Structură Act

Forma la zi
Pret: 30,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010Data intrării în vigoare 23-12-2010
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2023 până la data de 07-06-2023


  Notă CTCE
  Forma consolidată a LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, la data de 01 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; DECIZIA nr. 297 din 27 martie 2012; DECIZIA nr. 680 din 26 iunie 2012; DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 956 din 13 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 6 din 21 februarie 2013; LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013; LEGEA nr. 340 din 10 decembrie 2013; LEGEA nr. 380 din 24 decembrie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 463 din 17 septembrie 2014; LEGEA nr. 187 din 29 decembrie 2014; LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015; LEGEA nr. 192 din 7 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; LEGEA nr. 325 din 16 decembrie 2015; LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 decembrie 2015; LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016; LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016; LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016; LEGEA nr. 222 din 17 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016; LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017; LEGEA nr. 7 din 16 februarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017; LEGEA nr. 144 din 26 iunie 2017; LEGEA nr. 160 din 30 iunie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017; LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017; LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017; LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018; LEGEA nr. 177 din 17 iulie 2018; LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018; DECIZIA nr. 632 din 9 octombrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 13 din 8 ianuarie 2019; LEGEA nr. 23 din 9 ianuarie 2019; LEGEA nr. 47 din 11 martie 2019; LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019; LEGEA nr. 135 din 12 iulie 2019; LEGEA nr. 215 din 14 noiembrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 4 februarie 2020; DECIZIA nr. 702 din 31 octombrie 2019; LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2020; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 1 iulie 2020; LEGEA nr. 163 din 3 august 2020; LEGEA nr. 188 din 21 august 2020; LEGA nr. 201 din 10 septembrie 2020; LEGEA nr. 207 din 18 septembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 24 septembrie 2020; LEGEA nr. 212 din 30 septembrie 2020; LEGEA nr. 235 din 5 noiembrie 2020; LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2020; LEGEA nr. 289 din 15 decembrie 2020; LEGEA nr. 297 din 18 decembrie 2020; LEGEA nr. 16 din 8 martie 2021; LEGEA nr. 113 din 28 aprilie 2021; LEGEA nr. 197 din 16 iulie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 30 august 2021; LEGEA nr. 270 din 11 noiembrie 2021; DECIZIA nr. 670 din 19 octombrie 2021; LEGEA nr. 74 din 30 martie 2022; LEGEA nr. 76 din 4 aprilie 2022; LEGEA nr. 119 din 28 aprilie 2022; LEGEA nr. 161 din 27 mai 2022; LEGEA nr. 258 din 21 iulie 2022; LEGEA nr. 373 din 21 decembrie 2022; LEGEA nr. 351 din 12 decembrie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Prin HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013 a fost abrogată de art. 32 din HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014.Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Conform lit. a) a art. 24, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice" cu "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale";Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.