Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.12.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.494 din 21 noiembrie 2022privind aprobarea Planului de acţiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei şi de prevenire a infecţiei rubeolice congenitale/sindromului rubeolic congenital şi a Instrucţiunii privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenţei medicale primare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 24 noiembrie 2022Data intrării în vigoare 24-11-2022


  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 20.948 din 21.11.2022, întocmit de Direcţia generală sănătate publică şi programe de sănătate,în temeiul prevederilor:– art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 8 alin. (1) lit. c), art. 9 alin. (2), art. 16 alin. (1) lit. b) şi ale art. 77 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă Planul de acţiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei şi de prevenire a infecţiei rubeolice congenitale/sindromului rubeolic congenital, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.(2) Se aprobă Instrucţiunea privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenţei medicale primare, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.(3) Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1133 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.Articolul 2Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 noiembrie 2022.Nr. 3.494.Anexa nr. 1 Deschideți PLANde acţiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei şi de prevenire a infecţiei rubeolicecongenitale/sindromului rubeolic congenital şi a Instrucţiunii privind vaccinarea cu RORîn cadrul asistenţei medicale primare
  Anexa nr. 2 Deschideți INSTRUCȚIUNIprivind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenţei medicale primare

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!