Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 477 din 22 aprilie 2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009Data intrării în vigoare 14-05-2009
    Formă consolidată valabilă la data 18-01-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-01-2023 până la data de 16-03-2023


    La data de 28-11-2016 Titlul a fost modificat de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe şi al Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 3.974/273 din data de 22 aprilie 2009/15 aprilie 2009,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se înfiinţează Registrul Naţional de Transplant, denumit în continuare RNT.(2) RNT asigură monitorizarea continuă a activităţii de transplant, conform procedurilor stabilite de Agenţia Naţională de Transplant.(3) RNT este compus din registre naţionale specifice, după cum urmează:a)