Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016privind venitul minim de incluziune
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016Data intrării în vigoare 01-04-2023
  Formă consolidată valabilă la data 02-04-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-04-2023 până la data de 31-12-2023


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 196 din 31 octombrie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 882 din 3 noiembrie 2016, la data de 02 Aprilie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 noiembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020; LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 26 august 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 14 septembrie 2022; LEGEA nr. 56 din 3 martie 2023.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică de articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020 și va avea următorul cuprins:
  Articolul 97Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022, cu excepţia art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2022.
  Articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică de pct. 28 al articolul 43 din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 și va avea următorul cuprins:Articolul 97Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022, cu excepţia art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2022.
  Articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică de articolul XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 și va avea următorul cuprins:Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2023, cu excepţia art. 95, care intră în vigoare la data de 1 martie 2022.
  Aplicarea articolului 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se prelungește de către articolul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 astfel:
  Articolul III
  Termenul prevăzut la art. 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Conform articolului II din actul normativ menționat mai sus, prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
  Subpunctul 1, Punctul 20 al articolului I din LEGEA nr. 56 din 3 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 6 martie 2023, care modifică articolul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 prevede:Articolul IIILa data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 97(1) Prezenta lege se aplică de la 1 aprilie 2023, cu excepţia art. 94 şi 96, precum şi a reglementărilor referitoare la solicitarea, acordarea, stabilirea dreptului şi plata venitului minim de incluziune, inclusiv a măsurilor complementare acestuia prevăzute pentru beneficiarii venitului minim de incluziune, care se aplică de la 1 ianuarie 2024.