Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.12.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.397 din 16 noiembrie 2022privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1132 din 24 noiembrie 2022Data intrării în vigoare 24-11-2022


  Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Secretariatul General al Guvernului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacşu
  Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
  Georgian Pop
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 16 noiembrie 2022.Nr. 1.397.
  ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrareaSecretariatului General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Statşi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260, a căror valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării
  Nr. MFCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul (denumire şi CUI)Adresa imobiluluiValoarea de inventar actualizată (lei)
  123456
  978198.19.01Teren 260/1Secretariatul General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Judeţul Sibiu3.612.856,32
  978528.19.01Clădire 260/34Secretariatul General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Judeţul Sibiu42,34
  978548.19.01Construcţie 260/36Secretariatul General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Judeţul Sibiu849,53
  978558.19.01Construcţie 260/37Secretariatul General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Judeţul Sibiu849,53
  978568.19.01Construcţie 260/38Secretariatul General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Judeţul Sibiu849,01
  978588.19.01Construcţie 260/40Secretariatul General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Judeţul Sibiu460,35
  978658.19.01Construcţie 260/47Secretariatul General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Judeţul Sibiu436,71
  978668.19.01Construcţie 260/48Secretariatul General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Judeţul Sibiu14.634,77
  978678.19.01Construcţie 260/49Secretariatul General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Judeţul Sibiu14.634,77
  978718.19.01Clădire 260/53Secretariatul General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Judeţul Sibiu105.754,82
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!