Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
HOTĂRÂRE nr. 124 din 22 decembrie 2020privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1280 din 22 decembrie 2020Data intrării în vigoare 22-12-2020
  Formă consolidată valabilă la data 23-05-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-05-2023 până la data de 06-06-2023


  În temeiul dispoziţiilor art. 46 alin. (1), ale art. 47, 48 şi ale art. 68 alin. (1), (2) şi (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă componenţa numerică şi nominală a comisiilor permanente ale Senatului, potrivit anexelor nr. I-XXV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.La data de 16-02-2022 ARTICOLUL UNIC a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 12 din 14 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 16 februarie 2022Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 22 decembrie 2020.Nr. 124.Anexa nr. ICOMPONENŢA