Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
GHID DE FINANȚARE din 27 februarie 2020a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 3 martie 2020Data intrării în vigoare 03-03-2020
  Formă consolidată valabilă la data 22-03-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-03-2023 până la data de 25-09-2023  Aprobat prin ORDINUL nr. 324 din 27 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020.
  Notă CTCE Forma consolidată a GHIDULUI DE FINANȚARE din 27 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 175 din 3 martie 2020, la data de 22 Martie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020; ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020; ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020; ORDINUL nr. 110 din 25 ianuarie 2021; ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021; ORDINUL nr. 908 din 9 iunie 2021; ORDINUL nr. 1.470 din 26 august 2021; ORDINUL nr. 180 din 2 februarie 2022; ORDINUL nr. 784 din 20 martie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Conform pct. 36 din art. I din ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 8 iulie 2020, la articolele 10, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45 şi 47 din ghid şi la anexele nr. 2, 8 şi 9.1-9.9 la ghid, sintagma „în original sau în copie legalizată“ se înlocuieşte cu sintagma „scanat/ă în original sau în copie legalizată“, iar sintagma „în copie certificată conform cu originalul“ se înlocuieşte cu sintagma „scanat/ă şi certificate conform cu originalul“. Înlocuirea sintagmelor s-a realizat direct în textul prezentei forme consolidate.

  Art. II și IV din ORDINUL nr. 676 din 21 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 433 din 23 aprilie 2021, prevăd:
  ”Articolul II
  Valorile primei de casare şi ale ecobonusurilor, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, nu se aplică solicitanţilor înscrişi în anul 2020.
  Articolul IV
  Sumele alocate în anul 2020 Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, rămase disponibile pentru aprobarea dosarelor de acceptare şi pentru înscrierea persoanelor fizice şi solicitanţilor acceptaţi, vor putea fi utilizate cu aceleaşi destinaţii în anul 2021, după intrarea în vigoare a prezentului ordin.”
  Capitolul I