Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6.238 din 8 septembrie 2023privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023Data intrării în vigoare 12-09-2023


  În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare nr. 960 din 6.09.2023 al Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de acordare a burselor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu anul şcolar 2023-2024.Articolul 3Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţii contrare se abrogă.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei,
  Ligia Deca
  Bucureşti, 8 septembrie 2023.Nr. 6.238.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIE-CADRUde acordare a burselor