Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 215 din 30 mai 2023privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iunie 2023Data intrării în vigoare 07-06-2023


  Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1^2), lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 2.402/2001 privind exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Lipăneşti-Şipot, judeţul Prahova, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea AKY METAL SISTEM - S.R.L., identificată prin cod unic de înregistrare 22871030, în calitate de concesionar.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Sorin Călin Gal
  Bucureşti, 30 mai 2023.Nr. 215.------