Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
GHID DE FINANȚARE din 27 februarie 2020a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 3 martie 2020Data intrării în vigoare 03-03-2020
  Formă consolidată valabilă la data 22-03-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-03-2023 până la data de 25-09-2023  Aprobat prin ORDINUL nr. 323 din 27 februarie 2020, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 174 din 3 martie 2020.
  Notă CTCE Forma consolidată a GHIDULUI DE FINANȚARE din 27 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 174 din 3 martie 2020, la data de 22 Martie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020; ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020; ORDINUL nr. 1.867 din 15 octombrie 2020; ORDINUL nr. 110 din 25 ianuarie 2021; ORDINUL nr. 675 din 21 aprilie 2021; ORDINUL nr. 909 din 9 iunie 2021; ORDINUL nr. 179 din 2 februarie 2022; ORDINUL nr. 783 din 20 martie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Articolul II din ORDINUL nr. 179 din 2 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 109 din 3 februarie 2022, prevede:
  Articolul II
  (1) Prevederile art. 1, art. 3 pct. 3.2, art. 4, art. 5 pct. 5.2 lit. b) şi c), pct. 5.7 lit. b), art. 6 pct. 6.2 din anexa nr. 2 la ghidul de finanţare prevăzut la art. I din prezentul ordin se consideră asumate de către producătorii validaţi, în calitate de părţi ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale.
  (2) Prevederile din contractele de participare în vederea decontării, potrivit alin. (1), devin aplicabile în termen de două zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă acestea nu au fost denunţate de către producătorii validaţi, prin notificarea Administraţiei Fondului pentru Mediu sau devin aplicabile, prin acceptare tacită, la momentul săvârşirii de acte/fapte în acest sens.
  (3) Notelor de înscriere aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentului ordin li se aplică prevederile ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, cu modificările şi completările ulterioare, valabile la data emiterii acestora. Prin excepţie, modificările de la art. 10 alin. (6) şi art. 21 alin. (6) din anexa prevăzută la art. I se aplică şi notelor de înscriere emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin şi aflate în termen de valabilitate la data publicării acestuia.
  (4) Dosarelor de acceptare aprobate de Administraţia Fondului pentru Mediu şi aflate în perioada de valabilitate a termenelor procedurale la data intrării în vigoare a prezentului ordin li se aplică prevederile ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, cu modificările şi completările ulterioare, valabile la data depunerii acestora.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1