Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 182/M.70/886/C/3.046/26/4.057/1.606/1.457/2023privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Nr. 182 din 9 februarie 2023
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.70 din 30 martie 2023
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 886/C din 26 mai 2023
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.046 din 23 mai 2023
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 26 din 24 februarie 2023
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI Nr. 4.057 din 21 aprilie 2023
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.606 din 11 mai 2023
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR Nr. 1.457 din 25 mai 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 iunie 2023Data intrării în vigoare 07-06-2023


  În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. II din Hotărârea Guvernului nr. 927/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, ministrul afacerilor externe, ministrul apărării naţionale, ministrul justiţiei, ministrul culturii, ministrul afacerilor interne, ministrul educaţiei, ministrul sănătăţii şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe, al ministrului apărării naţionale, al ministrului justiţiei, al ministrului culturii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.456/2015/M.13/2016/537/C/2016/2.220/2016/161/2015/3.097/2016/304/2016/740/2016 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 13 mai 2016.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul justiţiei,

  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul culturii,
  Lucian Romaşcanu
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Aneta Matei,
  secretar de stat
  Ministrul educaţiei,
  Ligia Deca
  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar