Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ANEXĂ din 4 mai 2021referitoare la protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 bis din 6 mai 2021Data intrării în vigoare 06-05-2021
  Formă consolidată valabilă la data 20-12-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-12-2022 până la data de 15-03-2023  Conţinută de ORDINUL nr. 564/499/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 474 din 6 mai 2021.
  Notă CTCE Forma consolidată a ANEXEI din 4 mai 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 474 bis din 6 mai 2021, la data de 20 Decembrie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ANEXA din 30 iunie 2021 la ORDINUL nr. 1.098/647/2021; ANEXA din 25 august 2021 la ORDINUL nr. 1.667/813/2021; ANEXA din 28 ianuarie 2022 la ORDINUL nr. 188/64/2022; ANEXA din 11 martie 2022 la ORDINUL nr. 702/133/2022; ANEXA din 19 aprilie 2022 la ORDINUL nr. 1.206/233/2022; ANEXA din 27 mai 2022 la ORDINUL nr. 1.462/347/2022; ORDINUL nr. 1.724/442/2022; ORDINUL nr. 2.349/517/2022; ORDINUL nr. 3.322/909/2022; ORDINUL nr. 3.723/1.004/2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale
  NR.Cod ProtocolDENUMIRE
  1A001EORLISTATUM
  2A002CPALONOSETRONUM
  3