Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.721 din 22 februarie 2023pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 martie 2023Data intrării în vigoare 21-03-2023


  Luând în considerare:– propunerea grupului de lucru responsabil de actualizarea metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat;– Raportul de metaranking pentru anul 2022 elaborat de grupul de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional de metaranking,
  în temeiul:– prevederilor art. 223 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederilor art. 1 lit. c) din Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.492/2021 privind stabilirea grupului de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional de metaranking, cu completările ulterioare;– prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.046/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking;– prevederilor art. 4 şi art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2023, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi instituţiile de învăţământ superior de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 februarie 2023.Nr. 3.721.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEprivind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare
  din cadrul instituţiilor de învăţământsuperior de stat în anul 2023