Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 358 din 4 septembrie 2023privind modificarea anexelor nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi anexelor nr. 4 şi 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 19 septembrie 2023Data intrării în vigoare 01-01-2024


  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7.230 din 28.08.2023 al Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor,în temeiul prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2023/1.438 a Comisiei din 10 iulie 2023 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE în ceea ce priveşte protocoalele de examinare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi din specii de legume,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul I
  Anexele nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIAnexele nr. 4 şi 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul III(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2024.(2) Prevederile prezentului ordin se comunică Comisiei Europene.
  Articolul IVPentru testele oficiale ale soiurilor începute înainte de 1 ianuarie 2024, care nu sunt încă finalizate, se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor reglementate de art. I şi II.Articolul VPrezentul ordin transpune prevederile Directivei CE 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002 şi ale Directivei 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri din specii de plante agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 254 din 8 octombrie 2003, precum şi ale Directivei CE 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002 şi ale Directivei 2003/91/CE a Comisiei din 6 >octombrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a dispoziţiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate şi condiţiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 254 din 8 octombrie 2003, ultima dată amendate prin Directiva de punere în aplicare (UE) 2023/1.438 a Comisiei din 10 iulie 2023 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE în ceea ce priveşte protocoalele de examinare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi din specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 11 iulie 2023.Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Adrian Pintea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 septembrie 2023.Nr. 358.Anexa nr. 1(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.348/2005)LISTAspeciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitaral Soiurilor de Plante (CPVO), în conformitate cuDirectiva de punere în aplicare (UE) 2023/1.438 a Comisiei din 10 iulie 2023de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE în ceea ce priveşteprotocoalele de examinare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi din specii de legume
  Denumirea ştiinţificăDenumirea comunăProtocolul CPVO
  Dactilis glomerata L.GolomăţTP 31/1 din 25.03.2021
  Festuca arundinacea Schreb.Păiuş înaltTP 39/1 din 1.10.2015
  Festuca filiformis Pourr.Păiuşul-oilor, cu frunze fineTP 67/1 din 23.06.2011
  Festuca ovina L.Păiuşul-oilorTP 67/1 din 23.06.2011
  Festuca pratensis Huds.Păiuş de liveziTP 39/1 din 1.10.2015
  Festuca rubra L.Păiuş roşuTP 67/1 din 23.06.2011
  Festuca trachyphylla (Hack.) HackPăiuş tareTP 67/1 din 23.06.2011
  Lolium multiflorum Lam.Raigras aristatTP 4/2 din 19.03.2019
  Lolium perenne L.Raigras perenTP 4/2 din 19.03.2019
  Lolium x hybridum Hausskn.Raigras hibridTP 4/2 din 19.03.2019
  Medicago sativa L.LucernăTP 6/1 cor. din 22.12.2021
  Medicago x varia T. Martyn.Lucernă hibridă TP 6/1 cor. din 22.12.2021
  Phleum nodosum L.Timoftică micăTP 34/1 din 22.12.2021
  Phleum pratense L.TimofticăTP 34/1 din 22.12.2021
  Pisum sativum L. (partim)Mazăre TP 7/2 Rev. 3 cor. din 6.03.2020
  Poa pratensis L.FiruţăTP 33/1 din 15.03.2017
  Trifolium pratense L.Trifoi roşuTP 5/1 din 22.12.2021
  Vicia faba L.BobTP 8/1 din 19.03.2019
  Vicia sativa L.MăzăricheTP 32/1 din 19.04.2016
  Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Gulie furajerăTP 89/1 din 11.03.2015
  Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Ridiche furajerăTP 178/1 din 15.03.2017
  Brassica napus L. (partim)RapiţăTP 36/3 din 21.04.2020
  Cannabis sativa L.CânepăTP 276/2 Rev. din 30.12.2022
  Glycine max (L.) Merr.SoiaTP 80/1 din 15.03.2017
  Gossypium spp.BumbacTP 88/2 din 11.12.2020
  Helianthus annuus L.Floarea-soareluiTP 81/1 din 31.10.2002
  Linum usitatissimum L.In pentru fibră, in pentru uleiTP 57/2 din 19.03.2014
  Sinapis alba L.Muştar albTP 179/1 din 15.03.2017
  Avena nuda L.Ovăz golaş TP 20/3 din 6.03.2020
  Avena sativa L. (include A. byzantina K. Koch)Ovăz (inclusiv ovăz roşu)TP 20/3 din 6.03.2020
  Hordeum vulgare L.OrzTP 19/5 din 19.03.2019
  Oryza sativa L.OrezTP 16/3 din 1.10.2015
  Secale cereale L.SecarăTP 58/1 Rev. cor. din 27.04.2022
  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorSorgTP 122/1 din 19.03.2019
  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Iarbă de SudanTP 122/1 din 19.03.2019
  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Sorg x Iarbă de SudanTP 122/1 din 19.03.2019
  xTriticosecale Wittm. ex A. CamusTriticaleTP 121/3 cor. din 27.04.2022
  Triticum aestivum L. subsp. aestivumGrâuTP 3/5 din 19.03.2019
  Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van SlagerenGrâu durumTP 120/3 din 19.03.2014
  Zea mays L. (partim)PorumbTP 2/3 din 11.03.2010
  Solanum tuberosum L.CartofTP 23/3 din 15.03.2017
  Textul acestor protocoale este disponibil pe site-ul web al CPVO (www.cpvo.europa.eu).
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.348/2005)
  LISTAspeciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionalepentru Protecţia Soiurilor (UPOV), în conformitate cuDirectiva de punere în aplicare (UE) 2023/1.438 a Comisiei din 10 iulie 2023de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE în ceea ce priveşteprotocoalele de examinare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi din specii de legume
  Denumirea ştiinţificăDenumirea comunăGhiduri UPOV
  Beta vulgaris L.Sfeclă furajerăTG/150/3 din 4.11.1994
  Agrostis canina L.BucăţelTG/30/6 din 12.10.1990
  Agrostis gigantea Roth.Bucăţel mareTG/30/6 din 12.10.1990
  Agrostis stolonifera L.Moleaţă (iarba-câmpului)TG/30/6 din 12.10.1990
  Agrostis capillaris L.PăiuşTG/30/6 din 12.10.1990
  Bromus catharticus Vahl.BromusTG/180/3 din 4.04.2001
  Bromus sitchensis Trin.Obsigă de AlaskaTG/180/3 din 4.04.2001
  xFestulolium Asch. et Graebn.FestuloliumTG/243/1 din 9.04.2008
  Lotus corniculatus L.GhizdeiTG/193/1 din 9.04.2008
  Lupinus albus L.Lupin albTG/66/4 din 31.03.2004
  Lupinus angustifolius L.Lupin albastru cu frunze îngusteTG/66/4 din 31.03.2004
  Lupinus luteus L.Lupin galbenTG/66/4 din 31.03.2004
  Medicago doliata Carmingn.Medicago doliataTG/228/1 din 5.04.2006
  Medicago italica (Mill.) FioriMedicago italicaTG/228/1 din 5.04.2006
  Medicago littoralis Rohde ex LoiselMedicago littoralisTG/228/1 din 5.04.2006
  Medicago lupulina L.Trifoi măruntTG/228/1 din 5.04.2006
  Medicago murex Willd.Medicago murexTG/228/1 din 5.04.2006
  Medicago polymorpha L.Medicago polymorphaTG/228/1 din 5.04.2006
  Medicago rugosa Desr.Medicago rugosaTG/228/1 din 5.04.2006
  Medicago scutellata (L.) Mill.Medicago scutellataTG/228/1 din 5.04.2006
  Medicago truncatula Gaertn.Medicago truncatulaTG/228/1 din 5.04.2006
  Trifolium repens L.Trifoi albTG/38/7 din 9.04.2003
  Trifolium subterraneum L.Trifoi subteranTG/170/3 din 4.04.2001
  Phacelia tanacetifolia Benth.Floarea-albinelor (Facelia)TG/319/1 din 5.04.2017
  Arachis hypogaea L.Alune de pământ, arahideTG/93/4 din 9.04.2014
  Brassica juncea (L.) CzernMuştar brunTG/335/1 din 17.12.2020
  Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRapiţăTG/185/3 din 17.04.2002
  Carthamus tinctorius L.ŞofrănelTG/134/3 din 12.10.1990
  Papaver somniferum L.MacTG/166/4 din 9.04.2014
  Textul acestor ghiduri este disponibil pe site-ul web al UPOV (www.upov.int).
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.349/2005)LISTAspeciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele OficiuluiComunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) în conformitate cuDirectiva de punere în aplicare (UE) 2023/1.438 a Comisiei din 10 iulie 2023de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE în ceea ce priveşteprotocoalele de examinare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi din specii de legume

  Denumirea ştiinţificăDenumirea comunăProtocol CPVO
  Allium cepa L. (grupul Cepa)Ceapă şi ceapă eşalotă tip „banană“TP 46/2 din 1.04.2009
  Allium cepa L. (grupul Aggregatum)HaşmăTP 46/2 din 1.04.2009
  Allium fistulosum L.Ceapă de stufatTP 161/1 din 11.03.2010
  Allium porrum L.PrazTP 85/2 din 1.04.2009
  Allium sativum L.UsturoiTP 162/2 din 30.05.2023
  Allium schoenoprasum L.
  ArpagicTP 198/2 din 11.03.2015
  Apium graveolens L.ŢelinăTP 82/1 din 13.03.2008
  Apium graveolens L.Ţelină de rădăcinăTP 74/1 din 13.03.2008
  Asparagus officinalis L.SparanghelTP 130/2 din 16.02.2011
  Beta vulgaris L.Sfeclă roşie, inclusiv sfeclă CheltenhanTP 60/1 din 1.04.2009
  Beta vulgaris L.Sfeclă de peţiol sau mangoldTP/106/2 din 14.04.2021
  Denumirea ştiinţificăDenumirea comunăProtocol CPVO
  Brassica oleracea L.Varză creaţăTP 90/1 din 16.02.2011
  Brassica oleracea L.ConopidăTP 45/2 Rev. 2 din 21.03.2018
  Brassica oleracea L.BroccoliTP 151/2 Rev. 2 din 21.04.2020
  Brassica oleracea L.Varză de BruxellesTP 54/2 Rev. din 15.03.2017
  Brassica oleracea L.GulieTP 65/2 din 30.05.2023
  Brassica oleracea L.Varză creaţă de Milano, varză albă, varză roşieTP 48/3 Rev. 2 din 25.03.2021
  Brassica rapa L.Varză chinezeascăTP105/1 din 13.03.2008
  Capsicum annuum L.ArdeiTP 76/2 Rev. 2 cor. din 21.04.2020
  Cichorium endivia L.Cicoare creaţă şi scarolaTP 118/3 din 19.03.2014
  Cichorium intybus L.Cicoare industrialăTP 172/2 din 1.12.2005
  Cichorium intybus L.Cicoare de grădină cu frunzeTP/154/2 din 31.03.2023
  Cichorium intybus L.AndivăTP 173/2 din 21.03.2018
  Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiPepene verdeTP 142/2 Rev. 2 din 31.03.2023
  Cucumis melo L.
  Pepene galbenTP 104/2 Rev. 2 cor. din 25.03.2021
  Cucumis sativus L.Castravete cu fruct semilung şi lung şi castravete cu fruct scurtTP 61/2 Rev. 2 din 19.03.2019
  Cucurbita maxima DuchesneDovleac comestibilTP 155/1 din 11.03.2015
  Cucurbita pepo L.DovlecelTP 119/1 Rev. din 19.03.2014
  Cynara cardunculus L.Anghinare şi cardonTP 184/2 Rev. din 6.03.2020
  Daucus carota L.Morcov şi morcov furajerTP 49/3 cor. din 13.03.2008
  Foeniculum vulgare Mill.FeniculTP 183/2 din 14.04.2021
  Lactuca sativa L.Salată verdeTP 13/6 Rev. 3 din 27.04.2022
  Solanum lycopersicum L.TomateTP 44/4 Rev. 5 din 14.04.2021
  Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPătrunjelTP 136/1 cor. din 21.03.2007
  Phaseolus coccineus L.Fasole de SpaniaTP 9/1 din 21.03.2007
  Phaseolus vulgaris L.Fasole pitică şi fasole urcătoareTP 12/4 din 27.02.2013
  Pisum sativum L. (partim)Mazăre cu bob zbârcit, mazăre cu bob neted şi mazăre dulceTP 7/2 Rev. 3 cor. din 6.03.2020
  Raphanus sativus L.Ridiche, ridiche neagră
  TP 64/2 Rev. cor. din 11.03.2015
  Rheum rhabarbarum L.RubarbăTP 62/1 din 19.04.2016
  Scorzonera hispanica L.ScorţoneraTP 116/1 din 11.03.2015
  Solanum melongena L.Pătlăgele vineteTP 117/1 din 13.03.2008
  Spinacia oleracea L.SpanacTP 55/5 Rev. 4 din 27.04.2022
  Valerianella locusta (L.) Laterr.FeticăTP 75/2 din 21.03.2007
  Vicia faba L. (partim)BobTP 206/1 din 25.03.2004
  Zea mays L. (partim)
  Porumb zaharat şi porumb de floriceleTP 2/3 din 11.03.2010
  Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L. Mill.); Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. SpoonerPortaltoi pentru tomateTP 294/1 Rev. 5 din 14.04.2021
  Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata DuchesneHibrizi interpecifici de Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne destinaţi utilizării ca portaltoiTP 311/1 din 15.03.2017
  Textul acestor protocoale este disponibil pe site-ul web al CPVO (www.cpvo.europa.eu).
  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.349/2005)LISTAspeciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionalepentru Protecţia Soiurilor (UPOV) în conformitate cuDirectiva de punere în aplicare (UE) 2023/1.438 a Comisiei din 10 iulie 2023de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE în ceea ce priveşteprotocoalele de examinare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi din specii de legume

  Denumirea ştiinţificăDenumirea comunăGhid UPOV
  Brassica rapa L.NapTG/37/11 din 23.09.2022
  Textul acestor ghiduri este disponibil pe site-ul web al UPOV (www.upov.int).
  -----