Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
HOTĂRÂRE nr. 22 din 15 decembrie 2011 pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2012Data intrării în vigoare 05-01-2012
  Formă consolidată valabilă la data 20-02-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-02-2023 până la data de 25-05-2023


  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 22 din 15 decembrie 2011, publicate în Monitorul Oficial nr. 8 din 5 ianuarie 2012, la data de 20 Februarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 38 din 18 decembrie 2012 care aprobă NORMA nr. 19 din 18 decembrie 2012; RECTIFICAREA nr. 19 din 18 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 31 din 28 august 2013 care aprobă NORMA nr. 8 din 28 august 2013; NORMA nr. 3 din 17 martie 2014; NORMA nr. 13 din 5 august 2015; NORMA nr. 22 din 19 septembrie 2019; NORMA nr. 2 din 29 ianuarie 2021; NORMA nr. 4 din 3 februarie 2023.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Potrivit art. II din NORMA nr. 8 din 28 august 2013 aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 31 din 28 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 9 septembrie 2013, prevederile respectivei norme se aplică pentru o perioadă de 2 ani de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Având în vedere:- Nota de fundamentare nr. 5.619 din 9 decembrie 2011 a Direcţiei reglementare şi autorizare,- prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), ale art. 28 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) şi ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 79 alin. (4), ale art. 87 alin. (1) lit. i) şi ale art. 90 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:Articolul 1Se aprobă Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2