Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 159 din 30 mai 2023pentru aprobarea Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022, şi a Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 II - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iunie 2023Data intrării în vigoare 10-06-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1Se aprobă Contractul de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022, în valoare de 87 milioane de euro, denumit în continuare Contractul de finanţare nr. I*).*) Contractele de finanţare nr. I şi II se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.
  Articolul 2Se aprobă Contractul de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 II - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022, în valoare de 123,6 milioane de euro, denumit în continuare Contractul de finanţare nr. II*).Articolul 3(1) Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea proiectelor Răspunsul sectorului public din România la COVID-19, denumit în continuare Proiectul nr. I, şi Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 II, denumit în continuare Proiectul nr. II.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei asigură implementarea Proiectului nr. I şi a Proiectului nr. II prin Compania Naţională de Investiţii - S.A., în calitate de agenţie de implementare. (3) Ministerul Finanţelor încheie cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Compania Naţională de Investiţii - S.A. câte un acord subsidiar prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în implementarea Proiectului nr. I şi a Proiectului nr. II şi aplicarea prevederilor Contractului de finanţare nr. I şi ale Contractului de finanţare nr. II.
  Articolul 4Cheltuielile aferente Proiectului nr. I şi Proiectului nr. II, respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumuturilor şi al celorlalte fonduri publice destinate finanţării costurilor acestora, precum şi taxele şi impozitele aferente, se cuprind în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.Articolul 5Sumele trase din împrumuturi şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Plata serviciului datoriei publice aferent împrumuturilor, respectiv rambursarea capitalului, plata dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente se asigură, conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.
  Articolul 7(1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor, să convină cu Banca Europeană de Investiţii amendamente la conţinutul Contractului de finanţare nr. I şi al Contractului de finanţare nr. II care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare asumate de România faţă de Banca Europeană de Investiţii.(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
  Bucureşti, 30 mai 2023.Nr. 159. Deschideți CONTRACT DE FINANȚARERăspunsul sectorului public din România la COVID-19 - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii
  Deschideți CONTRACT DE FINANȚARERăspunsul sectorului public din România la COVID-19 II - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii