Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 151 din 7 iunie 2023privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ghincea Marius-Cristian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 iunie 2023Data intrării în vigoare 07-06-2023


  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 13.942 din data de 30 mai 2023, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.782 în data de 31 mai 2023, propunerea formulată de Instituţia Prefectului - Judeţul Ilfov prin Adresa nr. 4.721 din 28 aprilie 2023, precum şi Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 22.739/2023,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ghincea Marius-Cristian, director general al Direcţiei generale administraţie şi relaţia cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov pentru o perioadă de 6 luni.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacşu
  Bucureşti, 7 iunie 2023.Nr. 151.----