Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ nr. 13 din 18 august 2017privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 22 august 2017Data intrării în vigoare 25-08-2017
    Formă consolidată valabilă la data 11-05-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-05-2023 până la data de 25-09-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 13 din 18 august 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 681 din 22 august 2017, la data de 11 Mai 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 55 din 6 martie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 31 octombrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 10 mai 2023.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul 1(1) Se aprobă participarea României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/791 din 11 mai 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 şi (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce priveşte schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, cu banane şi cu lapte, cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/795 din 11 aprilie 2016 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole şi cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/102 al Comisiei din 11 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce priveşte cererile de ajutoare din partea Uniunii prezentate de statele membre, precum şi ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/106 a Comisiei din 11 ianuarie 2023 de stabilire a repartizărilor orientative către statele membre ale ajutoarelor din partea Uniunii pentru fructele şi legumele destinate şcolilor şi pentru laptele destinat şcolilor, pentru perioada 1 august 2023-31 iulie 2029.La data de 11-05-2023 Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 31 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 11 mai 2023(2) Componentele Programului pentru şcoli sunt:a) distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf;b) măsurile educative care însoţesc distribuţia produselor prevăzute la lit. a).