Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 20.608 din 19 mai 2023privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, suspendarea şi retragerea titlului de parc de specializare inteligentă şi pentru emiterea avizului provizoriu de funcţionare a parcului de specializare inteligentă
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iunie 2023Data intrării în vigoare 07-06-2023


  Ţinând cont de prevederile:– art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Ordinului ministrului cercetării, inovării şi digitalizării şi al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 20.585/1.928/2023 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la conţinutul planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă,
  în baza Referatului de aprobare al Direcţiei managementul bazelor materiale de cercetare nr. 510.060 din 16.05.2023 a proiectului de ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, suspendarea şi retragerea titlului de parc de specializare inteligentă şi pentru emiterea avizului provizoriu de funcţionare a parcului de specializare inteligentă,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul cercetării, inovării şi digitalizării emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru acordarea, suspendarea şi retragerea titlului de parc de specializare inteligentă şi pentru emiterea avizului provizoriu de funcţionare a parcului de specializare inteligentă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Bucureşti, 19 mai 2023.Nr. 20.608.ANEXĂ Deschideți NORME METODOLOGICEpentru acordarea, suspendarea şi retragerea titlului de parc de specializare inteligentă şi pentru emiterea avizului provizoriu de funcţionare a parcului de specializare inteligentă