Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 1.348 din 23 decembrie 2005pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006Data intrării în vigoare 20-01-2006
  Formă consolidată valabilă la data 01-07-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-07-2023 până la data de 25-09-2023  Art. III din ORDINUL nr. 185 din 5 august 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 806 din 23 august 2021, prevede:
  ”Articolul III
  Pentru testele începute înainte de 1 ianuarie 2022 se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor reglementate de art. I şi II.”
  Art. IV din ORDINUL nr. 207 din 20 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 1 august 2022 prevede:Articolul IVPentru testele oficiale ale soiurilor începute înainte de 1 ianuarie 2023, care nu sunt încă finalizate, se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor reglementate de art. I şi II.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,La data de 27-09-2011 Paragraful iniţial al acestui ordin a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 197 din 25 august 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011 prin înlocuirea unei sintagme.în baza prevederilor art. 37 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva Consiliului nr. 2002/53/CE privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 193 din 20/07/2002 şi Regulamentul Comisiei nr. 930/2000 din 4 mai 2000 stabilind regulile de implementare referitoare la eligibilitatea denumirii soiurilor din speciile de plante agricole şi legume publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 108 din 05/05/2000văzând referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole nr. 87697 din 13.12.2005 al Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorulORDIN: