21Apa Roşie3
  59CVAVPS Fux Nyires23Lemnia3
  60CVAVPS Muşat-Oituz24Oituz1
  61CVOSP Târgu Secuiesc27Ghelinţa1
  62CV
  AV Comandău32Mica1
  63 Total judeţ Covasna  18
  64DBAJVPS Dâmboviţa15Brăteiu1
  65DBAVPS Ava16Valea Ialomiţei1
  66 Total judeţ Dâmboviţa  2
  67GJACV Spartacus14Olteţ1
  68GJAVPS Ursul Carpatin Gorj6Bistriţa1
  69GJAVPS Elite Hunting10Sadu1
  70GJAVPS Gorun12Gilort1
  71 Total judeţ Gorj  4
  72HRAVPS Miercurea-Ciuc15Bălan1
  73HRAVPS Miercurea-Ciuc16Cârţa
  1
  74HRAVPS Miercurea-Ciuc19Valea Rece1
  75HRAVPS Miercurea-Ciuc22Miercurea-Ciuc1
  76HRAVPS Miercurea-Ciuc25Armăşeni1
  77
  HRAVPS Miercurea-Ciuc26Plăieşi1
  78HRAVPS Miercurea-Ciuc29Piliske1
  79HRAVPS Târnava Mare30Homorod2
  80HRAVPS Târnava Mare
  38Iuhod2
  81HRAVPS Zetelaka és Társai34Zetea2
  82HRAVPS Zetelaka és Társai35Ivo2
  83HRAVPS Zetelaka és Társai37Vărşag
  2
  84HRDirecţia Silvică Harghita2Voivodeasa1
  85HRDirecţia Silvică Harghita5Bistricioara1
  86HRDirecţia Silvică Harghita7Rezu Mare1
  87
  HRAVPS Gheorgheni11Jolotca2
  88HRAVPS Gheorgheni14Voşlobeni2
  89HRAVPS Topliţa1Topliţa1
  90HRAVPS Topliţa
  3Mureş1
  91HRAVPS Topliţa4Bilbor1
  92HRAVPS Nimrod17Mădăraş2
  93HRAVPS Nimrod18Tomeşti2
  94HRAVPS Szilos24Sânmartin1
  95HRClubul Vânătorilor Silvicultori Harghita8Putna2
  96HRA. Clubul V.P.S. Făgeţel-Mortonca6Borsec1
  97
  HRAsociaţia Cinegetică Gheorgheni12Remetea3
  98HRAsociaţia Cinegetică Gheorgheni13Borzont3
  99HRAsociaţia Cinegetică Loduj9Lacu Roşu1
  100HROcolul Silvic de Regim Gheorgheni
  10Gheorgheni3
  101 Total judeţ Harghita  45
  102HDDS Hunedoara34Godeanu1
  103HDDS Hunedoara59Râul Barbat2
  104HD
  DS Hunedoara60Valea Streiului1
  105HDDS Hunedoara62Câmpuşel1
  106HDDS Hunedoara69Parâng2
  107HDAJVPS Hunedoara37
  Măgureni1
  108HDAJVPS Hunedoara61Baniţa1
  109HDAJVPS Hunedoara67Auşelu1
  110HDAVPS Cinegetica52Zeicani1
  111HDAVPS Corviniana63Dealu Mare1
  112HDAVPS Ursul Brun Retezat58Marginea1
  113HDAVPS Băniceana64Şiglău1
  114HD
  AVPS Băniceana65Vulcan1
  115HDAVPS Băniceana66Petroşani1
  116HDAC Valtod68Voievodul2
  117HDS.C. OS Retezatul Clopotiva Râu de Mori - S.R.L.53
  Râul Mare1
  118 Total judeţ Hunedoara  19
  119MMAJVPS Maramureş9Bistra Petrova1
  120MMAJVPS Maramureş10Cisla2
  121MMDirecţia Silvică Maramureş1Valea Babei1
  122MMDirecţia Silvică Maramureş2Făina1
  123MMDirecţia Silvică Maramureş5Rica1
  124MMAC Wasser Cerbul Carpatin3Novăţ
  1
  125MMAC Wasser Cerbul Carpatin13Pietrosu1
  126MMAs Wildlife Maramureş7Repedea1
  127MMO.S. Alpina Borşa11Bistriţa-Ţibău1
  128
  MMAV Cerbul Carpatin Vişeu6Socolău1
  129MMAV Cearcănul12Prislop1
  130 Total judeţ Maramureş  12
  131MSAJVPS Mureş29Bistra1
  132MSAVPS Cerbul Mureş31Bradu1
  133MSAVPS Cerbul Mureş32Ilva1
  134MSAVPS Cerbul Mureş33Zebrac1
  135MS
  D.S. Mureş34Neagra2
  136MSD.S. Mureş35Sălard1
  137MSD.S. Mureş36Lăpuşna3
  138MSD.S. Mureş37
  Fâncel2
  139MSAVPS V. Gurghiului38Tireu1
  140MSAVPS V. Gurghiului41Sirod1
  141MSAVPS D. Călimanilor30Răstoliţa3
  142MSAV Genesis28Iod1
  143MSFiliala OS Ghindari42Niraj3
  144MSFiliala OS Mureşul43Sebeş2
  145 Total judeţ Mureş
    23
  146NTDS Neamţ10Măieruş1
  147NTDS Neamţ11Tarcău1
  148NTDS Neamţ22Borca1
  149NTDS Neamţ23Sabasa1
  150NTAJVPS Neamţ15Telec1
  151NTAJVPS Neamţ19Dreptu1
  152NTAVPS Roman
  19Grinţieş1
  153NTAVPS Hăşmaşul Mare13Dămuc1
  154NTAVPS Bradul Neamţ20Galu1
  155 Total judeţ Neamţ  9
  156SB
  A.V. Cocoşul de Munte Sibiu3Arpaş1
  157SBD.S. Sibiu5Porumbacu1
  158SBD.S. Sibiu44Bistra2
  159SBA.V. Valea Porumbacului4
  Bâlea1
  160SBA.V.P.S. Ursul Carpatin6Avrig1
  161SBR.P.L. O.S. Valea Sadului R.A.10Sadu2
  162SBR.P.L. O.S. Valea Sadului R.A.11Negovanu2
  163SBA.V.P.S. Dealul Cerbului9Lotrioara2
  164SBA.V.P.S. Valea Ştezii12Răşinari1
  165SBA.V. Cindrelul13Gura Râului2
  166SB
  A.V.P. Săroaia14Sălişte1
  167SBS.C. O.S. Jina - S.R.L.43Dobra1
  168SBR.P.L. O.S. Valea Frumoasei R.A.45Oaşa2
  169SBA.V.P.S. Aldea46
  Căprăreţ3
  170 Total judeţ Sibiu  22
  171SVDS Suceava1Pinu1
  172SVDS Suceava2Cristişoru1
  173SVDS Suceava
  3Păltiniş1
  174SVDS Suceava5Chiril1
  175SVDS Suceava6Barnar2
  176SVDS Suceava8Serişoare1
  177SVDS Suceava14Orata1
  178SVDS Suceava16Valea Cârlibabei2
  179SVDS Suceava17Botuş2
  180
  SVDS Suceava20Valea Putnei1
  181SVDS Suceava27Moldoviţa1
  182SVAJVPS Suceava4Buciniş1
  183SVAJVPS Suceava
  7Bistriţa1
  184SVAJVPS Suceava9Negrişoara1
  185SVAJVPS Suceava13Scoruşu1
  186SVAJVPS Suceava18Măgura
  1
  187SVAJVPS Suceava19Muncel1
  188SVAJVPS Suceava21Rarău1
  189SVAJVPS Suceava26Paltinul1
  190
  SVAVPS Buck12Coşna1
  191SVINCDS Bucureşti28Demăcuşa2
  192SVOS Josenii Bârgăului10Dornişoara1
  193SVAVPS Arieşul
  15Valea Bistriţei2
  194 Total judeţ Suceava  28
  195VLA.J.V.P.S. Vâlcea9Câineni2
  196VLD.S. Vâlcea2Dobrunu2
  197VL
  D.S. Vâlcea20Bistriţa1
  198VLA.V.P.S. Pajura21Romani2
  199VLA.V.P.S. Ardealul4Mănăileasa1
  200VLA.V.P.S. Boia10
  Boia2
  201VLA.V.P.S. Lotru5Latoriţa1
  202VLA.V.P.S. Lotru8Malaia2
  203VLA.V. Hunting Experience6Moliviş1
  204VLA.V.P.S. Hunting Cozia7Brezoi1
  205VLA.V.P.S. Brai19Olăneşti2
  206VLA.V.P.S. Gorun1Obârşia Lotrului2
  207VL
  A.V.P.S. Sfântul Hubertus3Voineşiţa1
  208VLA.V.P.S. Şoimul Giurgiu22Cerna1
  209 Total judeţ Vâlcea  21
  210VNDirecţia Silvică Vrancea15Căldări1
  211
  VNAsociaţia Cinegetică Lăcăuţi18Pietrosu1
  212VNAOVP - Filiala OS Tulnici19Condratu1
  213VNAsociaţia de Vânătoare Hertan21Macradeu1
  214 Total judeţ Vrancea  4
  Total la nivel de ţară261
  -----