Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.072 din 26 aprilie 2023privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, în Ministerul Educaţiei şi în alte instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023-2026
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 mai 2023Data intrării în vigoare 03-05-2023
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 03-05-2023 până la data de 25-09-2023


  Având în vedere:– dispoziţiile art. 1 alin. (2), (2^4) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare;
  – dispoziţiile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;– prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, în Ministerul Educaţiei şi în alte instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023-2026, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 aprilie 2023.Nr. 4.072.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat,în Ministerul Educaţiei şi în alte instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia,pentru anii 2023-2026